© Nivelul (3.0) * Călătoria Interioară a Revelării Sinelui * „Șoapta”

( * * * )

Poziția față de dimensiunea exterioară

 • Ne îmbunătățim substanțial atitudinea față de relațiile individuale și de grup, prin reducerea poziționărilor discriminatorii.
 • Ne implicăm în proiecte sociale și educaționale, acceptând poziții de voluntariat.
 • Suntem puternic motivați de situarea în „a Fi”, de calitatea focusării energiei atenției și practica stării de prezență. Aspecte ce prevalează în majoritatea acțiunilor ce ne poartă pașii în „a Face”, „a Avea” și „a Conduce /Ghida”. Oferindu-ne claritate și verticalitate, apropiind mai mult individul, grupul și societatea de adevărata sa natură umană, în manifestare conștientă.
 • Pentru persoanele situate pe Niv.3, „lumea” a devenit din ce în ca mai încăpătoare. Un mare loc de „joacă”. De participare și creștere comună. O oportunitate de manifestare pozitivă în dimensiunea etapei multilateraliste (Worldcentrice) a societății umane.

Poziția față de dimensiunea interioară

 • Odată ajunși pe Niv.3, avem un grad din ce în ce mai redus de ancorare, atașament și identificare cu lucruri, situații și idei. Implicit un nivel scăzut față de așteptări nerealiste.
 • Pe primul palier (N3.1) exersăm un proces susținut de asimilare a tehnicilor de accesare a Sinelui interior. Un început consistent și metodic de revelare a tărâmului Ființei interioare, ca și proces inițiatic. În a empatiza, simți și alege conștient.
 • Palierul (N3.2) ne afirmă, atât interior, cât și exterior, odată accesată această treaptă, calitățile de „Adevărat lider”. Fiind recunoscuți și percepuți ca atare, admirați pentru dedicarea în „a Face” conștient (din starea lui „a Fi”). Aceasta fiindu-ne cea mai puternică motivație.
 • Odată cu accederea pe palierul (N3.3), are loc o excelentă decodificare a mesajelor Sinelui interior, fiindu-ne confirmate pe deplin abilitățile de ghidare conștientă și recunoscute pe deplin calitățile de Lider și Mentor.
 • Ambele sexe, manifestă deschidere către aspectul interior de semn opus (anima /animus*), înspre integrare și echilibrare a polarităților și energiilor complementare.
 • În luarea deciziilor, în atitudine și în acțiuni, se face simțită, din ce în ce mai mult „deschiderea inimii”, care însă, comparativ cu Niv.4, nu apare pe fundalul tuturor acțiunilor;

Calitatea energiei atenției și stării de prezență

 • Manifestăm un control conștient al direcționării focusate a energiei atenției deopotrivă asupra majorității aspectelor fizice și psihice. Atât interioare, cât și exterioare.
 • Prezență clipă de clipă de tip “turn de control” prin limitare conștientă a reactivității.
 • Spre deosebire de Niv.2 (Egocentric și Etnocentric – centrat pe propria persoană și grupul la care am aderat), situarea pe Niv.3 ne permite calitatea de a privi multitudinea de aspecte și nevoi ale tuturor actorilor și variabilelor ce concură la producerea unui eveniment (Worldcentric – întreaga hartă a socialului), fiind capabili a interveni cât mai pozitiv pentru modificarea cursului și finalității proiectului la care luăm parte sau pe care îl coordonăm.

Ierarhia motivațiilor dominante ale Niv.3

 • Puternică manifestare motivațională conștient direcționată în „a Fi” (trup, minte, inimă, spirit);
 • Ne bucurăm, în același timp, pe deplin, de dimensiunea umană a lui „a Avea”, „a Face” și „a Conduce /Ghida”;
 • Reprezintă cea de a treia etapă și ultima a călătoriei maturizării, în care au loc masive eliberări de balast egotic. Au loc multiple revelații interioare. O din ce în ce mai profundă înțelegere și integrare a umbrelor interioare..

Tipuri de clasificare pentru
cele 4 Stadii majore de Conștiință
valabil pentru oricare dintre entități
/individ, /grup, /societate

* * *

Stadiile majore de Conștiință și evoluția gradului de Conștiență*

* * *

Important aspect evolutiv…!

* Nivelurile Superioare de Conștiință sunt accesibile tuturor Ființelor umane!

Stadiile descrise, sunt trepte succesive, parcurse de către fiecare dintre noi în călătoria înspre devenire umană, oferindu-ne o perspectivă a Nivelului de Conștiință pe care ne situăm. E firesc să acceptăm schimbarea ca pe un proces natural al fiecărei clipe. Nu situarea pe un anumit nivel este „greșită”. Face parte din parcurs.

Aspectul ce poate fi transformat, îl reprezintă atitudinea de menținere voit blocată a sondării interioare întru descoperire și cunoaștere a propriei Ființe. Adăstarea pe un palier inferior un timp îndelungat fără a face nimic pentru a-l integra și a continua ascensiunea. Eternă ignoranță izvorâtă din temeri și autosuficiență.

Fiecare în felul său, manifestă varianta celui mai înalt Sine pe care îl putem alinia situațiilor zilnice întâmpinate. Atât cât este acesta înțeles de pe palierul consacrat, de aparent echilibru, pe care ne situăm

Depinde de fiecare dintre noi asimilarea tehnicilor de practică a stărilor de conștiință extinsă – meditație, respirație conștientă, focusarea energiei atenției, practica prezenței, mindfulness și well-being, creșterea abilităților de leadership, coaching, mentoring, șamd…

Ca modalitate de a ne elibera de manifestările iluzorii ale jocurilor de putere și manipulare ale „triunghiului dramatic” (persecutor /victimă /salvator) – căruia îi oferim atât de mult din propria energie vitală, în stadiile de inconștiență…

Călătoria înlănțuită a (1) Maturizării Ego-ului și (2) Revelării Sinelui Interior – reprezintă pașii parcurși de către orice Ființă omenească înspre re-cunoaștere, vindecare și reîntregire…


Ce presupune deschiderea către niveluri superioare de conștiință…?
Nicidecum renunțare… Înseamnă doar un atașament mult mai redus. Înseamnă că te bucuri de tot ceea ce-ți dorești cu mai multă cumpătare, fără excese, fără irosire, în echilibru, dăruire și comuniune cu tot ceea ce este…

 • În fapt, fiecare dintre noi, în perioada situării pe Niv.1 și Niv.2, avem ascensiuni mai lungi ori mai scurte pe Niv.3 și Niv.4.
 • Așa cum, orice atașament /așteptare neîmplinită, duce la o regresie temporară pe Niv.1, surmontată astfel:
  • Niv.2 cu dificultate, proiectând în exterior propriile limitări,
  • Niv.3 cu ușurință, oferindu-și satisfacția unor continue revelații și integrări ale umbrelor interioare (setate inconștient pe nivelurile anterioare),
  • Niv.4 creând spațiu de manifestare conștient și neîngrădit, pentru celelalte stadii, oferind suport și ghidare întru echilibrare,

 • Toate societățile actuale de Niv.2 validează social maturizarea tânărului adult, la vârsta aproximativă de 18-21 de ani, echivalând-o cu cea a maturității fizice.
 • Societățile umane de Niv.3 vor alinia maturizarea psihologică (ca raport emoțional-atitudinal echilibrat), odată cu vârsta maturizării fizice.
 • Societățile umane de Niv.4 vor permite integrarea Călătoriei interioare a Sinelui Revelat (dezvoltare spirituală), odată cu maturizarea fizică și psihologică.

 • Grupuri numeroase de Niv.3 și Niv.4 oferă ghidare pentru creșterea gradului de conștiență și reducerea diferenței între vârsta de maturizare fizică, mentală și spirituală.
 • Beneficiind de o experiență seculară a Călătoriei interioare întru Revelare a Sinelui. La care se adaugă noile practici de well-being, mindfulness, leadership, coaching, mentoring, șamd…
 • Este starea în care sănătatea fizică, mentală și spirituală sunt în echilibru, fiind deblocate abilitățile naturale de vindecare ale corpului.

Carte în curs de editare
 • Cartea devoalează și adaugă caracteristici suplimentare la descrierile stadiilor de conștiință evidențiate pe site;
 • Prezintă noi clasificări ale celor mai importante motivații și gradul de atașament față de acestea, printr-o incrementare succesivă a numărului acestora în tabelele de ierarhizare;
 • Facilitează mai buna înțelegere a nivelurilor de conștiință, prin explicitarea pozițiilor față de multiple aspecte de interes comun, cu care fiecare ne identificăm sau nu, în funcție de gradul de conștiență* accesat;

(*) Niv.1 se va citi (*) persoana situată în stadiul Niv.1 de conștiință / (*) similar pt. Niv.2/3/4