Despre o abordare "egotică" a conştientizării... :)

Reading Time: 3 minutes

Un astfel de loc, despre conştientizare şi maturizare a Ego-ului, se scrie, călătoreşte și râde odată cu inima… Dănţuie şi creşte odată cu ea… 🙂

Este evident că, orice abordare a subiectelor ce se nasc din stările egotice creează identificare. Neputând a fi negată poziţia de situare în oglindire. Atât a celui ce face referire, dezvăluindu-i mecanismele, cât şi a celui ce se raportează prin recunoaştere, la ele…

Aspectele descrise, nu sunt privite musai din perspectiva psihologului. Chiar dacă, de multe ori, se prezintă modalităţi de funcţionare ale minţii condusă de Ego, decriptate prin eforturile sale.

Psihologul este un excepţional tehnician al minţii. Nu poate fi negat rolul său de şlefuitor al comportamentului individului. Pentru a-l „adapta” diverselor cerinţe si interese ale sistemelor sociale, aşa cum sunt organizate acestea in prezent. Din variate poziţii de management al resurselor umane.

Deosebită recunoaştere rolului psihoterapeutului, având o practică îndelungată de îmbunătăţire personală, ce utilizează metode cât mai variate de ghidare interioară.

Gând de recunoştință ghizilor variatelor forme de practică a prezenței. Şi îndrumătorilor întru măiestrie, respectiv tuturor practicanţilor vreunei forme de accesare a maestrului interior.

Nu în ultimul rând, recunoaștere și recunoştinţă tuturor celor care, prin tăcere şi acceptare, cu ori fără voie, în prezenţa lor binefăcătoare, resimţită ca plină de căldură şi iubire, ne-au creat cândva şi continuă să creeze, chiar și fără a fi de față, premisele simţirii şi accesării unui spaţiu neîngrădit de manifestare întru conștientizare.

„Trăirea in minte”, ca şi manifestare egotică definitorie, ne conduce invariabil către stări de insatisfacţie şi neîmplinire. Pentru a deveni conştienţi de aspectul fiinţării prezente, ce transcende limitările Ego-ului, este necesară accesarea din partea fiecăruia dintre noi a stării de observator detaşat.

Un observator prezent clipă de clipă, este conştient de fiecare gând, emoţie şi senzaţie, de fiecare gest, respiraţie şi manifestare la nivel fizic. Un practicant al direcţionării energiei atenţiei, se află într-o stare de vibraţie ce accesează un nivel energetic superior cunoaşterii de pe paliere egotice. Ajuns într-un astfel de punct, se deschid nebănuite perspective.

Strădania – şi nu „misiunea” acestui spaţiu de conştientizare – este de a oferi suport întru devoalarea măştilor „indrăgite” şi folosite de către Ego – in viața de zi cu zi ori ca avatar pe Facebook :). Precum şi propuneri de căi cât mai „sterile” de „demachere” şi „curăţare” a acestora, pentru un „ten” cât mai „naturel”. Fără niciun gând de „cosmetizare”. 🙂

Suportul fiind dăruit într-o deplină acceptare a etapei de creştere şi maturizare pe care se situează fiecare dintre noi. Îmbraţişând cu bucurie, înţelegere şi umor, fiecare aspect al manifestării Ego-ului, ca şi etapă de salt către o formă superioară de abordare a vieţuirii.

Spaţiul creat aici, caută a decripta şi alătura cât mai accesibil – termeni, noţiuni şi concepte – înrudite parcursului întru maturizare a Ego-ului, în perspectiva exersării abilităţilor necesare a ne bucura de călătorie împreună şi a fi cât mai prezenţi… în vieţile noastre.

De asemenea, sunt oferite trimiteri către valoroase materiale şi producţii ale unor maeştri, şcoli de practică a prezenţei şi exersaţi continuatori ai efortului uman de conştientizare a legăturilor energetice invizibile şi indisolubile a tuturor lucrurilor. A sorgintei comune a viului şi neviului, având legături rezonante la nivel cuantic.

Făcându-se apel, într-un final, la înţelegerea efectelor şi impactului global al acţiunilor fiecăruia dintre noi, oricât de mărunte ni s-ar părea…

Invitație la… Suport prin necolaborare… 🙂

Related posts