2.Nivelul „căutării vocii interioare”, Calea maturizării Ego-ului

 • Este o etapă a călătoriei înspre maturizare definită ca o proiecție a Eu-lui identificat cu aspectele oglindite de către lumea exterioară, prin nevoi, atașamente și dorințe
 • Are loc un proces de conștientizare, auto-educativ, de transformare a călătorului dintr-un asiduu căutător de repere, modele și ghizi, în deschidere creativă și acceptare a schimbării interioare, cu suișurile și coborâșurile inerente
 • Pe acest palier se derulează un profund proces de creștere a stimei de sine – prin “reglarea frecvențelor de rezonanță”, stabilind astfel canale de comunicare din ce în ce mai solide cu aspectele / umbrele luminoase ale mentorilor și simbolurilor către care este îndreptată admirația celui în cauză
 • Aflat într-o continuă competiție cu sine însuși și cu exteriorul pentru validare și protejarea imaginii de sine
 • Semințele maturizării încolțesc încă din copilărie, prin validarea abilităților manifestate în diverse domenii, udate din belșug la firavele rădăcini, cu cele „cinci limbaje ale iubirii” (Gary Chapman)
 • Stima de sine este în creștere și este direct proporțională cu
  • nivelul de umplere al rezervorului de apreciere și iubire
  • calitatea validărilor primite (de la familie / apropiați)
  • motivația de a fi cât mai bun în domeniul în care se manifestă abilitățile descoperite
  • calitatea educației primită
  • sistemul de valori însușit
  • abilitățile fizice și intelectuale
  • nivelul de curiozitate și imaginație
  • gradul de insatisfacție resimțit comparativ cu accesările materiale sau spirituale ale altor persoane
  • capacitatea de a oferi suport unui număr însemnat de semeni prin abilitățile deținute
 • Perfecționarea abilităților permite folosirea lor ca monedă de schimb, pentru obținerea de diverse avantaje – admiratori și notorietate, resurse financiare, un grad de confort în creștere, satisfacție personală, împlinire și echilibru emoțional, un grad superior de cunoaștere și înțelegere
 • Maturizarea într-un domeniu în care abilitățile dobândite ne ajută să devenim independenți, este de obicei de ajuns pentru ca stima de sine să atingă un anumit grad de autosuficiență pentru a ne plafona sau dimpotrivă, de a face saltul către următoarele etape
 • Orice domeniu în care performezi presupune un anumit grad de maturizare (un adolescent foarte bun programator sau pasionat al jocurilor pe computer este expert în domeniu, dar incomplet echilibrat în celelalte roluri ale vieții sale)
 • Pentru atingerea deplinei maturități, este necesar să reușim a ne asuma și echilibra majoritatea rolurilor în care ne-am înscris (partener de viață, părinte, angajat sau antreprenor, coechipier într-un proiect sau echipă sportivă, manager al timpului liber și al relaxării, membru sau lider al unei organizații politico-administrative / de activism social / de voluntariat) și mai cu seamă să ne reevaluăm sistemul de valori
 • De asemenea, este evident necesară realizarea – în vederea creșterii gradului de conștiență – a armonizării următoarelor aspecte ale vieții – sănătatea fizică / maturizare emoțională / relații echilibrate / conștientizare și prezență / obiceiuri de prosperiate
 • Tot acum, odată cu urcarea treptelor înspre maturizare a Ego-ului și creștere a nivelului de conștientizare, în sistemul de valori au loc fluctuații și reașezări majore
 • Plaja stărilor emoționale, sentimentele, atitudinile și poziționările sunt foarte extinse, înregistrându-se puternice variații între aspectele extreme caracteristice acestui nivel
  • durere, frică, dorință, mânie, mândrie, curaj, neutralitate, bunăvoință, acceptare, rațiune
 • Este nivelul unei veritabile “Călătorii a Eroului”, în ansamblu, un foarte important pas pe Calea Trezirii
 • Nivelul de maturizare se rafinează odată cu deslușirea cât mai multor paternuri, identificări și raportări la aspectele exterioare, odată cu devoalarea cât mai multor bariere și ziduri de apărare, prin recunoașterea măștilor, rolurilor jucate și granițelor autoimpuse
 • Procesul se accelerează odată cu nivelul acceptării, prin renunțarea la rolul acuzator îndreptat împotriva propriei persoane și implicit la judecarea aspectelor imature ale exteriorului, trecând la acțiuni de suport întru conștientizare oferite acestora
 • Au loc incursiuni pasagere, din ce în ce mai dese în nivelele 3 (unde cu foarte puțin, predomină încă polaritatea / energia masculină) și 4 (în care polaritățile / energiile feminine și masculine s-au echilibrat)
 • Orice eveniment traumatic poate iniția procesul de criză de transformare psiho-spirituală (prin separare, abandon, pierdere…)
 • Crizele de transformare psiho-spirituală, neînsoțite de acțiuni înspre maturizare, duc la adâncirea vulnerabilităților provocate de către diferitele evenimente traumatizante ori de către cumulul situațiilor de viață neacceptate