© Nivelul (2.3) * Asertivitate și Persuasiune * „Împlinire vocațională”

( * * ) . ( * * * )

Poziția față de dimensiunea exterioară

 • Suntem recunoscuți și validați profesional, apreciați pentru expertiza tehnică și calitățile manageriale. Aspecte ce ne conferă suficiente motive de satisfacție personală.
 • Perfecționarea abilităților ne permite folosirea acestora ca monedă de schimb, pentru atingerea unor standarde superioare de prosperitate și confort, notorietate, împlinire și echilibru emoțional.
 • De asemenea, crește deschiderea către un nivel superior de cunoaștere și înțelegere.
 • Obținerea unui aparent echilibru, prin compensațiile oferite de către dimensiunea exterioară, ca urmare a creșterii nivelului de prosperitate, ne oferă perspectiva abordării din ce în ce mai matură a tuturor rolurilor (din viața noastră) în care consimțim a fi implicați. /* este evident un aspect ce ține de gradul de atașament motivațional al fiecăruia dintre noi și al propriului sistem de valori asimilat */
 • Este important să înțelegem că stabilitatea, dar mai ales coeziunea rolurilor jucate în propria viață (job, partener, părinte, apartenență la grup, implicare socială, șamd…) este dată în primul rând de succesul profesional, căruia îi dedicăm cea mai mare parte din timp.
 • Orice fluctuație în această zonă poate duce la posibilitatea șubrezirii eșafodajului pe care se sprijină celelalte roluri pe care acesta le ține în echilibru.
 • Nivelul este mult mai reprezentativ pentru bărbați datorită indicelui SDO – /* Orientare spre Dominanță Socială */ – mai mare decât cel al femeilor. Bărbații fiind mai predispuși să considere inegalitățile drept rezultatul natural al concurenței (al *valorii lor *superioare față de *adversarii cu care *concurează). Indiferent de etica strategiilor adoptate.

Poziția față de dimensiunea interioară

 • Nivelul de maturitate devine, pe acest palier, din ce în ce mai ridicat. Căpătăm abilități mult mai bune de gestionare a majorității situațiilor de viață întâmpinate. Sesizăm prin ascensiuni repetate, legătura acestor evenimente trăite, din diversele roluri jucate, cu nivelurile superioare de conștiință.
 • Legătura propriului trup cu Sinele interior este mult mai puternică și se manifestă aproape neîntrerupt (chiar și în stadiile oscilante de conștiență). Mai ales în cazul în care am practicat de-a lungul timpului antrenamente sportive intense ori ne-am dedicat zilnic unui management al timpului cât mai riguros.
 • Acțiunile îndreptate înspre cunoașterea și îmbunătățirea trupului, testarea limitelor sale, anunță și prefigurează cum nu se poate mai bine, stadiul superior (Niv.3) al sondării conștiente și revelării Sinelui interior.
 • Aidoma incursiunii sinuoase dar neabătute înspre prosperitate a Călătoriei Eroului (N2.2) ajuns victorios la liman (N2.3). Dovedindu-ne potențialul în valorificarea atât a abilităților personale, asimilate progresiv, prin efort asiduu, cât și a relațiilor stabilite oricând, oriunde și cu oricine, în trecut.
 • Aceeași ambiție nemăsurată și nerenunțare în fața dificultăților întâmpinate, ce ne-a oferit succesul prin atingerea țintelor materiale dorite, stă la baza viitoarei puternice motivații de căutare interioară înspre mai buna cunoaștere și echilibrare atitudinal-emoțională a propriei ființe (Niv.3).
 • Majoritatea femeilor ajunse pe această treaptă, dedicate sondării dimensiunii interioare (din cauza puternicului conflict interior dat de opoziția dintre aspectul matern, instinctiv dedicat îngrijirii și etapele firești existențiale ale nevoii personale de autorealizare), intuiesc momentul propice pentru a părăsi acest stadiu și a continua călătoria devenirii, pe palierele (N3.1) / (N3.2).

Calitatea energiei atenției și stării de prezență

 • Focusarea energiei atenției este ridicată pentru orice presupune managementul aspectelor exterioare.
 • Starea de prezență este de asemenea într-un raport ridicat de distributivitate față de aspectele exterioare.
 • Ambele aspecte se datorează unei conexiuni ridicate cu Sinele interior a trupului nostru, exersat în nenumărate situații de viață, ce ne conferă siguranța și liniștea interioară, respectiv stăpânirea de sine.
 • Din păcate (N2.3) nu are decât în prea puțin asimilate cunoștințele necesare sondării directe a Sinelui interior.

Ierarhia motivațiilor dominante ale N2.3

 1. a Face
  • reprezintă cel mai puternic atașament motivațional pe care-l avem pe acest palier,
  • datorită abilităților vocaționale noastre cărora dorim a le da mai mult sens, validate și recompensate superior pozițiilor anterioare,
  • este motivația acțiunii, a celui care face jocurile, prevalentă lui „a Avea”, dar subordonată acesteia,
 2. a Avea
  • motivația ne rămâne la fel de puternică, poate chiar mai intensă precum cea de pe palierul anterior (N2.2), (acum stăpânim majoritatea instrumentelor lui „a Face”)
  • devine o motivație intrinsecă a „jocului”, a identificării individuale cu acesta, ca scop major al diversificării portofoliului,
  • respectiv, capătă o motivație a accesării categoriilor superioare ale structurilor de decizie și dominanță,
 3. a Domina
  • ne bucurăm de reușita validării abilităților vocaționale și relaționale,
  • accedem pe poziții din ce în ce mai înalte ale organizațiilor din care facem parte,
  • devenind o motivație în sine ca și dezvoltare a propriului brand, (ca etichetă din ce în ce mai recunoscută)
  • accesăm structuri din ce în ce mai înalte ale grupurilor de dominanță socială,
 4. a te Conecta
  • ne-am folosit și ne folosim cu eficiență sistemul relațional de portofoliu,
  • suntem în căutarea unor relații din ce în ce mai avantajoase (financiar, social, relațional, politic, administrativ, șamd…)
 5. a Fi
  • un grup și o societate de (Niv.2) – ne validează așa cum suntem și ne indică (Niv.3) ca fiind o manifestare plină de vulnerabilități
  • un grup și o societate de (Niv.3) – ne stimulează accesarea vulnerabilităților și transformarea acestora în ancore de trezire ale Adevăratului Lider (N3.2)

Tipuri de clasificare pentru
cele 4 Stadii majore de Conștiință
valabil pentru oricare dintre entități
/individ, /grup, /societate

* * *

Stadiile majore de Conștiință și evoluția gradului de Conștiență*

* * *

Important aspect evolutiv…!

* Nivelurile Superioare de Conștiință sunt accesibile tuturor Ființelor umane!

Stadiile descrise, sunt trepte succesive, parcurse de către fiecare dintre noi în călătoria înspre devenire umană, oferindu-ne o perspectivă a Nivelului de Conștiință pe care ne situăm. E firesc să acceptăm schimbarea ca pe un proces natural al fiecărei clipe. Nu situarea pe un anumit nivel este „greșită”. Face parte din parcurs.

Aspectul ce poate fi transformat, îl reprezintă atitudinea de menținere voit blocată a sondării interioare întru descoperire și cunoaștere a propriei Ființe. Adăstarea pe un palier inferior un timp îndelungat fără a face nimic pentru a-l integra și a continua ascensiunea. Eternă ignoranță izvorâtă din temeri și autosuficiență.

Fiecare în felul său, manifestă varianta celui mai înalt Sine pe care îl putem alinia situațiilor zilnice întâmpinate. Atât cât este acesta înțeles de pe palierul consacrat, de aparent echilibru, pe care ne situăm

Depinde de fiecare dintre noi asimilarea tehnicilor de practică a stărilor de conștiință extinsă – meditație, respirație conștientă, focusarea energiei atenției, practica prezenței, mindfulness și well-being, creșterea abilităților de leadership, coaching, mentoring, șamd…

Ca modalitate de a ne elibera de manifestările iluzorii ale jocurilor de putere și manipulare ale „triunghiului dramatic” (persecutor /victimă /salvator) – căruia îi oferim atât de mult din propria energie vitală, în stadiile de inconștiență…

Călătoria înlănțuită a (1) Maturizării Ego-ului și (2) Revelării Sinelui Interior – reprezintă pașii parcurși de către orice Ființă omenească înspre re-cunoaștere, vindecare și reîntregire…


Ce presupune deschiderea către niveluri superioare de conștiință…?
Nicidecum renunțare… Înseamnă doar un atașament mult mai redus. Înseamnă că te bucuri de tot ceea ce-ți dorești cu mai multă cumpătare, fără excese, fără irosire, în echilibru, dăruire și comuniune cu tot ceea ce este…

 • În fapt, fiecare dintre noi, în perioada situării pe Niv.1 și Niv.2, avem ascensiuni mai lungi ori mai scurte pe Niv.3 și Niv.4.
 • Așa cum, orice atașament /așteptare neîmplinită, duce la o regresie temporară pe Niv.1, surmontată astfel:
  • Niv.2 cu dificultate, proiectând în exterior propriile limitări,
  • Niv.3 cu ușurință, oferindu-și satisfacția unor continue revelații și integrări ale umbrelor interioare (setate inconștient pe nivelurile anterioare),
  • Niv.4 creând spațiu de manifestare conștient și neîngrădit, pentru celelalte stadii, oferind suport și ghidare întru echilibrare,

 • Toate societățile actuale de Niv.2 validează social maturizarea tânărului adult, la vârsta aproximativă de 18-21 de ani, echivalând-o cu cea a maturității fizice.
 • Societățile umane de Niv.3 vor alinia maturizarea psihologică (ca raport emoțional-atitudinal echilibrat), odată cu vârsta maturizării fizice.
 • Societățile umane de Niv.4 vor permite integrarea Călătoriei interioare a Sinelui Revelat (dezvoltare spirituală), odată cu maturizarea fizică și psihologică.

 • Grupuri numeroase de Niv.3 și Niv.4 oferă ghidare pentru creșterea gradului de conștiență și reducerea diferenței între vârsta de maturizare fizică, mentală și spirituală.
 • Beneficiind de o experiență seculară a Călătoriei interioare întru Revelare a Sinelui. La care se adaugă noile practici de well-being, mindfulness, leadership, coaching, mentoring, șamd…
 • Este starea în care sănătatea fizică, mentală și spirituală sunt în echilibru, fiind deblocate abilitățile naturale de vindecare ale corpului.

Carte în curs de editare
 • Cartea devoalează și adaugă caracteristici suplimentare la descrierile stadiilor de conștiință evidențiate pe site;
 • Prezintă noi clasificări ale celor mai importante motivații și gradul de atașament față de acestea, printr-o incrementare succesivă a numărului acestora în tabelele de ierarhizare;
 • Facilitează mai buna înțelegere a nivelurilor de conștiință, prin explicitarea pozițiilor față de multiple aspecte de interes comun, cu care fiecare ne identificăm sau nu, în funcție de gradul de conștiență* accesat;

(*) Niv.1 se va citi (*) persoana situată în stadiul Niv.1 de conștiință / (*) similar pt. Niv.2/3/4