Teorii alternative și corespondența acestora cu Cele 4 Stadii majore de Conștiință și evoluție a gradului de Conștiență*

* * *

Raportare emoțional-atitudinală

David R. Hawkins (în “Power vs. Force”) descrie o ierarhie a nivelelor conștiinței din perspectiva emoțiilor, sentimentelor, stărilor și atitudinilor manifestate în diverse situații de viață.

Această clasificare (cu zone de suprapunere și stări preponderente – raportate la nivelul actual de dezvoltare al societăților umane), își găsește următoarea corespondență cu cele patru nivele de evoluție ce fac subiectul acestei cărți:

* Nivelul „Strigătului” (1) „Inconștiența Ego-ului imatur”
– (*) rușine, vină, apatie, suferință, frică, dorință, mânie, mândrie

* Nivelul „Afirmarea propriei Voci” (2) „Călătoria Maturizării Ego-ului”
– (*) curaj, neutralitate, bunăvoință, acceptare, rațiune
N2.primar– (*) curaj, neutralitate, bunăvoință;
N2.intermediar – (*) neutralitate, bunăvoință, acceptare;
N2.superior – (*) bunăvoință, acceptare, rațiune;

* Nivelul „Șoaptei” (3) „Tărâmul interior al Revelării Sinelui / Trezirea Adevăratului Lider”
– (*) bunăvoință, acceptare, rațiune, iubire, bucurie, pace
N3.inițiatic – (*) bunăvoință, acceptare, rațiune, iubire;
N3.proactiv – (*) acceptare, rațiune, iubire, bucurie;
N3.experimentat – (*) rațiune, iubire, bucurie, pace;

* Nivelul „Tăcerii” (4) „Claritatea maestrului interior / Deplina conștiență”
– (*) iubire, bucurie, pace, iluminare
(*) – aspecte predominante;

* * *

Corespondența cu „Sistemul AQAL”

Printre multiplele și variatele abordări ale clasificării nivelelor de conștiență existente, se află de departe, ca valoare de referință și aprofundare – „(Meta)Teoria Integrală” a lui Ken Wilber, ce și-a dedicat întreaga sa energie înțelegerii Ființei umane și a complexelor sale legături create în comunitate, raportate la interior și exterior, reunite în sistemul AQAL.

Stadiile enunțate, își găsesc corespondența în cadranele sistemului AQAL astfel:
Niv.1 ~ în Cadranul 1 AQAL * „Individ / Interior”, (EgoCentric)
Niv.2 ~ în Cadranul 2 AQAL * „Individ / Exterior”, (EtnoCentric / EgoCentric)
Niv.3 ~ în Cadranul 3 AQAL * „Grup / Interior”, (WorldCentric / EtnoCentric / EgoCentric)
Niv.4 ~ în Cadranul 4 AQAL * „Grup / Exterior”, (KosmoCentric – ce include, dar transcende toate etapele anterioare)

/* Ken Wilber’s Foreword to Compassionate Conversations (integrallife.com)

* * *

Teoria „Etica Îngrijirii”

1. Stadiul Pre-Convențional – satisfacerea nevoilor personale și obținerea stimei de sine din perspectiva feminină / corespunde parcurgerii succesive a palierelor stadiilor de conștiință Niv.1, Niv.2.Primar, Niv.2.Intermediar, Niv.2.Superior, Niv.3.Inițiatic, Niv.3.Proactiv,

2. Stadiul Convențional – împlinire individuală prin suport și dăruire de sine (în care joacă un rol foarte important instinctul matern) / se află într-o relație de echivalență cu stadiul Niv.3.Experimentat de conștiință,

3. Stadiul Post-Convențional – o afirmare și acțiune de suport spre împlinirea nevoilor tuturor ființelor – fără a îndrepta către exterior nicio intenție-gând agresivă / corespunde Niv.4 de conștiință,

* * *

Carol Gilligan, autoarea acestei teorii, a insistat, într-o perioadă de pionierat a vestului de dezvoltare a teoriilor despre „nivelurile de moralitate”, asupra abilității femeilor de a empatiza mult mai ușor cu orice altă Ființă. Fie aceasta o persoană din grupul de apropiați ori un necunoscut… (mai mult…)

* * *

Corespondența cu „Cele 4 Nobile Adevăruri”

Potrivit lui Gil Fronsdal: „atunci când învățătorii estici vorbesc despre libertate – „the Four Noble Truths” – este în primul rând în legătură cu eliberarea de lăcomie, ură, iluzie, atașamente…”.

Cele 4 Stadii majore de Conștiință corespund celor două tipuri de poziționări față de interior și exterior – „conștiență versus inconștiență”.

► Primele 2 stadii corespunzătoare etapei Călătoriei Maturizării – Niv.1 și Niv.2 – reprezintă manifestarea pe palierele de inconștiență, într-o perpetuă alternare a celor două stadii.
• Dukkha – „incapabil să satisfacă”
„Natura nesatisfăcătoare a stărilor, fenomenelor condiționate din tărâmul Samsarei”, „inclusiv a experiențelor plăcute, dar temporare”, „suferință”. Este opusul „sukha – plăcere”.
• Samudaya – „origine”, „sursă”, „apariție”, „venire la existență”, „grup”, „adunare”, „combinație”, „cauză producătoare”, „creștere”.
„Care vine împreună cu manifestarea prin pofta, dorința, atașamentele față de aspectele impermanente ale acestei lumi. Manifestare coruptă.”

► Celelalte 2 stadii corespund etapei Revelării Sinelui Interior – Niv.3 și Niv.4 – reprezintă practica eliberatoare pentru obținerea conștienței în manifestare, până la deplina eliberare.
• Nirodha – încetare, eliberare, a limita, „prevenire, suprimare, închidere, reținere”.
„Starea de încheiere a ignoranței și renaștere spirituală în același trup prin eliberare. Printr-o atitudine prietenoasă și plină de compasiune față de alții, un mod corect de a ne comporta, controlul minții – a nu ne hrăni cu gânduri negative. Conștientizarea constantă a stărilor, emoțiilor și sentimentelor, a răspunsurilor care apar. Practica „dhyana” – meditația.”
• Magga – „cale”.
„Calea de mijloc” – „The Noble Eightfold Path” „a privi / înțelegerea corectă, hotărârea / intenția corectă, vorbirea corectă, acțiunea corectă, mijloacele de trai corecte, efortul corect, starea de spirit corectă și focusarea corectă a energiei atenției sunt folosite ca suport și condiții necesare pentru practicarea concentrării corecte.”

„Nu există un singur mod de a înțelege învățăturile: o învățătură poate fi folosită pentru a explica o alta, relația poate fi inversată sau modificată (…)”

* * *


Carte în curs de editare
  • Cartea devoalează și adaugă caracteristici suplimentare la descrierile stadiilor de conștiință evidențiate pe site;
  • Prezintă noi clasificări ale celor mai importante motivații și gradul de atașament față de acestea, printr-o incrementare succesivă a numărului acestora în tabelele de ierarhizare;
  • Facilitează mai buna înțelegere a nivelurilor de conștiință, prin explicitarea pozițiilor față de multiple aspecte de interes comun, cu care fiecare ne identificăm sau nu, în funcție de gradul de conștiență* accesat;