3.Nivelul „șoaptei”, Claritatea maestrului interior

 • Cel situat pe acest nivel este lipsit de identificări și așteptări nerealiste
 • Nu mai prezintă atașamente față de lucruri, situații și evenimente
 • Decofidică foarte bine mesajele Sinelui interior
 • Are un control conștient al direcționării energiei atenției asupra aspectelor fizice și psihice, atât interioare cât și exterioare
 • Manifestă o prezență clipă de clipă de tip “turn de control” prin defocusare și limitare conștientă a reactivității
 • Încununează calitățile adevăratului lider și este perceput ca atare
 • Tabloul stărilor și atitudinilor este pe deplin pozitiv
  • acceptare, rațiune, iubire, bucurie
 • Pe acest nivel are loc cu adevărat trezirea (anterior, în nivelul 2, aveau loc doar incursiuni pasagere pe nivelele 3 și 4)
 • Aspectul rațional este prevalent, respectiv polaritatea / energia masculină
 • Este un nivel în care bărbații se simt confortabil, după deplina maturizare a Ego-ului la finele nivelului 2
 • Perfectă integrare de către femeile ajunse pe acest nivel la care predomină aspectul / polaritatea / energia masculină
 • Are loc o deschidere majoră către manifestarea aspectului / polarității / energiei feminine, din partea ambelor sexe
 • Deschiderea inimii are loc printr-un proces cât se poate de conștient, dar nu apare pe fundalul tuturor acțiunilor, spre deosebire de nivelul 4 unde fiecare acțiune se suprapune unei manifestări a deschiderii inimii
 • Atât în nivelul 3, cât și în nivelul 4 au loc regresii, urmate însă de reveniri imediate, datorită deosebitei stăpâniri a instrumentelor de accesare ale Sinelui interior