Despre

* Pagină în curs de actualizare * /ne cerem scuze pentru valoarea (limitată /relativă la adevărul dvs.) de întrebuințare… (continuare)

EGOpedia (.me) – realizează o clasificare a stadiilor majore de conștiință și îți propune, prezentând ierarhic, pentru fiecare dintre aceste stadii, ordinea motivațiilor dominante în funcție de intensitatea atașamentelor față de fațetele lor de conștiență și inconștiență – „a Domina”, „a Avea”, „a Face”, „a te Conecta” și „a Fi”.

/* aspectele fiind valabile în egală măsură pentru indivizi, grupuri sau societăți umane (precizare*)

Ca strădanie de a reuni conceptul – „teoriei integrale” – dezvoltat de către maestrul conștienței Ken Wilber și verva tumultoasă, larg cuprinzătoare a pionierului avangardist Alvin Toffler. Niciodată cu pretenția de a egala măcar, prestația vreunuia dintre cei doi. Căutând a alătura cât mai accesibil – termeni, noţiuni şi concepte comune, în perspectiva exersării abilităţilor necesare de a ne bucura împreună de călătoria viețuirii. Și a fi cât mai prezenţi, în propriile noastre vieţi.

Ideile și clasificările prezentate sub semnul călătoriei umane, vor fi firesc supuse criticii, similar argumentație utilizată împotriva teoriilor futurologice și anume: că, anticiparea viitorului, dar și evaluarea nivelului de conștiință, sunt aproape imposibile. M-aș bucura să suscite interesul unui cât mai larg spectru social. Iar aceste idei să fie dezbătute și contestate, de asemenea.

Ierarhizarea dominanței atașamentelor față de motivațiile existențiale – prezintă modul în care sunt gestionate variate situații de viață, de către /persoane /grupuri ori /societăți umane situate pe diferite paliere ale Stadiilor de Conștiință. Orice interpretare a nivelului de maturizare și conștiență*, NU se raportează la aspecte exterioare și comparații. Ci la etapele specifice călătoriei acelei entități. Într-o deplină acceptare a apartenenței la întreg a „adevărului” fiecăruia. Corespunzător calității energiei atenției și stării de prezență pe care se situează.

Cele două etape de parcurs comun ale călătoriei umane – (1) Maturizarea (Ego-ului) și (2) Revelarea Sinelui interior, sunt prezentate ca o înlănțuire firească înspre întregire. Orice renunțare ori rătăcire pe cale, ne oferă un sentiment de incompletitudine. Dimpotrivă, atingerea Stadiilor Superioare de Conștiență* ne ușurează înțelegerea, vindecarea și reîntregirea.

* * *

Stadiile majore de Conștiință și evoluția gradului de Conștiență*

* * *

Gânduri de recunoştință ghizilor și practicanţilor variatelor forme de accesare a stării de prezență și direcționare a energiei atenției. Ca și continuatori ai bucuriei cunoașterii și curiozității umane înspre conştientizarea conexiunilor tuturor lucrurilor. Referire la sorgintea comună a viului şi materiei neînsuflețite, cu legături rezonante la nivel cuantic. Pentru înţelegerea efectelor şi impactului global al acţiunilor fiecăruia dintre noi. Oricât de mărunte ni s-ar părea…

* * *

Important aspect evolutiv…!

* Nivelurile Superioare de Conștiință sunt accesibile tuturor Ființelor umane!

* * *

Nu în ultimul rând, recunoaștere și recunoştinţă tuturor celor care, prin tăcere şi acceptare, în prezenţa lor binefăcătoare, au creat cândva şi continuă să creeze, chiar și fără a fi de față, premisele simţirii şi accesării de către cei pe care îi inspiră, a unui spaţiu neîngrădit de manifestare întru conștientizare.

Carte în curs de editare
  • Cartea devoalează și adaugă caracteristici suplimentare la descrierile stadiilor de conștiință evidențiate pe site;
  • Prezintă noi clasificări ale celor mai importante motivații și gradul de atașament față de acestea, printr-o incrementare succesivă a numărului acestora în tabelele de ierarhizare;
  • Facilitează mai buna înțelegere a nivelurilor de conștiință, prin explicitarea pozițiilor față de multiple aspecte de interes comun, cu care fiecare ne identificăm sau nu, în funcție de gradul de conștiență* accesat;

(*) Niv.1 se va citi (*) persoana /grupul /societatea situată în stadiul Niv.1 de conștiință / (*) similar pt. Niv.2/3/4