Despre

EGOpedia (.me) – realizează o clasificare a stadiilor majore de conștiință și îți propune, prezentând ierarhic, pentru fiecare dintre aceste stadii, ordinea motivațiilor dominante în funcție de intensitatea atașamentelor față de fațetele lor de conștiență și inconștiență – „a Domina”, „a Avea”, „a Face”, „a te Conecta” și „a Fi”. /* aspectele fiind valabile în egală măsură pentru indivizi, grupuri sau societăți umane (precizare*)

Ierarhizarea dominanței atașamentelor față de motivațiile existențiale – prezintă modul în care sunt gestionate variate situații de viață, de către /persoane /grupuri ori /societăți umane situate pe diferite paliere ale Stadiilor de Conștiință. Orice interpretare a nivelului de maturizare și conștiență*, NU se raportează la aspecte exterioare și comparații. Ci la etapele specifice călătoriei acelei entități. Într-o deplină acceptare a apartenenței la întreg a „adevărului” fiecăruia. Corespunzător calității energiei atenției și stării de prezență pe care se situează.

Cele două mari călătorii umane – (1) Maturizarea (Ego-ului) și (2) Revelarea Sinelui interior, sunt prezentate ca o înlănțuire firească înspre întregire. Orice renunțare ori rătăcire pe cale, ne oferă un sentiment de incompletitudine. Dimpotrivă, atingerea Stadiilor Superioare de Conștiență* ne ușurează înțelegerea, vindecarea și reîntregirea.

* * *

Stadiile majore de Conștiință și evoluția gradului de Conștiență*

* * *

Spaţiul creat aici, caută a alătura cât mai accesibil – termeni, noţiuni şi concepte comune, în perspectiva exersării abilităţilor necesare a ne bucura de călătorie împreună. Și a fi cât mai prezenţi… în propriile vieţi.

Gânduri de recunoştință ghizilor și practicanţilor variatelor forme de accesare a stării de prezență și direcționare a energiei atenției. Ca și continuatori ai bucuriei cunoașterii și curiozității umane înspre conştientizarea conexiunilor tuturor lucrurilor. Referire la sorgintea comună a viului şi materiei neînsuflețite, cu legături rezonante la nivel cuantic. Pentru înţelegerea efectelor şi impactului global al acţiunilor fiecăruia dintre noi. Oricât de mărunte ni s-ar părea…

* * *

Important aspect evolutiv…!

* Nivelurile Superioare de Conștiință sunt accesibile tuturor Ființelor umane!

Stadiile descrise, sunt trepte succesive, parcurse de către fiecare dintre noi în călătoria înspre devenire umană, oferindu-ne o perspectivă a Nivelului de Conștiință pe care ne situăm. E firesc să acceptăm schimbarea ca pe un proces natural al fiecărei clipe. Nu situarea pe un anumit nivel este „greșită”. Face parte din parcurs.

Aspectul ce poate fi transformat, îl reprezintă atitudinea de menținere voit blocată a sondării interioare întru descoperire și cunoaștere a propriei Ființe. Adăstarea pe un palier inferior un timp îndelungat fără a face nimic pentru a-l integra și a continua ascensiunea. Eternă ignoranță izvorâtă din temeri și autosuficiență.

Fiecare în felul său, manifestă varianta celui mai înalt Sine pe care îl putem alinia situațiilor zilnice întâmpinate. Atât cât este acesta înțeles de pe palierul consacrat, de aparent echilibru, pe care ne situăm

Depinde de fiecare dintre noi asimilarea tehnicilor de practică a stărilor de conștiință extinsă – meditație, respirație conștientă, focusarea energiei atenției, practica prezenței, mindfulness și well-being, creșterea abilităților de leadership, coaching, mentoring, șamd…

Ca modalitate de a ne elibera de manifestările iluzorii ale jocurilor de putere și manipulare ale „triunghiului dramatic” (persecutor /victimă /salvator) – căruia îi oferim atât de mult din propria energie vitală, în stadiile de inconștiență…

Călătoria înlănțuită a (1) Maturizării Ego-ului și (2) Revelării Sinelui Interior – reprezintă pașii parcurși de către orice Ființă omenească înspre re-cunoaștere, vindecare și reîntregire…


Ce presupune deschiderea către niveluri superioare de conștiință…?
Nicidecum renunțare… Înseamnă doar un atașament mult mai redus. Înseamnă că te bucuri de tot ceea ce-ți dorești cu mai multă cumpătare, fără excese, fără irosire, în echilibru, dăruire și comuniune cu tot ceea ce este…

 • În fapt, fiecare dintre noi, în perioada situării pe Niv.1 și Niv.2, avem ascensiuni mai lungi ori mai scurte pe Niv.3 și Niv.4.
 • Așa cum, orice atașament /așteptare neîmplinită, duce la o regresie temporară pe Niv.1, surmontată astfel:
  • Niv.2 cu dificultate, proiectând în exterior propriile limitări,
  • Niv.3 cu ușurință, oferindu-și satisfacția unor continue revelații și integrări ale umbrelor interioare (setate inconștient pe nivelurile anterioare),
  • Niv.4 creând spațiu de manifestare conștient și neîngrădit, pentru celelalte stadii, oferind suport și ghidare întru echilibrare,

 • Toate societățile actuale de Niv.2 validează social maturizarea tânărului adult, la vârsta aproximativă de 18-21 de ani, echivalând-o cu cea a maturității fizice.
 • Societățile umane de Niv.3 vor alinia maturizarea psihologică (ca raport emoțional-atitudinal echilibrat), odată cu vârsta maturizării fizice.
 • Societățile umane de Niv.4 vor permite integrarea Călătoriei interioare a Sinelui Revelat (dezvoltare spirituală), odată cu maturizarea fizică și psihologică.

 • Grupuri numeroase de Niv.3 și Niv.4 oferă ghidare pentru creșterea gradului de conștiență și reducerea diferenței între vârsta de maturizare fizică, mentală și spirituală.
 • Beneficiind de o experiență seculară a Călătoriei interioare întru Revelare a Sinelui. La care se adaugă noile practici de well-being, mindfulness, leadership, coaching, mentoring, șamd…
 • Este starea în care sănătatea fizică, mentală și spirituală sunt în echilibru, fiind deblocate abilitățile naturale de vindecare ale corpului.

* * *

Nu în ultimul rând, recunoaștere și recunoştinţă tuturor celor care, prin tăcere şi acceptare, în prezenţa lor binefăcătoare, au creat cândva şi continuă să creeze, chiar și fără a fi de față, premisele simţirii şi accesării de către cei pe care îi inspiră, a unui spaţiu neîngrădit de manifestare întru conștientizare.

Guidance – /* Eckhart Tolle, /* John Welwood, /* Ken Wilber, /* Deepak Chopra, /* Marianne Williamson, /* Debbie Ford, /* Richard Moss, /* Bhagwan Shree Rajneesh, (aka Osho) /* Adrian Nuță, /* Elena & Horia Francisc-Țurcanu, /* Bogdan Grigoraș, /* Jiddu Krishnamurti, /* Omraam Mikhael Aivanhov, /* Siddhārtha Gautama, (aka Buddha) /* Don Miguel Ruiz, /* Paul Ferrini, /* Mikhail Naimy, /* SRI Vasudeva… (and many, many others …)


Carte în curs de editare
 • Cartea devoalează și adaugă caracteristici suplimentare la descrierile stadiilor de conștiință evidențiate pe site;
 • Prezintă noi clasificări ale celor mai importante motivații și gradul de atașament față de acestea, printr-o incrementare succesivă a numărului acestora în tabelele de ierarhizare;
 • Facilitează mai buna înțelegere a nivelurilor de conștiință, prin explicitarea pozițiilor față de multiple aspecte de interes comun, cu care fiecare ne identificăm sau nu, în funcție de gradul de conștiență* accesat;

* * *


(*) Niv.1 se va citi (*) persoana situată în stadiul Niv.1 de conștiință / (*) similar pt. Niv.2/3/4