© Nivelul (2.2) * Creștere și Afirmare * „Călătoria Eroului” – „From Zero to Hero”

( * * ) . ( * * )

Poziția față de dimensiunea exterioară

 • Ne alegem modele exterioare din variate domenii, cu preponderență cele cu care avem afinități,
 • Străduindu-ne a ne însuși aspectele considerate a fi „de succes”, de la persoane și situații „admirate” către care ne îndreptăm energia atenției,
 • Persoane, situații și domenii de interes cu care ne identificăm (prin imitarea stilului de viață, copiere a atitudinilor și comportamentului, „furt de meserie”, șamd…)
 • Modele ce ne motivează aprofundarea domeniilor de interes și studiul dedicat, pe care ne punem amprenta propriei înțelegeri și cărora le adăugăm creativ propriile atribute de personalitate,
 • Este un palier din care majoritatea femeilor fac saltul în (N3.1) mult mai repede. Pentru o evoluție mult mai puțin concurențială. Nefiind în natura acestora confruntarea de dragul confruntării. Aspectul fiind specific bărbătesc. Fără a contesta însă, calitățile „angajante”, de adevărate amazoane, cu care se identifică o însemnată parte a femeilor.
 • Nevoia de afirmare a propriei voci nu ține însă cont de raportul intern anima-animus (femeie/bărbat) cu care fiecare dintre noi a accesat această dimensiune fizică. Fiind un aspect natural al nevoii de feedback și validare exterioară, respectiv ca validare interioară în procesul de autorealizare.

Poziția față de dimensiunea interioară

 • Este palierul identificat cel mai bine „Călătoriei Eroului” („From Zero to Hero”) atât de des folosit pentru scenariile Hollywoodiene de succes. În fapt, este scenariul personal al fiecăruia dintre noi înspre eroul pe care într-un colțișor de gând l-am visat cândva a fi împlinit.
 • Aici au loc multiple experimentări, pentru fiecare dintre rolurile jucate (job, familie, dezvoltare personală, grupuri de apartenență, activități de relaxare, șamd…). Cu suișuri și coborâșuri inerente. Respectiv, ciclice abordări întru înțelegere și integrare a aspectelor ce împiedică obținerea „succesului” așteptat.
 • Are loc un proces de transformare a „călătorului” într-un asiduu căutător de repere, modele și ghizi, în deschidere creativă și acceptare a schimbării interioare;
 • Tot acum, odată cu urcarea treptelor înspre maturizare a Ego-ului, în sistemul de valori au loc fluctuații și reașezări majore.
 • Acesta este palierul pe care se situează în acest moment majoritatea indivizilor umanității.

Calitatea energiei atenției și stării de prezență

 • Deja, multiplele experimentări, dintre care unele repetitive, au avut rolul de a ne desluși multe „pattern”-uri comportamentale, ca și afinități cu aspectele exterioare.
 • Atenția ne este mult mai focusată pe sincronizarea cu aspectele cu care ne identificăm. Fiind dornici a asimila cât mai multă „știință de a face” în raport direct proporțional cu puternicele motivații de care suntem atașați prin sistemul de valori setat pe acest palier.
 • Anumite practici de antrenament mental (sportiv, relațional, vânzări, management, șamd) și ghidare interioară (relaxare și meditație) ne-au atins și energizat trupul și implicit Ființa în moduri nemaiîntâlnite până acum;
 • Contactul din ce în ce mai des cu aspectele interioare ale Ființei, prin ascensiuni repetate în nivelurile superioare, ne pot oferi trambulina către (N3.1).

Ierarhia motivațiilor dominante ale N2.2

 1. a Avea
  • reprezintă forța motrică a acestui palier (motivație intrinsecă a împlinirii individului, a majorității grupurilor la care aderăm pe acest palier și respectiv, ca principiu de bază al societăților individualiste – vezi „visul american” – ca și modalitate de echilibrare prin posesie a tuturor aspectelor resimțite ca oferindu-ne o stare de nesiguranță)
 2. a Face
  • devenim din ce în ce mai convinși că prin forțe proprii, bine articulate, ne putem impune dovedindu-ne „competența”, în momentul în care ne sunt recunoscute „abilitățile”, „flerul” relațional și „competitivitatea”. Majoritatea proiecțiilor fiind exterioare,
 3. a te Conecta
  • este stadiul în care avem nevoie de validare și găsim modalități diverse de o cere, de la familie, grup, job, șamd… (orice rol în care suntem implicați relațional)
 4. a Domina
  • comportament demonstrativ al călătoriei „Eroului”, ce ne menține puternice atașamente de identificare ale propriului Ego cu imaginea de învingător, obținută prin pozițiile de concurențialitate, dând curs provocărilor de tot felul, motivați de nevoia insațiabilă a satisfacerii stimei de sine.
 5. a Fi
  • aspect foarte puțin abordat conștient, prea prins fiind cu puternicele motivații situate pe pozițiile de top în preferințele palierului
  • anumite condiții de prosperitate, spațiu de manifestare conștient, timp individual dedicat analizei propriului sistem de valori, oferă perspectivele unor ascensiuni în stadii superioare de conștiință și implicit unor revelații transformatoare
  • în funcție de gradul de aplecare și nivelul de conștientizare atins, poate avea loc „saltul” pe palierul (N3.1)

Tipuri de clasificare pentru
cele 4 Stadii majore de Conștiință
valabil pentru oricare dintre entități
/individ, /grup, /societate

* * *

Stadiile majore de Conștiință și evoluția gradului de Conștiență*

* * *

Important aspect evolutiv…!

* Nivelurile Superioare de Conștiință sunt accesibile tuturor Ființelor umane!

Stadiile descrise, sunt trepte succesive, parcurse de către fiecare dintre noi în călătoria înspre devenire umană, oferindu-ne o perspectivă a Nivelului de Conștiință pe care ne situăm. E firesc să acceptăm schimbarea ca pe un proces natural al fiecărei clipe. Nu situarea pe un anumit nivel este „greșită”. Face parte din parcurs.

Aspectul ce poate fi transformat, îl reprezintă atitudinea de menținere voit blocată a sondării interioare întru descoperire și cunoaștere a propriei Ființe. Adăstarea pe un palier inferior un timp îndelungat fără a face nimic pentru a-l integra și a continua ascensiunea. Eternă ignoranță izvorâtă din temeri și autosuficiență.

Fiecare în felul său, manifestă varianta celui mai înalt Sine pe care îl putem alinia situațiilor zilnice întâmpinate. Atât cât este acesta înțeles de pe palierul consacrat, de aparent echilibru, pe care ne situăm

Depinde de fiecare dintre noi asimilarea tehnicilor de practică a stărilor de conștiință extinsă – meditație, respirație conștientă, focusarea energiei atenției, practica prezenței, mindfulness și well-being, creșterea abilităților de leadership, coaching, mentoring, șamd…

Ca modalitate de a ne elibera de manifestările iluzorii ale jocurilor de putere și manipulare ale „triunghiului dramatic” (persecutor /victimă /salvator) – căruia îi oferim atât de mult din propria energie vitală, în stadiile de inconștiență…

Călătoria înlănțuită a (1) Maturizării Ego-ului și (2) Revelării Sinelui Interior – reprezintă pașii parcurși de către orice Ființă omenească înspre re-cunoaștere, vindecare și reîntregire…


Ce presupune deschiderea către niveluri superioare de conștiință…?
Nicidecum renunțare… Înseamnă doar un atașament mult mai redus. Înseamnă că te bucuri de tot ceea ce-ți dorești cu mai multă cumpătare, fără excese, fără irosire, în echilibru, dăruire și comuniune cu tot ceea ce este…

 • În fapt, fiecare dintre noi, în perioada situării pe Niv.1 și Niv.2, avem ascensiuni mai lungi ori mai scurte pe Niv.3 și Niv.4.
 • Așa cum, orice atașament /așteptare neîmplinită, duce la o regresie temporară pe Niv.1, surmontată astfel:
  • Niv.2 cu dificultate, proiectând în exterior propriile limitări,
  • Niv.3 cu ușurință, oferindu-și satisfacția unor continue revelații și integrări ale umbrelor interioare (setate inconștient pe nivelurile anterioare),
  • Niv.4 creând spațiu de manifestare conștient și neîngrădit, pentru celelalte stadii, oferind suport și ghidare întru echilibrare,

 • Toate societățile actuale de Niv.2 validează social maturizarea tânărului adult, la vârsta aproximativă de 18-21 de ani, echivalând-o cu cea a maturității fizice.
 • Societățile umane de Niv.3 vor alinia maturizarea psihologică (ca raport emoțional-atitudinal echilibrat), odată cu vârsta maturizării fizice.
 • Societățile umane de Niv.4 vor permite integrarea Călătoriei interioare a Sinelui Revelat (dezvoltare spirituală), odată cu maturizarea fizică și psihologică.

 • Grupuri numeroase de Niv.3 și Niv.4 oferă ghidare pentru creșterea gradului de conștiență și reducerea diferenței între vârsta de maturizare fizică, mentală și spirituală.
 • Beneficiind de o experiență seculară a Călătoriei interioare întru Revelare a Sinelui. La care se adaugă noile practici de well-being, mindfulness, leadership, coaching, mentoring, șamd…
 • Este starea în care sănătatea fizică, mentală și spirituală sunt în echilibru, fiind deblocate abilitățile naturale de vindecare ale corpului.

Carte în curs de editare
 • Cartea devoalează și adaugă caracteristici suplimentare la descrierile stadiilor de conștiință evidențiate pe site;
 • Prezintă noi clasificări ale celor mai importante motivații și gradul de atașament față de acestea, printr-o incrementare succesivă a numărului acestora în tabelele de ierarhizare;
 • Facilitează mai buna înțelegere a nivelurilor de conștiință, prin explicitarea pozițiilor față de multiple aspecte de interes comun, cu care fiecare ne identificăm sau nu, în funcție de gradul de conștiență* accesat;

(*) Niv.1 se va citi (*) persoana situată în stadiul Niv.1 de conștiință / (*) similar pt. Niv.2/3/4