© Nivelul 1(.0) * „Strigătul” * Ego imatur

( * )

Poziția față de dimensiunea exterioară

 • N1.a – la vârsta copilăriei
 • N1.b – prin regresie temporară – (cu preponderență din Niv.2)
  • Fiecare manifestare și orice acțiune reprezintă un strigăt inconștient de ajutor, „cerut” din toți rărunchii și cu semeață mândrie de către Ego-ul imatur (N1.a/b)
  • Ne identificăm cu o multitudine de aspecte exterioare, în care căutăm sprijin la problemele care ne frământă (N1.a/b)
  • Este nivelul în care acumulăm nenumărate frustrări, răni emoționale și traume (N1.a/b)
  • Atenția ne este exclusiv focusată pe propria persoană (N1.a/b)
  • Pe acest nivel, etichetăm și judecăm acțiunile „celorlalți”, fără a ne putea recunoaște și evalua propriile acțiuni (N1.a/b)
  • Ne aflăm într-o continuă competiție și nevoie de recunoaștere, necesară creșterii stimei de sine (N1.a/b)
  • Împărțim în „bun și rău” toate lucrurile și evenimentele, emoțiile și sentimentele, ființele și gândurile, situațiile și locurile prin care trecem (N1.a/b)
  • Majoritatea raportărilor emoțional-atitudinale sunt negative (N1.b)
  • Niv.1 este treapta pe care involuăm inerent din celelalte stadii, în majoritatea situațiilor când așteptările nu ne sunt împlinite (N1.b)

Poziția față de dimensiunea interioară

 • N1.a – la vârsta copilăriei
 • N1.b – prin regresie temporară – (cu preponderență din Niv.2)
  • Ca și parcurs natural al vârstei copilăriei, ne manifestăm inconștient în „a Fi” (conexiunea cu Sinele făcându-se preponderent la nivel fizic) (N1.a)
  • În anumite momente însă, o facem dezarmant de conștient, fiind capabili de cele mai înalte sentimente și gesturi de dăruire (N1.a)
  • Când așteptările nu ne sunt împlinite, dimensiunea interioară a Ființei ne este cu desăvârșire străină (N1.a/b)
  • Suntem incapabili a crea spațiu între gânduri printr-un proces conștient, o putem face doar prin apelarea la stimuli exteriori, în principal cei ce ne satisfac nevoile primare, de care creăm dependență, ca și modalitate de a ne refugia din fața golului, durerii și neîmplinirilor resimțite (N1.a/b)
  • Suntem inconștienți de propria situare în iluzie. Regresia la stadiul infantil al Niv.1 ne oferă perspectiva unui comportament pe măsură. Copilăresc. (N1.a/b)
  • Sunt exagerate sentimentele și manifestările de învinovățire, rușine, frică, mânie, mândrie, agresivitate, șamd… – întregul tablou al emoțiilor negative corespunzătoare nivelului. (N1.a/b)

Calitatea energiei atenției și stării de prezență

 • N1.a – la vârsta copilăriei
 • N1.b – prin regresie temporară – (cu preponderență din Niv.2)
  • Energia atenției suferă prin diluarea acesteia de către orice interpunere a unui nou element, pasager, prin cadrul vizual, auditiv ori al celorlalte simțuri, în special cele care fac apel la nevoile primare (N1.a/b)
  • Lipsa focusării, a distributivității, este „justificată” printr-un mecanism „perfecționat” de victimizare (N1.a/b)
  • Ne raportăm (interesele) exclusiv la aspectele exterioare, ale lumii materiale (N1.a/b)
  • Gradul de prezență în situațiile, respectiv evenimentele prin care trecem, este diminuat de incapacitatea stăpânirii mecanismelor minții, ce generează o mulțime de gânduri irelevante, temeri și întrebări fără răspuns (N1.a/b)
  • Avem un control scăzut al răbdării, manifestată în majoritatea aspectelor vieții (N1.a/b)
  • Putem fi manipulați cu ușurință, folosindu-se ca pârghii oricare dintre stările emoționale negative descrise în raportarea emoțional-atitudinală (N1.a/b)

Ierarhia motivațiilor dominante ale Niv.1

 1. a te Conecta
  • N1.a – la vârsta copilăriei – /* căutăm siguranța, validarea și iubirea, în relația cu figura parentală /* fiind perfect capabili a oferi iubire /* ușurință în a empatiza cu alte Ființe și a oferi compasiune
  • N1.b – prin regresie temporară – (cu preponderență din Niv.2) – /* încercarea de conexiune este definită ca un strigăt de ajutor al manifestării Ego-ului /* căutăm suport tot într-o relație, pentru acoperirea nevoilor de siguranță, validare, iubire și sexualitate (cu variațiile firești, în funcție de palierul de pe care are loc regresia) – (vezi motivațiile dominante și tabelele de ierarhizare ale celor 4 stadii majore de conștiință)
 2. a Domina
  • N1.a – la vârsta copilăriei – /* căutăm a ne impune propria voință fără a ține seama de nevoile celorlalți /* incapacitate de autoevaluare (dispunem de un rudimentar sistem de valori) /* experimentăm plăcerea de a participa, conduce jocuri și de a-i învăța pe ceilalți regulile acestora, respectiv de a „administra” un proiect și de a „gestiona” echipe
  • N1.b – prin regresie temporară – (cu preponderență din Niv.2) – /* sistemul de valori anterior asimilat este invalidat temporar, funcționând pe avarie /* în acele clipe avem nevoie să fim salvați și ghidați de o figură aidoma celei parentale (altfel, respingem orice suport venit din alte direcții) /* putem trece rapid din starea de justițiari la obediență, fiind identificați cu rana de nedreptate
 3. a Avea
  • N1.a – la vârsta copilăriei – /* descoperim manifestarea bucuriei și satisfacțiilor posesiei (obiecte, locuri plăcute, ființe dragi – cu care ne identificăm) /* fiind perfect capabili a dărui /* dar resimțim cu deosebită putere și amarul pierderii obiectului preferat, ce ne duce la disperare și la exagerate manifestări de furie, vizând obținerea acestuia
  • N1.b – prin regresie temporară – (cu preponderență din Niv.2) – /* căutăm a obține ceea ce ne dorim, prin eludarea modalităților recunoscute și acceptate de către social /* în starea acută de bulversare a sistemului de valori, suntem capabili a acționa fără a mai face apel la logică și etică în direcția obținerii obiectului dorit /* dacă dominarea nu dă roade, se poate trece în celaltă extremă, cea a obedienței (vezi zicala: „a te face frate cu ***, până treci lacul…”)
 4. a Face
  • N1.a – la vârsta copilăriei – /* nu suntem deloc atrași de „a Face” /* avem nevoie de o motivație puternică pentru a ne menține atenția focusată un timp îndelungat /* suntem extrem de creativi și disponibili pentru voluntariat în situații în care empatizăm cu Ființe și situații
  • N1.b – prin regresie temporară – (cu preponderență din Niv.2) – /* este evident o caracteristică a vârstei copilăriei, a te opune unor cerințe nedorite, în care regresăm de fiecare dată când regulile impuse de către exterior nu ne convin, ori când ne atingem pragul de competență /* se întâmplă de cele mai multe ori atunci când ne simțim folosiți, iar valoarea „de folosință” nu ne este recunoscută
 5. a Fi
  • N1.a – la vârsta copilăriei – /* suntem neinteresați de subiect, lipsiți de cunoștințe și abilități care să ne atragă înspre aprofundarea subiectului /* fiind capabili însă de cele mai înalte sentimente de iubire, suport pentru cel aflat în dificultate, de bucurie necenzurată și cădere în admirație în fața frumosului și a noului
  • N1.b – prin regresie temporară – (cu preponderență din Niv.2) – /* mintea a pus stăpânire deplină pe trup /* mecanismele acesteia se învârt fără pauză, complet separată de Ființă și implicit de Sinele interior, cu care în aceste clipe se află în opoziție și blocaj al curgerii energetice firești prin trup

Tipuri de clasificare pentru
cele 4 Stadii majore de Conștiință
valabil pentru oricare dintre entități
/individ, /grup, /societate

* * *

Stadiile majore de Conștiință și evoluția gradului de Conștiență*

* * *

Important aspect evolutiv…!

* Nivelurile Superioare de Conștiință sunt accesibile tuturor Ființelor umane!

Stadiile descrise, sunt trepte succesive, parcurse de către fiecare dintre noi în călătoria înspre devenire umană, oferindu-ne o perspectivă a Nivelului de Conștiință pe care ne situăm. E firesc să acceptăm schimbarea ca pe un proces natural al fiecărei clipe. Nu situarea pe un anumit nivel este „greșită”. Face parte din parcurs.

Aspectul ce poate fi transformat, îl reprezintă atitudinea de menținere voit blocată a sondării interioare întru descoperire și cunoaștere a propriei Ființe. Adăstarea pe un palier inferior un timp îndelungat fără a face nimic pentru a-l integra și a continua ascensiunea. Eternă ignoranță izvorâtă din temeri și autosuficiență.

Fiecare în felul său, manifestă varianta celui mai înalt Sine pe care îl putem alinia situațiilor zilnice întâmpinate. Atât cât este acesta înțeles de pe palierul consacrat, de aparent echilibru, pe care ne situăm

Depinde de fiecare dintre noi asimilarea tehnicilor de practică a stărilor de conștiință extinsă – meditație, respirație conștientă, focusarea energiei atenției, practica prezenței, mindfulness și well-being, creșterea abilităților de leadership, coaching, mentoring, șamd…

Ca modalitate de a ne elibera de manifestările iluzorii ale jocurilor de putere și manipulare ale „triunghiului dramatic” (persecutor /victimă /salvator) – căruia îi oferim atât de mult din propria energie vitală, în stadiile de inconștiență…

Călătoria înlănțuită a (1) Maturizării Ego-ului și (2) Revelării Sinelui Interior – reprezintă pașii parcurși de către orice Ființă omenească înspre re-cunoaștere, vindecare și reîntregire…


Ce presupune deschiderea către niveluri superioare de conștiință…?
Nicidecum renunțare… Înseamnă doar un atașament mult mai redus. Înseamnă că te bucuri de tot ceea ce-ți dorești cu mai multă cumpătare, fără excese, fără irosire, în echilibru, dăruire și comuniune cu tot ceea ce este…

 • În fapt, fiecare dintre noi, în perioada situării pe Niv.1 și Niv.2, avem ascensiuni mai lungi ori mai scurte pe Niv.3 și Niv.4.
 • Așa cum, orice atașament /așteptare neîmplinită, duce la o regresie temporară pe Niv.1, surmontată astfel:
  • Niv.2 cu dificultate, proiectând în exterior propriile limitări,
  • Niv.3 cu ușurință, oferindu-și satisfacția unor continue revelații și integrări ale umbrelor interioare (setate inconștient pe nivelurile anterioare),
  • Niv.4 creând spațiu de manifestare conștient și neîngrădit, pentru celelalte stadii, oferind suport și ghidare întru echilibrare,

 • Toate societățile actuale de Niv.2 validează social maturizarea tânărului adult, la vârsta aproximativă de 18-21 de ani, echivalând-o cu cea a maturității fizice.
 • Societățile umane de Niv.3 vor alinia maturizarea psihologică (ca raport emoțional-atitudinal echilibrat), odată cu vârsta maturizării fizice.
 • Societățile umane de Niv.4 vor permite integrarea Călătoriei interioare a Sinelui Revelat (dezvoltare spirituală), odată cu maturizarea fizică și psihologică.

 • Grupuri numeroase de Niv.3 și Niv.4 oferă ghidare pentru creșterea gradului de conștiență și reducerea diferenței între vârsta de maturizare fizică, mentală și spirituală.
 • Beneficiind de o experiență seculară a Călătoriei interioare întru Revelare a Sinelui. La care se adaugă noile practici de well-being, mindfulness, leadership, coaching, mentoring, șamd…
 • Este starea în care sănătatea fizică, mentală și spirituală sunt în echilibru, fiind deblocate abilitățile naturale de vindecare ale corpului.

Carte în curs de editare
 • Cartea devoalează și adaugă caracteristici suplimentare la descrierile stadiilor de conștiință evidențiate pe site;
 • Prezintă noi clasificări ale celor mai importante motivații și gradul de atașament față de acestea, printr-o incrementare succesivă a numărului acestora în tabelele de ierarhizare;
 • Facilitează mai buna înțelegere a nivelurilor de conștiință, prin explicitarea pozițiilor față de multiple aspecte de interes comun, cu care fiecare ne identificăm sau nu, în funcție de gradul de conștiență* accesat;

(*) Niv.1 se va citi (*) persoana situată în stadiul Niv.1 de conștiință / (*) similar pt. Niv.2/3/4