© Nivelul 4 * „Tăcerea” * Deplina Conștiență

°°° Pagină în curs de actualizare °°°
/ ne cerem scuze pentru valoarea (limitată /relativă la adevărul dvs.) de întrebuințare… (continuare)


( * * * * )

Poziția față de dimensiunea exterioară

 • Persoanele ajunse în acest stadiu de Conștiință se poziționează într-o deplină compasiune, creând spațiu de manifestare neîngrădit, deopotrivă lor și celorlalte Ființe;
 • Arată înțelegere empatică celorlalte Ființe și cauzalității evenimentelor ce intră în sfera lor de atenție, la care consimt a lua parte, întâmpinându-le fără rezerve;

Poziția față de dimensiunea interioară

 • Deplină integrare a tuturor umbrelor interioare;
 • Stadiul reprezintă pragul absolut, al deplinei acceptări și perfectei rezonanțe;
 • Manifestare naturală a stării de „a Fi” în orice clipă;
 • În acest stadiu de Conștiință, toate acțiunile au loc pe fundalul deplinei „deschideri a inimii”;
 • Balansează cu grație, într-un deplin echilibru, energiile celor două polarități, feminină și masculină;

Calitatea energiei atenției și stării de prezență

 • Deplină distributivitate și o deosebită capacitate de concentrare;
 • Măiestrie în orice acțiune;
 • Abilitatea de a recunoaște, în gesturile, acțiunile și atitudinile oricât de subtile ale oricărei persoane, caracteristicile specifice manifestării stadiilor de Conștiință și evoluția gradului de Conștiență;

Aspect energetic (feminin/masculin) dominant

 • (]n curs de editare)

Ierarhia motivațiilor dominante ale Niv.4

 • Ființează în deplinătatea stării de „a Fi”, lipsit de atașamente;
 • Fără a manifesta acțiuni și intenții-gând agresive înspre interior și exterior;
 • Pe acest palier toate lucrurile sunt văzute și înțelese ca fiind „bune așa cum sunt”, într-o deplină completare, echilibrare și anihilare, într-o firească curgere, îngemănare, transformare și balansare a polarității dintr-o parte în alta, într-o completă lipsire de granițe;
 • Nu este nimic de adăugat, de completat. Nimic de „salvat”. Fără superioritate demonstrativă. Este creat un spațiu sigur de non-judecată, de acceptare necondiționată, de însoțire, de invitare la proprie devoalare și acceptare a „vulnerabilităților”.

Clasificări ale celor 4 Stadii majore de Conștiință
aspecte valabile deopotrivă pt. individ, grup, societate

/ * * * \

Stadiile majore de Conștiință și evoluția gradului de Conștiență*

/ * * * \

Important aspect evolutiv…!

* Nivelurile Superioare de Conștiință sunt accesibile tuturor Ființelor umane!


Carte în curs de editare
 • Cartea devoalează și adaugă caracteristici suplimentare la descrierile stadiilor de conștiință evidențiate pe site;
 • Prezintă noi clasificări ale celor mai importante motivații și gradul de atașament față de acestea, printr-o incrementare succesivă a numărului acestora în tabelele de ierarhizare;
 • Facilitează mai buna înțelegere a nivelurilor de conștiință, prin explicitarea pozițiilor față de multiple aspecte de interes comun, cu care fiecare ne identificăm sau nu, în funcție de gradul de conștiență* accesat;

(*) Niv.1 se va citi (*) persoana /grupul /societatea situată în stadiul Niv.1 de conștiință / (*) similar pt. Niv.2/3/4