nu eşti nici una nici alta, nici asta nici cealaltă… eliberarea de atașamente...

Reading Time: 2 minutes

Termenul – Ego – poate fi asemuit unui „patrimoniu cultural” al fiecăruia dintre noi, purtat mai discret ori afişat cu făloşenie, în funcţie de nivelul de „conştientizare” ori „identificare” al deţinătorului… 🙂

Ia naştere in primii ani de viaţă, odată cu stările de anxietate provocate de frica de anihilare, abandon, disconfort, de suferinţele si traumele percepute, şamd… ca şi complex mecanism de apărare.

Strânge laolaltă şi tezaurizează cu înfrigurare, totalitatea credinţelor despre parcursul şi evoluţia celui de care este „ataşat”, ca marca de scrisoare.

Analizează zilnic maniheist situaţiile prin care trece individul, in termeni de „bine” si „rău”, emiţând judecăţi, comparându-le cu propriul trecut ori cu trecutul celor pe care consideră că i-a „cunoscut”.

Îşi creează un sistem unic de valori, in funcţie de ţinte şi motivaţii, îmbrăţişându-le pe cele ale grupurilor la care aderă ori pe cele ale indivizilor pe care-i admiră și către care proiectează umbrele sale luminoase.

Ego-ul apare la o vârstă fragedă ca urmare a temerilor induse de incapacitatea fiecăruia dintre noi de a ne oferi răspunsuri la întrebările ce ne animă „mecanismele” minţii. Teoretic, aflarea răspunsurilor, odată cu înaintarea in vârstă şi corecta lor structurare, ar trebui să ducă similar la disoluţia Ego-ului, parcurgând evolutiv etapele intermediare – imatur și maturizat. Prin educaţie, conştientizare si practica direcţionării energiei atenţiei.

Aceasta nu se obţine însă, decât căpătând încredere că fiecare situaţie şi fiecare persoană intalnită în viaţă, vine în întâmpinarea noastră, indiferent de vibrația sa, oferindu-ne oportunitatea de a ne manifesta în favoarea evoluţiei Fiinţei noastre. Deplina încredere ne va permite să ne eliberăm de zidurile ridicate şi să accesăm starea de echilibru si compasiune, deopotrivă faţă de Sine şi de semeni, faţă de viu şi neviu.

Odată cu înaintarea în vârstă, experimentarea si imbrăţişarea fiecărui aspect al vieţii, ne va permite să ne eliberăm pe rănd de fiecare ataşament, înţelegând că nu eşti nici una, nici alta, nici asta, nici cealaltă, ci întrunim esenţa tuturor lucrurilor, din care, fiecare dintre noi este atât de mirific plămădit…

* Pagină în curs de actualizare *

Mulțumim, cu recunoștință, pentru însoțire…!
Îți sugerăm să faci un pas în… interiorul tău și să privești cu atenție întregul… adevăr conținut pe deplin în Ființa ta… fără a-l căuta excesiv și repetitiv în exterior.

Nu uita a purta mereu în suflet și în gând spiritul jucăuș, conștient de faptul că fiecare lucru și fiecare făptură este totul și nimic în același timp – o hologramă a divinității – o reprezentare comună a tuturor lucrurilor folosind cărămizile cuantice – protoni, electroni, neutroni…

Respiră adânc de câteva ori… zâmbește mai mult… și, dacă e cazul, ia-o fără teamă de la capăt…! 🙂