Distribuția populației – stadii de conștiință (valabil pt. societăți umane de Niv.2)

* * *

Repartiția populației pe stadiile majore de conștiință

Grafic specific expunerii F&M unor societăți în care predomină un sistem de valori de Niv.2

Distribuția populației din perspectiva stadiilor de conștiință – F (feminin) & M (masculin) –
reprezentată prin curbele celor două clopote gauss, evidențiază următoarele:

► 1. nivelurile de referință ale curbei lui F, sunt deplasate spre dreapta față de cele relative ale lui M (validând o mai timpurie maturizare a mediei lui F față de media lui M),

► 2. nivelurile de referință ale curbei lui F, sunt mai coborâte față de cele relative ale lui M pe palierele Niv.2.Intermediar și Niv.2.Superior (zone în care media M se simte mai confortabil – bărbații considerând inegalitățile ca fiind un rezultat natural al atitudinii concurențiale – poziționare de Niv.2),

► 3. nivelurile de referință ale curbei lui F, sunt mai ridicate față de cele relative ale lui M pe Niv.3.Inițiatic, Niv.3.Proactiv și Niv.3.Experimentat (zone în care media F se simte mai confortabil – fiind specifice manifestării empatice – poziționare de Niv.3).

* * *

* * *

  • Vârsta maturității în societățile de Niv.2 este stabilită relativ la maturitatea fizică, în jurul vârstei de 18-21 de ani.
  • Cea psihologică și spirituală fiind întârziate de interesele structurilor dominante ale societăților de Niv.2, relativ la educație, forță de muncă și consum.
  • O societate de Niv.3 va oferi posibilitatea studierii și asimilării tehnicilor de Revelare a Sinelui Interior de la cele mai fragede vârste, astfel încât la vârsta maturității fizice stadiul Niv.2 de conștiință să fie consumat. Ajungându-se la echilibrarea psihologică, atitudinal-emoțională a majorității populației.
  • Manifestarea empatică a persoanelor de Niv.3, favorizează evoluția societății și creșterea nivelului de prosperitate al majorității indivizilor, însă ierarhia atașamentelor de anumite motivații va permite în continuare inegalități chiar și în viitoarele societăți multilateraliste / Worldcentrice, terra-formate de Niv.3.
  • O societate de Niv.4 ar permite alinierea maturității fizice cu cea psihologică și cea spirituală.

Carte în curs de editare
  • Cartea devoalează și adaugă caracteristici suplimentare la descrierile stadiilor de conștiință evidențiate pe site;
  • Prezintă noi clasificări ale celor mai importante motivații și gradul de atașament față de acestea, printr-o incrementare succesivă a numărului acestora în tabelele de ierarhizare;
  • Facilitează mai buna înțelegere a nivelurilor de conștiință, prin explicitarea pozițiilor față de multiple aspecte de interes comun, cu care fiecare ne identificăm sau nu, în funcție de gradul de conștiență* accesat;