© Nivelul (2.0) * „Afirmarea propriei voci” * Călătoria maturizării

( * * )

Poziția față de dimensiunea exterioară

 • Etapă majoră a călătoriei înspre maturizare – este definită ca o proiecție exterioară a „Eu”-lui (sinele inferior /Ego), identificat* cu aspectele oglindite de către lumea înconjurătoare și manifestat prin nevoi, atașamente și dorințe;
 • Pe acest palier ne aflăm într-o continuă competiție cu noi înșine din dorința de afirmare a propriei voci și cu exteriorul pentru validare, creștere a stimei de sine și protejare a propriei imagini (atât față de aspectele exterioare, cât și în fața celor interioare neacceptate și neintegrate);
 • Suntem purtați înainte de o puternică nevoie de recunoaștere, de aceea purcedem la un „tuning în rezonanță” cu „calitățile” persoanelor „de succes”, influenceri, lideri de opinie, vedete, „oameni de afaceri”, șamd… cu ale căror stiluri de viață vibrăm și ale căror reușite le „invidiem” – către care ne deschidem (ca și aspecte luminoase ale umbrelor interioare* admirate în exterior);
 • În fapt nivelul reprezintă mai mult o „Călătorie înspre creștere a stimei și acceptării de sine”, decât înspre maturizare (maturizarea continuând pe Niv.3);

Poziția față de dimensiunea interioară

 • Este o etapă naturală și firească de evoluție în „căutarea afirmării propriei voci”. Și a abilităților cerute de către exterior și necesare integrării sociale (în diverse grupuri). Acordate în rezonanță cu aspectele exterioare de care este atras și vibrează interiorul fiecăruia dintre noi (prin imitare și copiere a modelelor cu care ne identificăm, conform nivelului de conștiință din acest moment, a sistemului de valori setat).
 • „Clarificările” (insight-uri / revelații) obținute în urma „ascensiunilor” pasagere și aleatorii (pe Niv.3 / Niv.4) sunt folosite „în slujba” atașamentelor motivaționale specifice palierului Niv.2 pe care ne situăm.
 • În acest moment, majoritatea indivizilor, grupurile și societățile umane, ne aflăm situați pe palierele Niv.2.
 • Dimensiunea interioară* este accesată cu preponderență în raporturile familiale. De deschidere, invalidare a măștilor și expunere a vulnerabilităților. Dar și ca urmare a momentelor de compensare induse în urma unor aspecte traumatice, de șoc existențial.

Calitatea energiei atenției și stării de prezență

 • Proporțional cu experiențele ciclice și procesele repetitive de asimilare a obișnuințelor specifice parcursului dezvoltării personale a Niv.2, odată cu atingerea N2.3, este obținut un nivel ridicat de focusare pe aspectele exterioare, de interes, ale individului.
 • Starea de prezență este dificil de menținut un timp îndelungat, în lipsa exersării și stăpânirii tehnicilor de accesare a Sinelui interior (acesta fiind atins instinctiv /tangențial, în timpul unor procese ce implică activități fizice, fără a fi însă de durată).
 • Nevoia de Sens și Semnificație ne împinge înainte pe Niv.2 în mod inconștient, fără a fi capabili a ne explica și a crea o relație conștientă între motivații și Sinele interior.
 • Așa se explică de ce manifestăm în stadiul Niv.2, o exteriorizare matură a talentelor artistice, în relație obiectuală, ce prind formă în mâinile noastre, ca mod autentic de exprimare a Sinelui interior – aspect recunoscut și validat de către ceilalți în realizări „fără cusur” (opere ce tind „a atinge perfecțiunea”), fie că este vorba de sculptură, pictură, muzică, diverse sporturi individuale și de echipă (șamd…)

Ierarhia motivațiilor dominante ale Niv.2

 • Persoanele situate pe Niv.2 sunt atașate predominant de motivațiile lui „a Avea”, „a Domina /Conduce” (puternică și naturală dorință de înavuțire și supunere a voinței celorlalți) și „Conexiune” (a primi iubire /sexualitate) ca și nevoie de satisfacere a stimei de sine, de (auto)validare în și prin relație.
 • Atașamentul față de „a Face” devine relevant după „clarificarea personală a abilităților individuale” (pe N2.2) și „accesarea” unui nivel superior de exercitare a abilităților vocaționale (pe N2.3);
 • Creșterea responsabilizării în „a Face” și „a Avea” va deveni relevantă după accederea pe Niv.3, prin plasarea lui „a Face” și „a Avea” în urma lui „a Fi”.
 • În fapt Niv.3 este motivat de aceleași aspecte ca și Niv.2 (vezi corespondența motivațiilor ), doar că motivația superioară a situării în „a Fi” a acestuia, i-a transformat modul de a se raporta la interior („a simți”) și exterior („a empatiza”). Într-un cuvânt „a alege” conștient.

Tipuri de clasificare pentru
cele 4 Stadii majore de Conștiință
valabil pentru oricare dintre entități
/individ, /grup, /societate

* * *

Stadiile majore de Conștiință și evoluția gradului de Conștiență*

* * *

Important aspect evolutiv…!

* Nivelurile Superioare de Conștiință sunt accesibile tuturor Ființelor umane!

Stadiile descrise, sunt trepte succesive, parcurse de către fiecare dintre noi în călătoria înspre devenire umană, oferindu-ne o perspectivă a Nivelului de Conștiință pe care ne situăm. E firesc să acceptăm schimbarea ca pe un proces natural al fiecărei clipe. Nu situarea pe un anumit nivel este „greșită”. Face parte din parcurs.

Aspectul ce poate fi transformat, îl reprezintă atitudinea de menținere voit blocată a sondării interioare întru descoperire și cunoaștere a propriei Ființe. Adăstarea pe un palier inferior un timp îndelungat fără a face nimic pentru a-l integra și a continua ascensiunea. Eternă ignoranță izvorâtă din temeri și autosuficiență.

Fiecare în felul său, manifestă varianta celui mai înalt Sine pe care îl putem alinia situațiilor zilnice întâmpinate. Atât cât este acesta înțeles de pe palierul consacrat, de aparent echilibru, pe care ne situăm

Depinde de fiecare dintre noi asimilarea tehnicilor de practică a stărilor de conștiință extinsă – meditație, respirație conștientă, focusarea energiei atenției, practica prezenței, mindfulness și well-being, creșterea abilităților de leadership, coaching, mentoring, șamd…

Ca modalitate de a ne elibera de manifestările iluzorii ale jocurilor de putere și manipulare ale „triunghiului dramatic” (persecutor /victimă /salvator) – căruia îi oferim atât de mult din propria energie vitală, în stadiile de inconștiență…

Călătoria înlănțuită a (1) Maturizării Ego-ului și (2) Revelării Sinelui Interior – reprezintă pașii parcurși de către orice Ființă omenească înspre re-cunoaștere, vindecare și reîntregire…


Ce presupune deschiderea către niveluri superioare de conștiință…?
Nicidecum renunțare… Înseamnă doar un atașament mult mai redus. Înseamnă că te bucuri de tot ceea ce-ți dorești cu mai multă cumpătare, fără excese, fără irosire, în echilibru, dăruire și comuniune cu tot ceea ce este…

 • În fapt, fiecare dintre noi, în perioada situării pe Niv.1 și Niv.2, avem ascensiuni mai lungi ori mai scurte pe Niv.3 și Niv.4.
 • Așa cum, orice atașament /așteptare neîmplinită, duce la o regresie temporară pe Niv.1, surmontată astfel:
  • Niv.2 cu dificultate, proiectând în exterior propriile limitări,
  • Niv.3 cu ușurință, oferindu-și satisfacția unor continue revelații și integrări ale umbrelor interioare (setate inconștient pe nivelurile anterioare),
  • Niv.4 creând spațiu de manifestare conștient și neîngrădit, pentru celelalte stadii, oferind suport și ghidare întru echilibrare,

 • Toate societățile actuale de Niv.2 validează social maturizarea tânărului adult, la vârsta aproximativă de 18-21 de ani, echivalând-o cu cea a maturității fizice.
 • Societățile umane de Niv.3 vor alinia maturizarea psihologică (ca raport emoțional-atitudinal echilibrat), odată cu vârsta maturizării fizice.
 • Societățile umane de Niv.4 vor permite integrarea Călătoriei interioare a Sinelui Revelat (dezvoltare spirituală), odată cu maturizarea fizică și psihologică.

 • Grupuri numeroase de Niv.3 și Niv.4 oferă ghidare pentru creșterea gradului de conștiență și reducerea diferenței între vârsta de maturizare fizică, mentală și spirituală.
 • Beneficiind de o experiență seculară a Călătoriei interioare întru Revelare a Sinelui. La care se adaugă noile practici de well-being, mindfulness, leadership, coaching, mentoring, șamd…
 • Este starea în care sănătatea fizică, mentală și spirituală sunt în echilibru, fiind deblocate abilitățile naturale de vindecare ale corpului.

Carte în curs de editare
 • Cartea devoalează și adaugă caracteristici suplimentare la descrierile stadiilor de conștiință evidențiate pe site;
 • Prezintă noi clasificări ale celor mai importante motivații și gradul de atașament față de acestea, printr-o incrementare succesivă a numărului acestora în tabelele de ierarhizare;
 • Facilitează mai buna înțelegere a nivelurilor de conștiință, prin explicitarea pozițiilor față de multiple aspecte de interes comun, cu care fiecare ne identificăm sau nu, în funcție de gradul de conștiență* accesat;

(*) Niv.1 se va citi (*) persoana situată în stadiul Niv.1 de conștiință / (*) similar pt. Niv.2/3/4