Despre o abordare "egotică" a conştientizării...

Reading Time: 2 minutes

Este evident că, orice abordare a subiectelor ce se nasc din stările egotice creează identificare. Neputând fi negată poziţia de situare în oglindire. Atât a celui ce face referire, dezvăluindu-i mecanismele, cât şi a celui ce se raportează prin recunoaştere, la ele.

Un astfel de loc, despre conştientizare şi maturizare a Ego-ului, se scrie, călătoreşte și râde odată cu inima… Dănţuie şi creşte odată cu ea…

Gând de recunoştință ghizilor variatelor forme de practică a prezenței. Şi îndrumătorilor întru măiestrie, respectiv tuturor practicanţilor vreunei forme de accesare a maestrului interior.

Nu în ultimul rând, recunoaștere și recunoştinţă tuturor celor care, prin tăcere şi acceptare, cu ori fără voie, în prezenţa lor binefăcătoare, resimţită ca plină de căldură şi iubire, au creat cândva şi continuă să creeze, chiar și fără a fi de față, premisele simţirii şi accesării unui spaţiu neîngrădit de manifestare întru conștientizare.

„Trăirea in minte”, ne conduce invariabil către stări de insatisfacţie şi neîmplinire. Pentru a deveni conştienţi de aspectul fiinţării prezente, ce transcende limitările Ego-ului, este necesară accesarea stării de observator detaşat.

Un observator prezent clipă de clipă, este conştient de fiecare gând, emoţie şi senzaţie, de fiecare gest, respiraţie şi manifestare la nivel fizic. Un practicant al direcţionării energiei atenţiei, se află într-o stare de vibraţie ce accesează un nivel energetic superior cunoaşterii de pe paliere egotice. Ajuns într-un astfel de punct, se deschid nebănuite perspective.

Spaţiul creat aici, caută a decripta şi alătura cât mai accesibil – termeni, noţiuni şi concepte – înrudite parcursului întru maturizare a Ego-ului, în perspectiva exersării abilităţilor necesare a ne bucura de călătorie împreună şi a fi cât mai prezenţi… în vieţile noastre.

De asemenea, sunt oferite trimiteri către valoroase materiale şi producţii ale unor maeştri, şcoli de practică a prezenţei şi exersaţi continuatori ai efortului uman de conştientizare a legăturilor energetice invizibile şi indisolubile a tuturor lucrurilor.

Făcându-se apel, într-un final, la sorgintea comună a viului şi neviului, ce au legături rezonante la nivel cuantic, la înţelegerea efectelor şi impactului global al acţiunilor fiecăruia dintre noi, oricât de mărunte ni s-ar părea…