Despre

EGOpedia (.me) – realizează o clasificare a stadiilor majore de conștiință și îți propune propria evaluare a evoluției gradului de conștiență*, prezentând ierarhic, pentru fiecare dintre aceste stadii, ordinea dominanței atașamentelor față de principalele motivații existențiale – „a Domina”, „a Avea”, „a Face” și „a Fi”. (*) aspectele fiind valabile în egală măsură pentru indivizi, grupuri sau societăți umane (precizare*)

Ierarhizarea dominanței atașamentelor față de motivațiile existențiale – prezintă modul în care sunt gestionate variate situații de viață, de către /persoane /grupuri ori /societăți umane situate pe diferite paliere ale Stadiilor de Conștiință. Orice interpretare a nivelului de maturizare și conștiență*, NU se raportează la aspecte exterioare și comparații. Ci la etapele specifice călătoriei acelei entități. Într-o deplină acceptare a apartenenței la întreg a „adevărului” fiecăruia. Corespunzător calității energiei atenției și stării de prezență al palierului pe care se situează.

Cele două mari călătorii umane – (1) maturizarea (Ego-ului) și (2) revelarea Sinelui interior, sunt prezentate ca o înlănțuire firească înspre întregire. Orice renunțare ori rătăcire pe cale, ne oferă un sentiment de incompletitudine. Dimpotrivă, atingerea Stadiilor Superioare de Conștiență* ne ușurează înțelegerea, vindecarea și reîntregirea.

* * *

Stadiile majore de Conștiință și evoluția gradului de Conștiență*

* * *

Spaţiul creat aici, caută a alătura cât mai accesibil – termeni, noţiuni şi concepte comune, în perspectiva exersării abilităţilor necesare a ne bucura de călătorie împreună. Și a fi cât mai prezenţi… în propriile vieţi.

Gânduri de recunoştință ghizilor și practicanţilor variatelor forme de accesare a stării de prezență și direcționare a energiei atenției. Ca și continuatori ai bucuriei cunoașterii și curiozității umane înspre conştientizarea conexiunilor tuturor lucrurilor. Referire la sorgintea comună a viului şi materiei neînsuflețite, cu legături rezonante la nivel cuantic. Pentru înţelegerea efectelor şi impactului global al acţiunilor fiecăruia dintre noi. Oricât de mărunte ni s-ar părea…

* * *

Nu în ultimul rând, recunoaștere și recunoştinţă tuturor celor care, prin tăcere şi acceptare, în prezenţa lor binefăcătoare, au creat cândva şi continuă să creeze, chiar și fără a fi de față, premisele simţirii şi accesării de către cei pe care îi inspiră, a unui spaţiu neîngrădit de manifestare întru conștientizare.

Guidance – /* Eckhart Tolle, /* John Welwood, /* Ken Wilber, /* Deepak Chopra, /* Marianne Williamson, /* Debbie Ford, /* Richard Moss, /* Bhagwan Shree Rajneesh, (aka Osho) /* Adrian Nuță, /* Elena & Horia Francisc-Țurcanu, /* Bogdan Grigoraș, /* Jiddu Krishnamurti, /* Omraam Mikhael Aivanhov, /* Siddhārtha Gautama, (aka Buddha) /* Don Miguel Ruiz, /* Paul Ferrini, /* Mikhail Naimy, /* SRI Vasudeva… (and many, many others …)

* * *

Carte în curs de editare
  • Cartea devoalează și adaugă caracteristici suplimentare la descrierile stadiilor de conștiință evidențiate pe site;
  • Prezintă noi clasificări ale celor mai importante motivații și gradul de atașament față de acestea, printr-o incrementare succesivă a numărului acestora în tabelele de ierarhizare;
  • Facilitează mai buna înțelegere a nivelurilor de conștiință, prin explicitarea pozițiilor față de multiple aspecte de interes comun, cu care fiecare ne identificăm sau nu, în funcție de gradul de conștiență* accesat;

* * *