© Nivelul 2.3 * Asertivitate și Persuasiune * „Împlinire vocațională”

°°° Pagină în curs de actualizare °°°
/ ne cerem scuze pentru valoarea (limitată /relativă la adevărul dvs.) de întrebuințare… (continuare)


( * * ) . ( * * * )

Poziția față de dimensiunea exterioară

 • Suntem recunoscuți și validați profesional, apreciați pentru expertiza tehnică și calitățile manageriale. Aspecte ce ne conferă suficiente motive de satisfacție personală.
 • Perfecționarea abilităților ne permite folosirea acestora ca monedă de schimb, pentru atingerea unor standarde superioare de prosperitate și confort, notorietate, împlinire și echilibru emoțional.
 • De asemenea, crește deschiderea către un nivel superior de cunoaștere și înțelegere.
 • Obținerea unui aparent echilibru, prin compensațiile oferite de către dimensiunea exterioară, ca urmare a creșterii nivelului de prosperitate, ne oferă perspectiva abordării din ce în ce mai matură a tuturor rolurilor (din viața noastră) în care consimțim a fi implicați. /* este evident un aspect ce ține de gradul de atașament motivațional al fiecăruia dintre noi și al propriului sistem de valori asimilat */
 • Este important să înțelegem că stabilitatea, dar mai ales coeziunea rolurilor jucate în propria viață (job, partener, părinte, apartenență la grup, implicare socială, șamd…) este dată în primul rând de succesul profesional, căruia îi dedicăm cea mai mare parte din timp.
 • Orice fluctuație în această zonă poate duce la posibilitatea șubrezirii eșafodajului pe care se sprijină celelalte roluri pe care acesta le ține în echilibru.
 • Nivelul este mult mai reprezentativ pentru bărbați datorită indicelui SDO – /* Orientare spre Dominanță Socială */ – mai mare decât cel al femeilor. Bărbații fiind mai predispuși să considere inegalitățile drept rezultatul natural al concurenței (al *valorii lor *superioare față de *adversarii cu care *concurează). Indiferent de etica strategiilor adoptate.

Poziția față de dimensiunea interioară

 • Nivelul de maturitate devine, pe acest palier, din ce în ce mai ridicat. Căpătăm abilități mult mai bune de gestionare a majorității situațiilor de viață întâmpinate. Sesizăm prin ascensiuni repetate, legătura acestor evenimente trăite, din diversele roluri jucate, cu nivelurile superioare de conștiință.
 • Legătura propriului trup cu Sinele interior este mult mai puternică și se manifestă aproape neîntrerupt (chiar și în stadiile oscilante de conștiență). Mai ales în cazul în care am practicat de-a lungul timpului antrenamente sportive intense ori ne-am dedicat zilnic unui management al timpului cât mai riguros.
 • Acțiunile îndreptate înspre cunoașterea și îmbunătățirea trupului, testarea limitelor sale, anunță și prefigurează cum nu se poate mai bine, stadiul superior (Niv.3) al sondării conștiente și revelării Sinelui interior.
 • Aidoma incursiunii sinuoase dar neabătute înspre prosperitate a Călătoriei Eroului (N2.2) ajuns victorios la liman (N2.3). Dovedindu-ne potențialul în valorificarea atât a abilităților personale, asimilate progresiv, prin efort asiduu, cât și a relațiilor stabilite oricând, oriunde și cu oricine, în trecut.
 • Aceeași ambiție nemăsurată și nerenunțare în fața dificultăților întâmpinate, ce ne-a oferit succesul prin atingerea țintelor materiale dorite, stă la baza viitoarei puternice motivații de căutare interioară înspre mai buna cunoaștere și echilibrare atitudinal-emoțională a propriei ființe (Niv.3).
 • Majoritatea femeilor ajunse pe această treaptă, dedicate sondării dimensiunii interioare (din cauza puternicului conflict interior dat de opoziția dintre aspectul matern, instinctiv dedicat îngrijirii și etapele firești existențiale ale nevoii personale de autorealizare), intuiesc momentul propice pentru a părăsi acest stadiu și a continua călătoria devenirii, pe palierele (N3.1) / (N3.2).

Calitatea energiei atenției și stării de prezență

 • Focusarea energiei atenției este ridicată pentru orice presupune managementul aspectelor exterioare.
 • Starea de prezență este de asemenea într-un raport ridicat de distributivitate față de aspectele exterioare.
 • Ambele aspecte se datorează unei conexiuni ridicate cu Sinele interior a trupului nostru, exersat în nenumărate situații de viață, ce ne conferă siguranța și liniștea interioară, respectiv stăpânirea de sine.
 • Din păcate (N2.3) nu are decât în prea puțin asimilate cunoștințele necesare sondării directe a Sinelui interior.

Aspect energetic (feminin/masculin) dominant

 • Aspect masculin dominant
 • (]n curs de editare)

Ierarhia motivațiilor dominante ale N2.3

 1. a Face
  • reprezintă cel mai puternic atașament motivațional pe acest palier,
  • datorită abilităților noastre vocaționale, validate și recompensate superior pozițiilor anterioare,
  • este motivația acțiunii, a celui care face jocurile, subordonată lui „a Avea”,
 2. a Avea
  • motivație puternică, chiar mai intensă decât pe (N2.2),
  • devine o motivație intrinsecă a „jocului”, a identificării individuale cu acesta,
 3. a Domina, Conduce
  • ne bucurăm de deplina validare a abilităților vocaționale,
  • devenim disponibili pentru poziții de management,
 4. a te Conecta
  • ne folosim din ce în ce mai eficient sistemul relațional,
 5. a Fi
  • grupul, societatea de (Niv.2) – ne validează și ne indică aspectele (Niv.3) ca fiind „vulnerabilități”
  • grupul, societatea de (Niv.3) – ne stimulează transformarea acestor aparente „vulnerabilități” în ancore de trezire către (leadership)

Clasificări ale celor 4 Stadii majore de Conștiință
aspecte valabile deopotrivă pt. individ, grup, societate

/ * * * \

Stadiile majore de Conștiință și evoluția gradului de Conștiență*

/ * * * \

Important aspect evolutiv…!

* Nivelurile Superioare de Conștiință sunt accesibile tuturor Ființelor umane!


Carte în curs de editare
 • Cartea devoalează și adaugă caracteristici suplimentare la descrierile stadiilor de conștiință evidențiate pe site;
 • Prezintă noi clasificări ale celor mai importante motivații și gradul de atașament față de acestea, printr-o incrementare succesivă a numărului acestora în tabelele de ierarhizare;
 • Facilitează mai buna înțelegere a nivelurilor de conștiință, prin explicitarea pozițiilor față de multiple aspecte de interes comun, cu care fiecare ne identificăm sau nu, în funcție de gradul de conștiență* accesat;

(*) Niv.1 se va citi (*) persoana /grupul /societatea situată în stadiul Niv.1 de conștiință / (*) similar pt. Niv.2/3/4