© Nivelul (3.1) * A empatiza, simți și alege conștient (palier inițiatic) * „Parcurs comun: Maturizare (Ego) și Revelare Sine interior”

( * * * ) . ( * )

Poziția față de dimensiunea exterioară

 • Reprezintă palierul (inițiatic) de asimilare și îmbunătățire treptată a stărilor de accesare conștientă a Sinelui interior.
 • Este etapa imediat următoare trecerii prin cea de a doua majoră poartă (descrisă în pagina „Cele 3 Mari Porți”)
 • Fiecare acțiune ne este motivată de (și devine un prilej de raportare conștientă la) situarea în „a Fi”.
 • Situarea în „a Fi”, ce se regăsește de acum pe o poziție superioară în ierarhia motivațională, ne transformă semnificativ modul de a simți, gândi și acționa.
 • Arătăm înțelegere față de manifestările oscilante ale nivelurilor anterioare (stadiile tinereții și de tranziență – vezi „Categoriile”).
 • Dovedim înțelegere, manifestând empatie și compasiune față de orice ființă. Alegem conștient orice direcție de acțiune în acest sens.
 • Devenim interesați și ne implicăm voluntar în diverse proiecte (de mediu, educative, de suport pentru cei aflați în dificultate…) și antreprenoriat social.

Poziția față de dimensiunea interioară

 • Pe această treaptă începem cu adevărat procesul conștient de Revelare a Sinelui interior.
 • Accesarea nivelului (N3.1) reprezintă, pentru fiecare dintre noi, o lucrare individuală, de creștere a gradului de conștiență.
 • Are loc începerea unui amplu proces de dezvoltare personală, îmbunătățire mentală, atitudinal-emoțională și spirituală.
 • Calea înspre deplina „deschidere a inimii” parcurge în acest stadiu, o etapă firească, cu conotație inițiatică, fiind începutul unui proces de integralitate a Ființei umane: /Trezire, /Creștere, /Vindecare.
 • Persoanele și grupurile situate pe nivelurile superioare (N4 /N3.3 /N3.2) joacă un rol deosebit de important în ghidarea noastră pe acest palier.
 • Asimilăm și începem a dovedi din ce în ce mai multe abilități și calități de leadership (indiferent de poziția în care ne aflăm – job, familie, societate…).

Calitatea energiei atenției și stării de prezență

 • Manifestăm o deschidere majoră către toate aspectele ce ne permit creșterea interioară.
 • Avem un interes crescut și dovedim o acuitate deosebită vis-a-vis de înțelegerea semnificațiilor și firelor nevăzute dintre cauzalitate și efect.
 • Folosim curent practici specifice de călătorie interioară (meditație /focusare a atenției /practica prezenței /respirație conștientă /armonizare muzicală /folosim trupul ca intermediar, prin tehnici de rezonanță – /Yoga /Tai-Chi, pentru accesarea Sinelui interior, șamd…). Aceste practici reprezintă instrumente aflate la îndemâna oricui.

Ierarhia motivațiilor dominante ale N3.1

 1. a Avea – /* poziția superioară în ierarhie a acestui atașament motivațional se datorează incipienței demersului accesării Sinelui interior, respectiv a puternicei nevoi de securitate din această etapă majoră de căutări interioare;
 2. a Fi – /* motivație conștientă, din ce în ce mai puternică (chiar și în lipsa experienței, ca și stadiu incipient al accesării Sinelui interior);
 3. a Face – /* prin situarea în urma lui „a Fi”, abilitățile vocaționale sunt practicate mult mai conștient și responsabil, cu mult mai multă integritate față de Niv.2;
 4. a te Conecta
 5. a Domina – /* atașamentul scăzut față de acest aspect vine din conștientizarea /recunoașterea lungului drum aflat înainte, pentru confirmarea menținerii stării de prezență pentru un timp cât mai îndelungat;

Tipuri de clasificare pentru
cele 4 Stadii majore de Conștiință
valabil pentru oricare dintre entități
/individ, /grup, /societate

* * *

Stadiile majore de Conștiință și evoluția gradului de Conștiență*

* * *

Important aspect evolutiv…!

* Nivelurile Superioare de Conștiință sunt accesibile tuturor Ființelor umane!

Stadiile descrise, sunt trepte succesive, parcurse de către fiecare dintre noi în călătoria înspre devenire umană, oferindu-ne o perspectivă a Nivelului de Conștiință pe care ne situăm. E firesc să acceptăm schimbarea ca pe un proces natural al fiecărei clipe. Nu situarea pe un anumit nivel este „greșită”. Face parte din parcurs.

Aspectul ce poate fi transformat, îl reprezintă atitudinea de menținere voit blocată a sondării interioare întru descoperire și cunoaștere a propriei Ființe. Adăstarea pe un palier inferior un timp îndelungat fără a face nimic pentru a-l integra și a continua ascensiunea. Eternă ignoranță izvorâtă din temeri și autosuficiență.

Fiecare în felul său, manifestă varianta celui mai înalt Sine pe care îl putem alinia situațiilor zilnice întâmpinate. Atât cât este acesta înțeles de pe palierul consacrat, de aparent echilibru, pe care ne situăm

Depinde de fiecare dintre noi asimilarea tehnicilor de practică a stărilor de conștiință extinsă – meditație, respirație conștientă, focusarea energiei atenției, practica prezenței, mindfulness și well-being, creșterea abilităților de leadership, coaching, mentoring, șamd…

Ca modalitate de a ne elibera de manifestările iluzorii ale jocurilor de putere și manipulare ale „triunghiului dramatic” (persecutor /victimă /salvator) – căruia îi oferim atât de mult din propria energie vitală, în stadiile de inconștiență…

Călătoria înlănțuită a (1) Maturizării Ego-ului și (2) Revelării Sinelui Interior – reprezintă pașii parcurși de către orice Ființă omenească înspre re-cunoaștere, vindecare și reîntregire…


Ce presupune deschiderea către niveluri superioare de conștiință…?
Nicidecum renunțare… Înseamnă doar un atașament mult mai redus. Înseamnă că te bucuri de tot ceea ce-ți dorești cu mai multă cumpătare, fără excese, fără irosire, în echilibru, dăruire și comuniune cu tot ceea ce este…

 • În fapt, fiecare dintre noi, în perioada situării pe Niv.1 și Niv.2, avem ascensiuni mai lungi ori mai scurte pe Niv.3 și Niv.4.
 • Așa cum, orice atașament /așteptare neîmplinită, duce la o regresie temporară pe Niv.1, surmontată astfel:
  • Niv.2 cu dificultate, proiectând în exterior propriile limitări,
  • Niv.3 cu ușurință, oferindu-și satisfacția unor continue revelații și integrări ale umbrelor interioare (setate inconștient pe nivelurile anterioare),
  • Niv.4 creând spațiu de manifestare conștient și neîngrădit, pentru celelalte stadii, oferind suport și ghidare întru echilibrare,

 • Toate societățile actuale de Niv.2 validează social maturizarea tânărului adult, la vârsta aproximativă de 18-21 de ani, echivalând-o cu cea a maturității fizice.
 • Societățile umane de Niv.3 vor alinia maturizarea psihologică (ca raport emoțional-atitudinal echilibrat), odată cu vârsta maturizării fizice.
 • Societățile umane de Niv.4 vor permite integrarea Călătoriei interioare a Sinelui Revelat (dezvoltare spirituală), odată cu maturizarea fizică și psihologică.

 • Grupuri numeroase de Niv.3 și Niv.4 oferă ghidare pentru creșterea gradului de conștiență și reducerea diferenței între vârsta de maturizare fizică, mentală și spirituală.
 • Beneficiind de o experiență seculară a Călătoriei interioare întru Revelare a Sinelui. La care se adaugă noile practici de well-being, mindfulness, leadership, coaching, mentoring, șamd…
 • Este starea în care sănătatea fizică, mentală și spirituală sunt în echilibru, fiind deblocate abilitățile naturale de vindecare ale corpului.

Carte în curs de editare
 • Cartea devoalează și adaugă caracteristici suplimentare la descrierile stadiilor de conștiință evidențiate pe site;
 • Prezintă noi clasificări ale celor mai importante motivații și gradul de atașament față de acestea, printr-o incrementare succesivă a numărului acestora în tabelele de ierarhizare;
 • Facilitează mai buna înțelegere a nivelurilor de conștiință, prin explicitarea pozițiilor față de multiple aspecte de interes comun, cu care fiecare ne identificăm sau nu, în funcție de gradul de conștiență* accesat;

(*) Niv.1 se va citi (*) persoana situată în stadiul Niv.1 de conștiință / (*) similar pt. Niv.2/3/4