cum poți alchimiza energia negativă asociată expresiei „divide et impera…” ? a te afla într-o stare de pozitivare propice generării de proiecte alternative valoroase, în beneficiul comun

Reading Time: 3 minutes

Când și în ce condiții expresia „divide et impera” nu te mai poate afecta? Evident după ce te-ai aflat în „lucrare”. În niciun caz una „exterioară” venită din ori îndreptată în afară. Ci înspre și dinspre interior. În lucrul întru maturizare al propriului Ego.

Odată „tăiate”, multitudinea de atașamente față de idei, persoane, situații și lucruri, cu care nu te mai identifici pentru a le apăra cu orice preț, nimic din ceea ce ar putea produce separare, nu va mai putea da puterea altcuiva asupra ta.

Ba, mai mult, „divide et impera” poate fi ghidul tău întru revelație, eliberator al fricilor limitative, ce construiau iluzorice povești vis-a-vis de orice persoană ori situație apărută în cale, împingându-ți limitele spre granițe niciodată visate…

Un recent documentar prezenta modul în care un grup de boi moscați recupera din ghearele unei haite de lupi, pe unul dintre tinerii lor membri, în urma acțiunii acestora de hăituire și separare. În ciuda gabaritului impresionant, a agilității și a impresionantelor coarne, grupul nu a purces la recuperarea puiului printr-o acțiune agresivă de pedepsire a lupilor. S-a mulțumit a face o blocadă umăr lângă umăr, încercuind puiul și descurajând orice încercare ulterioară de hăituire.

Într-o societate slabă și divizată, tributară conformismului, dificultatea imaginării de proiecte alternative valoroase care să coaguleze cât mai multe energii pozitive, este unul dintre cei mai importanți factori ai trenării în victimizare, prin care opoziția nu are șanse de reușită în fața intereselor unor grupuri de putere bine orchestrate, dar lipsite de creativitate și proiecte de țară, aflate într-o agresivitate ilogică față de ceilalți membri ai societății, pozând însă în salvatori în fața unor amenințări imaginare.

Soluția nu poate veni decât prin însoțire. A te alătura și oferi alternative din interior. Creând premisele înțelegerii și acceptării valorii acestora ca proiect comun de creștere, cu beneficii de fiecare parte.

„Exercițiul” de mii de ani a oferit expresiei „divide et impera” tărie și veridicitate. Sunt falsele atribute ale lucrării unor „ego-uri imature” lipsite de integritate, asupra altor „ego-uri imature” incapabile a distinge „binele” pe termen lung. Un „ego maturizat” nu ar recurge la acțiuni de separare, ci doar la acțiuni constructive, de întărire a coeziunii și îmbunătățire a relațiilor.

Nu e niciodată o dovadă de maturitate a folosi și „angaja” pentru o „cauză” ce este străină nivelului lor de înțelegere, alte ființe umane, folosindu-le motivațiile de joasă vibrație, speculând și stimulându-le interesele ego-ului lor imatur, dorințele de răzbunare sau fricile lor, transformându-i în instrumente de informare sau influențare. Chiar mai rău ar fi ca „profesioniști ai vindecării” să devină „avocați ai diavolului” în slujba acestor interese.

„Divide et impera” a avut întotdeauna menirea de a te „bloca în proiect”, prin irosirea energiei în încercări repetate de a te opune unor manifestări exterioare iluzorii, venite din direcții niciodată precise, făcându-te astfel prizonier debilitat al propriilor temeri. În loc a-ți irosi astfel energia, alege să o folosești constructiv, canalizând-o în generarea de proiecte alternative, spre binele comun.

Orice încercare de destabilizare a unui „ego maturizat” de către un „ego imatur”, nu va avea sorți de izbândă, datorită faptului că cel dintâi nu îi va acorda atenție și implicit nu îi va energiza acțiunile, respectiv prin incapacitatea celui din urmă de a recrea legături egotice acolo unde „ego-ul maturizat” le-a deconectat conștient. Acolo unde acesta a decuplat butoanele.

Un „ego imatur” este aflat pe palierul de vibrație ce nu-i permite decât „a vedea” amenințări pretutindeni, pe când un „ego maturizat” își oferă satisfacția strădaniei de a le transforma în oportunități…

* Pagină în curs de actualizare *

Mulțumim, cu recunoștință, pentru însoțire…!
Îți sugerăm să faci un pas în… interiorul tău și să privești cu atenție întregul… adevăr conținut pe deplin în Ființa ta… fără a-l căuta excesiv și repetitiv în exterior.

Nu uita a purta mereu în suflet și în gând spiritul jucăuș, conștient de faptul că fiecare lucru și fiecare făptură este totul și nimic în același timp – o hologramă a divinității – o reprezentare comună a tuturor lucrurilor folosind cărămizile cuantice – protoni, electroni, neutroni…

Respiră adânc de câteva ori… zâmbește mai mult… și, dacă e cazul, ia-o fără teamă de la capăt…! 🙂