Termeni și condiții generale de achiziție

Condiții generale

Acești Termeni și Condiții Generale, cu excepția termenilor și condițiilor aplicate de terți, vor guverna toate cererile formulate de Egopedia și oricare dintre filialele sale către o terță parte (Furnizor), precum și toate acordurile și actele, de natură pregătitoare sau de execuție, care sunt legate de acestea, confirmările de comandă, comenzile de cumpărare, comenzile și datele de livrare, cu excepția cazului în care acești Termeni și Condiții Generale specifică altfel.
În acești Termeni și Condiții Generale, „bunurile” vor fi înțelese ca fiind incluse cursurile, cărțile, software-ul, bazele de date, documentația și rezultatele serviciilor.