© Nivelul (3.3) * Experimentat * „Mentorul”

( * * * ) . ( * * * )

Poziția față de dimensiunea exterioară

 • Mentorul – recunoscut ca atare și solicitat pentru suport și ghidare spre creștere individuală;
 • Simpla prezență oferă liniște, motivare și capacitatea deslușirii soluțiilor personale, sub ghidarea sa, a celor ce au bucuria și norocul de a i se alătura;

Poziția față de dimensiunea interioară

 • Așa cum este definită, situarea pe acest palier marchează o etapă superioară, de rafinare a lucrării interioare;
 • Se bucură pe deplin de toate aspectele Revelării Sinelui Interior, fiind evident aureolat de calitatea reducerii conștiente a dependențelor și atașamentelor față de motivațiile anterioar setate, pe palierele inferioare;
 • Pentru cei ajunși la etapa desprinderii de energiile dense ale aspectului material, reprezintă un preambul pentru înmăiestrire și ascensionare pe nivelul superior;

Calitatea energiei atenției și stării de prezență

 • O înțelegere superioară a ființării, comunicării și relaționării umane;
 • Excelentă distribuție a atenției pe aspectele proceselor psihofiziologice interioare și a proiectelor exterioare pe care se focusează;
 • La un singur pas de atingerea măiestriei… dar cât de dificilă este totala detașare de aspectul material al ființării;

Ierarhia motivațiilor dominante ale N3.3

 • Cu fațetele lor de conștiență și inconștiență:
  1. a Fi – /* văzută ca vulnerabilitate și slăbiciune, ca piedică în împlinirea motivațiilor principal setate pe acest palier;
  2. a Domina – /* „a Ghida” (din deplina manifestare a lui „a Fi”) se suprapune peste activitățile vocaționale revelate acestei etape din „a Face”;
  3. a Face – /* reprezintă cel mai puternic atașament motivațional, prevalent lui „a Avea”, dar subordonat acestuia – sentimentul identității și cel al stimei de sine fiind supraapreciate;
  4. (a te Conecta) –
  5. (a Avea) – /* Reducerea dependenței de „a Avea” îl apropie de măiestrie și claritate interioară…;
   • Astfel, manifestarea conștientă și pe deplin întregită a acestui palier reprezintă, prin detașarea de „a Avea” – darul lui „a face” din starea de „a Fi”*;

Tipuri de clasificare pentru
cele 4 Stadii majore de Conștiință
valabil pentru oricare dintre entități
/individ, /grup, /societate

* * *

Stadiile majore de Conștiință și evoluția gradului de Conștiență*

* * *

Important aspect evolutiv…!

* Nivelurile Superioare de Conștiință sunt accesibile tuturor Ființelor umane!

Stadiile descrise, sunt trepte succesive, parcurse de către fiecare dintre noi în călătoria înspre devenire umană, oferindu-ne o perspectivă a Nivelului de Conștiință pe care ne situăm. E firesc să acceptăm schimbarea ca pe un proces natural al fiecărei clipe. Nu situarea pe un anumit nivel este „greșită”. Face parte din parcurs.

Aspectul ce poate fi transformat, îl reprezintă atitudinea de menținere voit blocată a sondării interioare întru descoperire și cunoaștere a propriei Ființe. Adăstarea pe un palier inferior un timp îndelungat fără a face nimic pentru a-l integra și a continua ascensiunea. Eternă ignoranță izvorâtă din temeri și autosuficiență.

Fiecare în felul său, manifestă varianta celui mai înalt Sine pe care îl putem alinia situațiilor zilnice întâmpinate. Atât cât este acesta înțeles de pe palierul consacrat, de aparent echilibru, pe care ne situăm

Depinde de fiecare dintre noi asimilarea tehnicilor de practică a stărilor de conștiință extinsă – meditație, respirație conștientă, focusarea energiei atenției, practica prezenței, mindfulness și well-being, creșterea abilităților de leadership, coaching, mentoring, șamd…

Ca modalitate de a ne elibera de manifestările iluzorii ale jocurilor de putere și manipulare ale „triunghiului dramatic” (persecutor /victimă /salvator) – căruia îi oferim atât de mult din propria energie vitală, în stadiile de inconștiență…

Călătoria înlănțuită a (1) Maturizării Ego-ului și (2) Revelării Sinelui Interior – reprezintă pașii parcurși de către orice Ființă omenească înspre re-cunoaștere, vindecare și reîntregire…


Ce presupune deschiderea către niveluri superioare de conștiință…?
Nicidecum renunțare… Înseamnă doar un atașament mult mai redus. Înseamnă că te bucuri de tot ceea ce-ți dorești cu mai multă cumpătare, fără excese, fără irosire, în echilibru, dăruire și comuniune cu tot ceea ce este…

 • În fapt, fiecare dintre noi, în perioada situării pe Niv.1 și Niv.2, avem ascensiuni mai lungi ori mai scurte pe Niv.3 și Niv.4.
 • Așa cum, orice atașament /așteptare neîmplinită, duce la o regresie temporară pe Niv.1, surmontată astfel:
  • Niv.2 cu dificultate, proiectând în exterior propriile limitări,
  • Niv.3 cu ușurință, oferindu-și satisfacția unor continue revelații și integrări ale umbrelor interioare (setate inconștient pe nivelurile anterioare),
  • Niv.4 creând spațiu de manifestare conștient și neîngrădit, pentru celelalte stadii, oferind suport și ghidare întru echilibrare,

 • Toate societățile actuale de Niv.2 validează social maturizarea tânărului adult, la vârsta aproximativă de 18-21 de ani, echivalând-o cu cea a maturității fizice.
 • Societățile umane de Niv.3 vor alinia maturizarea psihologică (ca raport emoțional-atitudinal echilibrat), odată cu vârsta maturizării fizice.
 • Societățile umane de Niv.4 vor permite integrarea Călătoriei interioare a Sinelui Revelat (dezvoltare spirituală), odată cu maturizarea fizică și psihologică.

 • Grupuri numeroase de Niv.3 și Niv.4 oferă ghidare pentru creșterea gradului de conștiență și reducerea diferenței între vârsta de maturizare fizică, mentală și spirituală.
 • Beneficiind de o experiență seculară a Călătoriei interioare întru Revelare a Sinelui. La care se adaugă noile practici de well-being, mindfulness, leadership, coaching, mentoring, șamd…
 • Este starea în care sănătatea fizică, mentală și spirituală sunt în echilibru, fiind deblocate abilitățile naturale de vindecare ale corpului.

Carte în curs de editare
 • Cartea devoalează și adaugă caracteristici suplimentare la descrierile stadiilor de conștiință evidențiate pe site;
 • Prezintă noi clasificări ale celor mai importante motivații și gradul de atașament față de acestea, printr-o incrementare succesivă a numărului acestora în tabelele de ierarhizare;
 • Facilitează mai buna înțelegere a nivelurilor de conștiință, prin explicitarea pozițiilor față de multiple aspecte de interes comun, cu care fiecare ne identificăm sau nu, în funcție de gradul de conștiență* accesat;

(*) Niv.1 se va citi (*) persoana situată în stadiul Niv.1 de conștiință / (*) similar pt. Niv.2/3/4