© Nivelul (2.0) * Călătoria maturizării * „Afirmarea propriei voci”

* Poziția Nivelului 2 de Conștiință
ierarhia atașamentelor (gradul de identificare) față de motivațiile
„A AVEA”, „A FACE” și „A FI”
Niv.1N2.1 PrimarN2.2 IntermediarN2.3 Superior
1, a Avea1. a Avea1. a Avea1. a Face
2, (a Face)2. a Face2. a Face2. a Avea
3. (a Fi)3. a Fi3. a Fi

Accesează aici pentru detaliile ierarhice
ale poziționării tuturor stadiilor de conștiință față de
• „a Avea”
• „a Face”
• „a Domina /Conduce /Ghida”
• „a te Conecta – nevoia de Sexualitate /a primi Iubire /Validare exterioară”
• „a Fi – nevoia de Sens & Semnificație /a oferi Iubire /Validare interioară”

* * *

Caracteristici ale manifestării
pe Nivelul 2 de Conștiință

„Călătoria maturizării Ego-ului”

Corespondența cu vârsta biologică

 • Ca și evoluție în familii, grupuri și societăți conduse de majorități cu un sistem de valori de Niv.2:
  • Stadiul individual al Niv.2 începe în timpul celei de a doua copilării ori adolescenței 10-14 ani și se întinde până la vârsta „maturității” 40-45 ani, 
  • Dacă gradul de prosperitate atins și stilul de viață permit menținerea unui anumit echilibru aparent – atât persoanele de pe Niv.2.Intermediar, cât și cele situate pe Niv.2.Superior se vor mulțumi să rămână în aceste stadii, ba mai mult chiar, vor încerca să le securizeze prin izolare și respingerea influențelor oricărui alt stil de viață. 
  • La vârsta senioratului, sistemul de valori tinde totuși a se schimba, având loc accesări mai dese ale Niv.3, concomitent cu renunțări la unele dintre cele mai rigide manifestări ale Niv.2
 • În familii, grupuri și societăți de Niv.3 ce oferă copiilor, încă din primii ani de scoală, o educație orientată spre accesarea și revelarea Sinelui interior, cu dese ascensiuni în Niv.3, consumarea palierelor Niv.2 ar putea fi accelerată, astfel încât la finele adolescenței să poată fi atins platoul Niv.3.Inițiatic

Poziția față de dimensiunea exterioară Ființei

 • Etapă majoră a călătoriei înspre maturizare – este definită ca o proiecție exterioară a „Eu”-lui (sinele inferior /Ego), identificat* cu aspectele oglindite de către lumea înconjurătoare și manifestat prin nevoi, atașamente și dorințe;
 • Pe acest palier ne aflăm într-o continuă competiție cu noi înșine și cu exteriorul pentru validare, creștere a stimei de sine și protejare a propriei imagini (atât față de aspectele exterioare, cât și în fața celor interioare neacceptate și neintegrate);
 • Suntem dominați de o puternică nevoie de recunoaștere, de aceea purcedem la un „tuning în rezonanță” cu calități ale unor persoane „de succes”, influenceri, lideri de opinie, vedete, „oameni de afaceri”, șamd… diverse categorii ale căror stiluri de viață și reușite le admirăm – către care ne deschidem (ca și aspecte luminoase ale umbrelor interioare* admirate în exterior);
 • În fapt nivelul reprezintă mai mult o „Călătorie înspre creștere a stimei și acceptării de sine”, decât înspre maturizare (maturizarea continuând pe Niv.3);

Poziția față de dimensiunea interioară a Ființei

 • Este o etapă naturală și firească de evoluție în „căutarea afirmării tonalității propriei voci”. De afirmare a propriilor abilități. Cerute de către exterior și necesare integrării în societățile umane. • Acordate în rezonanță cu aspectele exterioare de care este atras fiecare dintre noi (prin imitare și copiere… a modelelor „pozitive pentru sine” cu care se identifică, conform nivelului său de conștiință din acel moment);
 • Clarificările obținute în urma „ascensiunilor” pasagere pe Niv.3 (și rareori pe Niv.4) sunt folosite în slujba atașamentelor motivaționale specifice Niv.2;
 • Accesarea instinctivă a unor caracteristici ale stării lui „a Fi” (fără a dispune de instrumentele conștiente ale celei de „A doua Călătorie – cea a Revelării Sinelui Interior” ce începe pe Niv.3) este aspectul ce permite „evaluarea” propriilor progrese și raportarea la obișnuințele asimilate – dintr-o firească și naturală nevoie de Sens și Semnificație;
 • În acest moment al evoluției omenirii, majoritatea dintre noi ne aflăm situați pe palierele Niv.2 – valabil implicit și pentru sistemul de valori al majorității cuplurilor, al grupurilor și societăților umane;
 • Dimensiunea interioară* este slab definită și înțeleasă (la fel de rar accesată – prin fugare ascensiuni în „a Fi” – în relația cu cei dragi ori în momentele traumatice, de șoc existențial);

Calitatea energiei atenției și stării de prezență

 • Proporțional cu experiențele ciclice și procesele repetitive de asimilare a obișnuințelor din cadrul parcursului Niv.2 de dezvoltare personală, odată cu atingerea Niv.2.Superior, este obținut un nivel ridicat de focusare pe aspectele exterioare, de interes ale individului;
 • Starea de prezență este  dificil de menținut în lipsa exersării și stăpânirii tehnicilor de accesare a Sinelui interior (acesta fiind atins instinctiv /tangențial, în timpul unor procese ce implică activități fizice, fără a fi însă de durată);
 • Nevoia de Sens și Semnificație ne împinge înainte pe Niv.2 în mod inconștient, fără a fi capabili a ne explica și a crea o relație conștientă între motivații și Sinele interior;
 • Așa se explică de ce manifestăm în stadiul Niv.2, o exteriorizare matură a talentelor artistice în relație obiectuală, ce prind formă în mâinile noastre, ca mod autentic de exprimare a Sinelui interior – recunoscut și validat de către ceilalți în opere ce tind a atinge perfecțiunea, fie că este vorba de sculptură, pictură, muzică, diverse sporturi individuale și de echipă… șamd.

Raportare emoțional-atitudinală

 • /* curaj, /* neutralitate, /* bunăvoință, /* acceptare, /* rațiune;
  • Trecerea prin „Prima Poartă” consfințește schimbarea de semn a poziționării emoțional-atitudinale negative a Niv.1 (*) rușine, vină, apatie, suferință, frică, dorință, mânie, mândrie;
  • Pe Niv.2 putem atinge (în lipsa exercițiului tehnicilor de focusare interioară de Niv.3) cel mult înțelegerea rațional-teoretică a Dimensiunii interioare* – în ciuda unor fugare ascensiuni pe Niv.3 și Niv.4;
  • Involuția pe Niv.1 va avea loc cu ușurință, la cel mai mic semn de neîmplinire a așteptărilor.
  • Revenirea pe unul din palierele de „echilibru aparent” ale Niv.2, va depinde de exercițiul și numărul ascensiunilor în Niv.3, însă va fi cu siguranță un proces de durată;

Triunghiul dramatic (jocuri de putere)

Ierarhia /prevalența dominanței motivaționale și a atașamentelor setate

 • Persoanele situate pe acest Niv.2 sunt atașate predominant de motivațiile lui „a Avea”, „a Domina /Conduce” (puternică și naturală dorință de înavuțire și supunere a voinței celorlalți) și nevoia de conexiune (sexualitate /a primi – iubire) ca și nevoie de satisfacere a stimei de sine, de validare în relație;
 • Atașamentul față de „a Face” devine relevant după „clarificarea personală a abilităților individuale” (pe Niv.2.Intermediar) și „accesarea” unui nivel superior de exercitare a abilităților vocaționale (Niv.2.Superior);
 • Creșterea responsabilizării în „a Face” va deveni relevantă după accesarea Niv.3, prin plasarea lui „a Face” în urma lui „a Fi” (ca și atașament motivațional);
 • Oricare dintre atașamentele față de motivațiile „a Avea” / „a Domina /Conduce” și „a Face” poziționate înaintea lui „a Fi” denotă aspectul incomplet maturizat și inconștient manifestat, implicit o slabă responsabilizare în relația cu „celălalt”, o caracteristică specifică stadiilor Egocentric și Etnocentric pe care se situează persoanele de pe Niv.2;
 • De aici – manifestarea aspectelor egotice cunoscute ce definesc involuția Nivelului 2 pe Nivelul 1 și ciclica lor alternanță, atunci când atașamentele motivaționale fiind foarte puternice, devin adictive (similar în urma unor dezechilibre fizice, /emoționale):
  • relații și parteneriate concurențiale debalansate, dominate de interesul câștigului unei singure părți,
  • puternic atașament față de „propriile proiecte”, conduse autoritar /nedemocratic, ce degenerează în conflicte la întâmpinarea unei opoziții din partea unor interese concurențiale,
  • lipsa de altruism, dezinteres față de „celălalt /ceilalți”, respectiv pentru aspecte ale creșterii comune pe termen lung,
  • lipsa interesului pentru protejarea mediului,
  • acțiuni de amplificare a inegalităților sociale, datorate lipsei de responsabilizare în fața prosperității comune, a ne-simțirii „celuilalt” ca pe o prelungire a propriei ființe (vezi: „Vindecarea prin iubire”),
  • multiple aspecte discriminatorii (datorită neintegrării propriilor umbre întunecate) ce iau forme grotești, șamd…;

Corespondența în cadranele sistemului AQAL

 • Cadranul 2 AQAL * „Individ / Exterior”, (EtnoCentric, EgoCentric);
  • Un mod de poziționare limitat. bazat majoritar pe grup și al unui Ego incomplet maturizat, într-o continuă căutare a satisfacerii stimei de sine și o nevoie de acceptare, validare și neostoită dorință de suficiență materială;

Aspecte pozitive /de facilitare a creșterii

 • Privit dintr-o perspectivă pozitivă – orice eveniment traumatic îi poate declanșa o criză ce inițiază procesul de transformare psiho-spirituală (prin separare, abandon, pierdere, șamd…);
 • „switch”-ul Niv.2.Intermediar în urma accesărilor succesive a stării de prezență , îl propulsează în Niv.3.Inițiatic;
 • „switch”-ul Niv.2.Superior sub motivația interioară a accesării lui „a Fi”, îl propulsează mai ușor în Niv.3.Proactiv (după un scurt periplu în Niv.3.Inițiatic);
 • Direcționarea prin decizii globale la vârf a sistemelor politice și blocurilor economice, către instaurarea unui model WorldCentric de funcționare a societăților umane, respectiv de facilitare a oportunităților de creștere pentru cât mai multe persoane și entități juridice, grupuri, regiuni și state (programe de incluziune și asistență socială, educaționale și de formare profesională, suport și diverse facilități pentru antreprenori, programe de coeziune regionale și statale, pentru diferite industrii, ramuri energetice, programe ecologice, șamd…;

Aspecte limitative /în calea atingerii nivelului următor

 • Crizele de transformare psiho-spirituală, neînsoțite de acțiuni înspre maturizare, duc la adâncirea vulnerabilităților provocate de către diferitele evenimente traumatizante ori de către cumulul situațiilor de viață neacceptate și nerezolvate;
 • În stadiul Niv.2 se consideră că situarea în „a Fi” a Niv.3 reprezintă o slăbiciune (atâta timp cât societățile de Niv.2, în care ne situăm, validează acest sistem de valori).
 • Se străduiește astfel să își reprime și cenzureze orice manifestare empatică. Dezvoltând o puternică rezistență și refuzând voit accesarea Niv.3 (simțindu-se amenințat – specific mecanismelor de apărare ale Ego-ului imatur), pentru a-și „apăra” posesiunile „cucerite” și stilul de viață „construit” cu care se simte confortabil;
 • Tentațiile „lumii vestice” și modul acesteia de organizare economico-socială, ce favorizează inegalitățile, reprezintă aspecte ce pot prelungi parcursul indivizilor înspre conștientizare și întârzia creșterea gradului de conștiență.

Aspect /numitor comun

 • Toate palierele Niv.2 sunt dominate în principal de atașamentul față de „a domina /conduce” și „a avea”;
 • Respectiv satisfacerea stimei de sine și a nevoii insațiabile de prosperitate, de validare și continuă afirmare a identității, ce-i ghidează orice acțiune;
 • Etapa descoperirii, afirmării și punerii în valoare a talentelor și abilităților, necesare integrării sociale și satisfacerii nevoii stimei de sine;
 • Acestea vor fi acordate în rezonanță cu modelele exterioare, de care fiecare dintre noi este atras și cu care ne identificăm;
 • Caracteristic acestui stadiu de conștiință intermediar este sentimentul de insuficiență (scurtă durată de satisfacție) la finele oricărui proces de achiziție ori succes repurtat, manifestat prin dorința avidă de înscriere în noi confruntări concurențiale, de noi provocări, de demonstrativitate exterioară, respectiv o acută nevoie de afișare a „meritelor” și „recunoașterilor” prin diferite simboluri (cupe, premii, diplome, grade, trese, apariții în presă și tv, articole și citări în diferite publicații, șamd… orice alte „realizări individuale” sau „împrumutate” prin „apartenență la grup”);
 • Pe acest nivel „Lumea nu ne va fi niciodată îndeajuns”, (parafrazând titlul filmului ce-l are ca erou justițiar pe agentul „007”);
 • Etapa conține germenii (N3) ai nivelului superior de conștiință, ce se activează (sau nu) prin obținerea unui „echilibru aparent” și dedicarea unor perioade de timp pentru sine (introspecție întru auto-realizare), în urma menținerii pentru o îndelungată perioadă pe un palier (platou) al satisfacerii nevoilor fiziologice și psihologice (* vezi „Teoria ierarhiei nevoilor” – „A. Maslow”);
 • Niv.2 corespunde, în principiu, unui parcurs masculin (ca și „lume a bărbaților”). Femeile tind a face saltul din Niv.2.Intermediar pe Niv.3.Inițiatic, respectiv din Niv.2.Superior în Niv.3.Proactiv pentru împlinirea maturizării și dezvoltării interioare. Acestea din urmă fiind mult mai compatibile u ființa acestora.

* * *

PRECIZĂRI IMPORTANTE / COROLAR (1-5)

* * *

Cele 4 niveluri și palierele intermediare, sunt etape naturale, trepte firești ale călătoriei înspre devenire umană – valabile pentru oricare dintre noi, oferindu-ne o perspectivă a nivelului de conștiință și gradului de conștiență* pe care ne situăm fiecare în acest moment.

Depinde de fiecare asimilarea tehnicilor de practică a stărilor de conștiință extinsă – meditație, respirație conștientă, focusarea energiei atenției, practica prezenței, mindfulness, creșterea abilităților de leadership, coaching, mentoring, șamd…

Pentru a ne elibera de manifestările iluzorii ale jocurilor de putere și manipulare ale „triunghiului dramatic” (persecutor /victimă /salvator) – căruia îi oferim atât de mult din propria energie vitală, în stadiile de inconștiență…

Îndepărtând astfel, rând pe rând, barierele interioare ce ne-ar împiedica a viețui cât mai echilibrat… și de ce nu, atingerea deplinei măiestrii…

Călătoria înlănțuită a (1) Maturizării Ego-ului și (2) Revelării Sinelui Interior – reprezintă pașii parcurși de către orice Ființă omenească înspre re-cunoaștere, vindecare și reîntregire…

Stadiile majore de Conștiință și evoluția gradului de Conștiență*

* * *

Carte în curs de editare
 • Cartea devoalează și adaugă caracteristici suplimentare la descrierile stadiilor de conștiință evidențiate pe site;
 • Prezintă noi clasificări ale celor mai importante motivații și gradul de atașament față de acestea, printr-o incrementare succesivă a numărului acestora în tabelele de ierarhizare;
 • Facilitează mai buna înțelegere a nivelurilor de conștiință, prin explicitarea pozițiilor față de multiple aspecte de interes comun, cu care fiecare ne identificăm sau nu, în funcție de gradul de conștiență* accesat;