© Nivelul 3 * Călătoria Interioară a Revelării Sinelui * „Șoapta”

°°° Pagină în curs de actualizare °°°
/ ne cerem scuze pentru valoarea (limitată /relativă la adevărul dvs.) de întrebuințare… (continuare)


( * * * )

Poziția față de dimensiunea exterioară

 • Ne îmbunătățim substanțial atitudinea față de relațiile individuale și de grup, prin reducerea poziționărilor discriminatorii.
 • Ne implicăm în proiecte sociale și educaționale, acceptând poziții de voluntariat.
 • Suntem puternic motivați de situarea în „a Fi”, de calitatea focusării energiei atenției și practica stării de prezență. Aspecte ce prevalează în majoritatea acțiunilor ce ne poartă pașii în „a Face”, „a Avea” și „a Conduce /Ghida”. Oferindu-ne claritate și verticalitate, apropiind mai mult individul, grupul și societatea de adevărata sa natură umană, în manifestare conștientă.
 • Pentru persoanele situate pe Niv.3, „lumea” a devenit din ce în ca mai încăpătoare. Un mare loc de „joacă”. De participare și creștere comună. O oportunitate de manifestare pozitivă în dimensiunea etapei multilateraliste (Worldcentrice) a societății umane.

Poziția față de dimensiunea interioară

 • Odată ajunși pe Niv.3, avem un grad din ce în ce mai redus de ancorare, atașament și identificare cu lucruri, situații și idei. Implicit un nivel scăzut față de așteptări nerealiste.
 • Pe primul palier (N3.1) exersăm un proces susținut de asimilare a tehnicilor de accesare a Sinelui interior. Un început consistent și metodic de revelare a tărâmului Ființei interioare, ca și proces inițiatic. În a empatiza, simți și alege conștient.
 • Palierul (N3.2) ne afirmă, atât interior, cât și exterior, odată accesată această treaptă, calitățile de „Adevărat lider”. Fiind recunoscuți și percepuți ca atare, admirați pentru dedicarea în „a Face” conștient (din starea lui „a Fi”). Aceasta fiindu-ne cea mai puternică motivație.
 • Odată cu accederea pe palierul (N3.3), are loc o excelentă decodificare a mesajelor Sinelui interior, fiindu-ne confirmate pe deplin abilitățile de ghidare conștientă și recunoscute pe deplin calitățile de Lider și Mentor.
 • Ambele sexe, manifestă deschidere către aspectul interior de semn opus (anima /animus*), înspre integrare și echilibrare a polarităților și energiilor complementare.
 • În luarea deciziilor, în atitudine și în acțiuni, se face simțită, din ce în ce mai mult „deschiderea inimii”, care însă, comparativ cu Niv.4, nu apare pe fundalul tuturor acțiunilor;

Calitatea energiei atenției și stării de prezență

 • Manifestăm un control conștient al direcționării focusate a energiei atenției deopotrivă asupra majorității aspectelor fizice și psihice. Atât interioare, cât și exterioare.
 • Prezență clipă de clipă de tip “turn de control” prin limitare conștientă a reactivității.
 • Spre deosebire de Niv.2 (Egocentric și Etnocentric – centrat pe propria persoană și grupul la care am aderat), situarea pe Niv.3 ne permite calitatea de a privi multitudinea de aspecte și nevoi ale tuturor actorilor și variabilelor ce concură la producerea unui eveniment (Worldcentric – întreaga hartă a socialului), fiind capabili a interveni cât mai pozitiv pentru modificarea cursului și finalității proiectului la care luăm parte sau pe care îl coordonăm.

Aspect energetic (feminin/masculin) dominant

 • (]n curs de editare)

Ierarhia motivațiilor dominante ale Niv.3

 • Puternică manifestare motivațională conștient direcționată în „a Fi” (trup, minte, inimă, spirit);
 • Ne bucurăm, în același timp, pe deplin, de dimensiunea umană a lui „a Avea”, „a Face” și „a Conduce /Ghida”;
 • Reprezintă cea de a treia etapă și ultima a călătoriei maturizării, în care au loc masive eliberări de balast egotic. Au loc multiple revelații interioare. O din ce în ce mai profundă înțelegere și integrare a umbrelor interioare..

Clasificări ale celor 4 Stadii majore de Conștiință
aspecte valabile deopotrivă pt. individ, grup, societate

/ * * * \

Stadiile majore de Conștiință și evoluția gradului de Conștiență*

/ * * * \

Important aspect evolutiv…!

* Nivelurile Superioare de Conștiință sunt accesibile tuturor Ființelor umane!


Carte în curs de editare
 • Cartea devoalează și adaugă caracteristici suplimentare la descrierile stadiilor de conștiință evidențiate pe site;
 • Prezintă noi clasificări ale celor mai importante motivații și gradul de atașament față de acestea, printr-o incrementare succesivă a numărului acestora în tabelele de ierarhizare;
 • Facilitează mai buna înțelegere a nivelurilor de conștiință, prin explicitarea pozițiilor față de multiple aspecte de interes comun, cu care fiecare ne identificăm sau nu, în funcție de gradul de conștiență* accesat;

(*) Niv.1 se va citi (*) persoana /grupul /societatea situată în stadiul Niv.1 de conștiință / (*) similar pt. Niv.2/3/4