4.Nivelul “tăcerii”, Deplina conștiență

 • Include accesările nivelului 3, la care se adaugă cele ce urmează
 • Caracteristica definitorie – Ființă umană plină de compasiune
 • Pe acest nivel, toate acțiunile au loc suprapunându-se peste fundalul deplinei deschideri a inimii (prin coborârea minții în inimă)
 • Cei ajunși în această etapă, creează spațiu de manifestare neîngrădit, deopotrivă lor și celorlalte Ființe
 • Manifestă înțelegere empatică a celorlalte ființe și a cauzalității evenimentelor ce intră în sfera lor de atenție, la care consimt a lua parte, întâmpinându-le fără rezerve
 • Arată o integrare deplină a tuturor umbrelor, atât întunecate cât și luminoase
 • Este pragul absolut, al deplinei integrări și perfectei rezonanțe
 • Situat în cele mai înalte stări de manifestare
  • iubire, bucurie, pace
 • Balansează într-un deplin echilibru aspectele celor două polarități – energiile feminină și masculină
 • Nivelul este accesat cu precădere de către femei, după deplina maturizare a Ego-ului, la finele nivelului 2, simțindu-se mult mai confortabil decât pe nivelul 3 (stagiul lor pe nivelul 3 fiind mult mai scurt decât cel al bărbaților aflați pe același palier)
 • Oferă bărbaților ajunși pe acest palier, un potențial foarte înalt de manifestare a deschiderii inimii
 • Atât în nivelul 3, cât și în nivelul 4 au loc regresii, urmate însă de reveniri imediate, datorită deosebitei stăpâniri a instrumentelor de accesare ale Sinelui interior