managementul tehnicilor de relaxare – important factor de reducere a tensiunilor individuale, relaționale și sociale

Aceleași trepte ale evoluției nivelului conștiinței pe care le are de parcurs un individ – de la Ego-ul imatur la deplina conștiență – sunt valabile atât pentru o relație, cât și pentru societatea umană în ansamblul ei.

Mai mult ca oricând, în contextul unor factori stresori interiori și exteriori multipli, avem nevoie de un sistem individual, relațional și social bine pus la punct pentru un management al relaxării, pentru igienă mentală și îmbunătățire a condiției fizice.

Printre cei mai importanți factorii stresori interni și externi –

  • un nivel scăzut al stimei de sine privind autorealizarea, respectiv neatingerea statusului social setat ca țintă /
  • raporturile deteriorate cu cei apropiați / insatisfacția datorată incapacității emoționale sau fizice de a satisface cerințele acestora /
  • nesiguranța surselor de venit, situație ce se va acutiza și mai mult odată cu implementarea metodelor de crestere a profitabilității prin automatizarea activității și înlocuirea locurilor de muncă cu AI (inteligența artificială) și algoritmii săi prin tehnologii operate robotic /
  • inconsecvența în alinierea, prin studiu continuu și dezvoltare personală, la rapidul avânt tehnologic ce imprimă schimbări sociale majore /
  • incapacitatea de a disemina informațiile reale și relevante, în contextul revărsării lor abundente în diversele medii sociale și de știri, ghidate de interese individuale sau de grup /
  • îndreptarea atenției către aspectele negative ale evenimentelor și amenințările globale devoalate zilnic prin intermediul canalelor de știri /
  • creșterea accentuată, în contextul concurențial acutizat – datorat numărului în creștere al populației, al diminuării resurselor și nepunerii de acord la vârf pentru trecerea globală la surse nepoluante de energie – a intereselor anumitor categorii sociale și profesionale, aflate încă într-o fază intermediară de maturizare, de a profita de pe urma acestor conflicte și de a le întreține voit pentru a-și putea maximiza profitul /

Orice tensiune acumulată tinde să se reverse neașteptat și haotic. În relație cu persoane și situații asupra cărora proiectăm disconfortul creat de către ceea ce reprezină acestea. Simboluri și ancore emoționale, setate în subconștient ca aspecte mai puțin pozitive, cu care le identificăm.

Un management cât mai conștient al tehnicilor de relaxare neadictive, educative, prin experimentarea unor activități corespunzătoare etapei maturizării Ego-ului, va putea crea o detensionare a conflictelor interioare și exterioare. O amplificare a gradului de conștientizare, respectiv al nivelului de creativitate, exprimată în direcția creșterii împreună și dezvoltării de raporturi echilibrate. În orice tip de relații, implicit la nivelul întregii societăți.

Este genul de activități (team-building) practicat de către firme, la sfârșit de săptămână, pentru creșterea coeziunii echipelor de angajați. Firmele, ce au la conducere lideri ghidați de claritatea maestrului interior, au un rol determinant în creșterea conștientizării și maturizării. Fiind conștiente de valoarea uriașă adăugată de către fiecare individ conștient ce se comportă ca un lider indiferent de poziția în care se află.

Așa cum, în orice călătorie a vindecării în relație, există o componentă sanogenă importantă pentru maturizarea indivizilor, la fel de bine poate fi abordat social acest proces, creând cât mai multe medii instituționale sanogene propice conștientizării, de funcționalitate publică. Care să experimenteze și exemplifice tehnici educative și jocuri de rol în cele patru etape de dezvoltare umană. Pentru deprinderea abilităților comportamentale corespunzătoare unor nivele de manifestare cât mai înalte. „Formatorii” dedicând timp atât pentru „elevi”, cât și pentru „profesori” în perspectiva formării acestora. Maturizarea cu prioritate a sistemului de valori al angajaților instituțiilor administrative și serviciilor publice având un rol decisiv. Cadru asupra căruia, în delimitarea de politic și cu ajutorul organizațiilor neguvernamentale ce reprezintă societatea civilă, statul ar avea pârghiile necesare implementării cursurilor necesare formării.

* * *