Pozițiile stadiilor de conștiință față de multiple aspecte de interes comun

* * *

Poziția față de „schimbare” – „Atașament /respingere” față de un stimul exterior

 • Niv.1, Niv.2.Primar & Niv.2.Intermediar – /* „se luptă” – percepe „provocarea” schimbării în sens „negativ” / ca pe un afront asupra stilului său de viață / în consecință se află într-o continuă stare conflictuală;
 • Niv.2.Superior – /* „negociază” – o percepe ca pe o „provocare” (în sens „neutru”) / ca pe o „oportunitate de câștig” personal;
 • Niv.3.Inițiatic – /*„se deschide spre integrarea acesteia” – percepe schimbarea ca pe o provocare (în sens „pozitiv”) / ca pe o oportunitate de creștere interioară;
 • Niv.3.Proactiv* – /* „pune la dispoziție spațiu comun de manifestare” – o percepe ca pe o oportunitate de creștere împreună, din care fiecare să crească proporțional implicării;
 • Niv.3.Experimentat & Niv.4 – /* „creează spațiu neîngrădit de manifestare întru conștientizare” – percepe schimbarea ca pe un dat firesc al curgerii vieții / o acceptă în deplinătatea sa, atât pentru ființa sa, cât și ca manifestare a deciziei celuilalt în ceea ce-l privește;

* * *

Poziția față de „noutate” – „Atașament /respingere” față de un aspect neexperimentat anterior

 • Niv.1, Niv.2.Primar & Niv.2.Intermediar – /* „răspunde reactiv” – conform patternurilor comportamentale dezvoltate prin poziționări și etichetări anterioare – ca și (pre)judecăți de „valoare”;
 • Niv.2.Superior și Niv.3.Inițiatic – /* „rezervat, reacționează cu greu” – „testează și verifică” cu sârg / are nevoie de asigurări și confirmare;
 • Niv.3.Proactiv* – /* nu este reactiv, însă „verifică” înainte de a acționa – „discret” prin intermediul nivelelor inferioare / sau „abuziv” prin temporară proprie involuție;
 • Niv.3.Experimentat & Niv.4 – /* „se poziționează intuitiv /acționează” – își asumă fără teamă libertatea unei decizii „neverificate” (procent scăzut de eroare) / are deplină încredere în decizia sa;

* * *

* Poziția față de „putere” – „Atașament /respingere” față de „a conduce / a domina / a ghida”

 • Niv.1 & Niv.2.Primar – /* puternică dorință de dominare / comportament conflictual – cade cu ușurință în extrema opusă a subordonării / obedienței în fața celor ce se dovedesc a-i frânge rezistența, respectiv a situațiilor neînțelese;
 • Niv.2.Intermediar – /* naturală dorință de dominare / într-o continuă competiție cu sine și exteriorul – (aflat în plină „Călătorie a Eroului”) se poziționează superior nivelului anterior față de dominanță/supunere, având deja multiple experiențe de „suișuri, coborâșuri și reveniri” / de pe acest nivel poate face saltul mult mai rapid în N3.inițiatic continuând maturizarea pe acel nivel, prin accesarea Sinelui interior (reducând simțitor timpul de menținere pe palierul N2.superior);
 • Niv.2.Superior – /* întrunește maturitatea și abilitățile necesare de management / își dorește să conducă – manifestă o foarte puternică dorință de câștig personal ce îl conduce spre decizii (și negocieri) în care balanța să încline puternic în favoarea sa / își asumă multiple riscuri (în mare măsură „calculate”) / firești lacune datorate lipsei de încredere din partea „partenerilor” netratați de pe poziția „win-win”, respectiv a lipsei viziunii de leader de Niv.3;
 • Niv.3.Inițiatic – /* dorință redusă pentru dominanță / are loc switch-ul către conducere și ghidare – se află în fața descoperirii unei noi dimensiuni a ființei umane și implicit un mod de înțelegere și cunoaștere superioară / este în curs de a deprinde și de a-și pune în valoare abilitățile de leader, indiferent de poziția (locul) unde se află / (există riscuri crescute de eșec la asumarea conducerii, datorită supraaprecierii abilităților);
 • Niv.3.Proactiv* – /* adevăratul leader – charismatic și jovial, are o deplină încredere în sine / radiază o bucurie firească și plăcerea de a conduce și ghida / oferă suport pentru a ajuta devenirii celuilalt, știind că astfel își multiplică șansele de câștig personal;
 • Niv.3.Experimentat – /* mentorul – cunoscut în interiorul grupului său, dar nu numai / conduce prin motivare individuală / ghidare naturală / simpla prezență oferă încredere / primește nenumărate cereri de suport individual;
 • Niv.4 – /* maestrul (expertul conștient, spre deosebire de „expertul” Niv.2.Superior ce nu a accesat dimensiunea lui „a Fi”) – se bucură de recunoaștere și notorietate / „creează spațiu și oferă deplină libertate de manifestare” / oferă o ghidare rafinată pentru grupuri extinse;

* * *

Poziția față de „educație” – „Atașament /respingere” față de interior /exterior

 • Niv.1 – /* Int. & Ext. – / Uriașe dificultăți de raportare la lumea interioară și exterioară… / Judecată și respingere a aspectelor necunoscute și neînțelese,
 • Niv.2.Primar – /* Int. – O minimă structurare a sistemului de valori, prin preluarea valorilor familiei, educatorilor și prin interacțiune cu mediul apropiat relațional acceptat, /* Ext. – Deschidere spre experimentare în interacțiuni tot mai dese cu exteriorul, însă cu majore limitări, proporționale lipsei de experiență și incapacității de decodificare a semnificațiilor situațiilor întâmpinate, respectiv a dificultăților de decriptare a variatelor metalimbaje de comunicare definite cultural (nivel social) și de către subculturi (grupuri),
 • Niv.2.Intermediar – /* Int. – / dorință de înțelegere a „rolurilor” pe care le „joacă” în viața sa pentru a fi acceptat și valorizat, / multiple experimentări în direcția abilităților personale deslușite și recunoscute ca fiind utile „exteriorului”, cerute ori apreciate de către acesta (valențe vocaționale, sportive, artistice, șamd…), /* Ext. – / atitudine competitivă și concurențială pentru afirmare și creștere a stimei de sine / *corolar atitudinal – „ce pot face pentru a fi mai bun decât…?” (prin orice mijloace /indiferent care…) / *corolar atitudinal – „indivizii și grupurile celelalte (predominant discriminate) ar trebui „educați cu forța” („nesimțiți și nespălați”…)
 • Niv.2.Superior – /* Int. – / atingerea unor paliere de înaltă specializare vocațională / autosuficiență și stimă de sine satisfăcută / posibilă plafonare („echilibru aparent” – până la o situație de criză care să-l „dezechilibreze” obligându-l să iasă din „zona de confort”), /* Ext. – / *corolar – „cum pot profita (cât mai mult posibil, prin exploatare) de expertiza celorlalți…?” „cum îi pot include în propriul proiect…?” (aducere „cu japca” pe propria „plantație”) /* evidentă repudiere a oricărui „individ” ce n-a reușit „performanțele” sale (datorate voinței și abilității de a „împinge recompensa” pentru cât mai mult timp și de a nu „procrastina”)
 • Niv.3.Inițiatic – /* Int. – / foarte interesat de autocunoaștere și accesare a Sinelui interior (uneori, chiar cu prețul unei manifestări exclusiviste, de limitare a accesului celorlalți la informații, respectiv doar în urma „valorificării cu orice preț” a acestora, înțelegând la nivel exclusiv mental – fără o „deschidere a inimii” – superioritatea „avantajelor” oferite de înțelegerea manifestării în „a Fi”), /* Ext. – / deslușește din ce în ce mai bine (la ceilalți) stadiile de conștiință inferioare, / are o poziționare de raportare a „binelui personal” ca fiind general valabil și încearcă impunerea acestuia către oricine <„a face /impune bine(le său) cu orice preț…”>,
 • Niv.3.Proactiv* – /* Int. – / ca lider trezit și recunoscut, accesând dimensiunea interioară cu o deosebită acuratețe, purcede la manifestarea personală a lui „a Face”, „a Conduce /Ghida” și „a Avea” deopotrivă, sub corelarea și responsabilizarea superioară a lui „a Fi”, ca și joc purtat cu deplină bucurie și satisfacție (personală, de grup și Worldcentrică), /* Ext. – / caută modalități din ce în ce mai rafinate de a oferi suport oricui (indivizi, grupuri, mediului lucrativ și economico-financiar, societăților civile, șamd…) înspre creștere a nivelului de conștientizare, spre manifestarea cât mai deplină a stării de „a Fi”, / înțelege dificultatea procesului (de durată) pentru accesarea „căii devenirii individuale”, de aceea „permite și se face părtaș” la construcția unui sistem (de grup /social) de evaluare, susținere și autoîntreținere a idealului Worldcentric, poziționându-se ca „supervizor” și „validator” global al ființării umane, „oferind roluri” specifice manifestării fiecărui nivel de conștiință și conștiență*, jucând „rolul” „antreprenorului general” în arealul „arondat”, /* spre totala deosebire de practica „similară” întâlnită și la Niv.2 Superior (organizare a intereselor de grup /haită – Egocentrică & Etnocentrică – total lipsită de conștiență, îndreptată nu spre creștere a conștientizării indivizilor, ci spre puternică adâncire a dezechilibrelor și inegalităților sociale printr-o „năpraznică căpătuială”)
 • Niv.3.Experimentat & Niv.4 – /* Int. & /* Ext. – /poate crea un spațiu sigur, de non judecată, de acceptare necondiționată pentru cel cu care se află în orice tip de relație, /este un partener de drum de nădejde, cultivându-și în timp capacitatea de a nu te judeca, indiferent de situație, /nu mai are nevoie să salveze, să-i repare pe alții, să demonstreze, să știe mai mult decât celălalt, /are încredere deplină în potențialul oamenilor, are răbdare să meargă pas cu pas cu fiecare pe drumul și în ritmul acestuia… (vezi „un bun coach*”)

* * *

Poziția față de „discriminare”

 • Niv.1 – /* separă irevocabil lumea în două părți – El (poziție EgoCentrică) și Ceilalți (indivizi);
 • Niv.2 – /* separă lumea între Grupurile de Aparteneță cu care se identifică* (poziție EtnoCentrică și EgoCentrică) și Celelalte Grupuri (judecate în opoziție /eminamente depreciativ);
 • Niv.3 – /* acceptă și încurajează conștient diversitatea și libertatea fiecărei persoane de a se manifesta conform specificului său;
 • Niv.4 – /* se află într-o comuniune energetică și spirituală cu orice Ființă;

* * *

Pentru înțelegerea poziționării fiecăruia dintre cele 4 Niveluri de Conștiință – multe alte subiecte și criterii de catalogare vor fi regăsite în carte (enumerare listă…)


Carte în curs de editare
 • Cartea devoalează și adaugă caracteristici suplimentare la descrierile stadiilor de conștiință evidențiate pe site;
 • Prezintă noi clasificări ale celor mai importante motivații și gradul de atașament față de acestea, printr-o incrementare succesivă a numărului acestora în tabelele de ierarhizare;
 • Facilitează mai buna înțelegere a nivelurilor de conștiință, prin explicitarea pozițiilor față de multiple aspecte de interes comun, cu care fiecare ne identificăm sau nu, în funcție de gradul de conștiență* accesat;