Corolar (1-5)

* * *

Corolar 1 – Activarea stării de anxietate – indicator al gradului de Conștiență*

/* Stadiul de Conștiență* pe care ne situăm, fiecare dintre noi, are ca important indicator, gradul de activare a stării de anxietate (cu diferitele sale niveluri – temeri, stres, frici…), în fața unei posibile limitări impusă de către dimensiunea exterioară*, anticipând pierderea obiectului atașamentelor față de propriile motivații setate…;

Corolar 2 – Manifestare conștientă versus inconștientă

/* Accesarea dimensiunii lui „a Fi”, face diferența dintre manifestarea conștientă* (Niv.3 și Niv.4) și cea inconștientă* (Niv.1 și Niv.2);
/* Aspectul este pus în valoare prin poziționarea lui „a Fi” (vezi tabelele de ierarhizare a atașamentelor motivaționale) înaintea celorlalte motivații și atașamente (pentru N3) ori după celelalte atașamente (pentru N2);

Corolar 3 – Propria Ființă se află tot timpul în conexiune cu Sinele interior

/* Creșterea gradului de Conștiență* este posibilă doar prin accesarea lui „a Fi”*. Este valabil și pentru stadiile Niv.1 și Niv.2 din viața fiecăruia dintre noi, fiind ghidați și purtați „inconștient” de către propria Ființă, aflată tot timpul în conexiune cu Sinele interior („Jiminy Cricket – Vocea Conștiinței”).
/* Acest proces este realizat prin
– aliniere la…
– învățare prin imitare… (copy & paste)
– asimilare prin tuning în rezonanță cu…
aspectele admirate în exterior, cu care ne identificăm;
/* Popularul „am furat meserie”, exprimă o acordare inconștientă a ceea ce simte Ființa (aspectul luminos al umbrei interioare, prin oglindire cu aspectul exterior admirat);

Corolar 4 – Temporară reflectare în comportament a dezechilibrelor fizice și emoționale

/* Dezechilibrele emoționale ori cele evidențiate la nivel de neuro-transmițători, respectiv prin lipsa unor electroliți, ne pot influența acțiunile.
/* În stadiul Niv.1 și Niv.2 (de inconștiență), aflați fiind doar tangențial în contact cu Sinele interior, suntem mai expuși în fața unor acțiuni exagerate, regretabile;
/* În situarea pe Niv.3 și Niv.4, clipele de temporară involuție, vor fi rapid conștientizate și surmontate, datorită ușurinței accesării stării de prezență;

Corolar 5 – Alegerea conștientă a stării de „a Fi”

*/ Modificarea sistemului de valori și renunțarea treptată la atașamentul față de motivațiile setate anterior, pe niveluri inferioare, este un proces firesc, evolutiv, de conștientizare;
*/ Nu înseamnă nicidecum renunțarea la aspecte ce ne oferă stări de pozitivare și bucurie, ci doar manifestare în cumpătare și echilibru (prosperitate conștientă* / împărtășită cu fiecare dintre cei ce participă la reușita proiectului comun);
/* Situarea Niv.4 în starea de „a Fi”, reprezintă alegerea conștientă – a ființa într-o dimensiune lipsită de orice atașament;

* * *


Carte în curs de editare
  • Cartea devoalează și adaugă caracteristici suplimentare la descrierile stadiilor de conștiință evidențiate pe site;
  • Prezintă noi clasificări ale celor mai importante motivații și gradul de atașament față de acestea, printr-o incrementare succesivă a numărului acestora în tabelele de ierarhizare;
  • Facilitează mai buna înțelegere a nivelurilor de conștiință, prin explicitarea pozițiilor față de multiple aspecte de interes comun, cu care fiecare ne identificăm sau nu, în funcție de gradul de conștiență* accesat;