© Cele 4 stadii majore de Conștiință și evoluția gradului de Conștiență*

Descriere în rezumat a fiecărui stadiu
(pentru mai multe detalii accesează fiecare nivel)

* * *

Nivelul 1 de Conștiință
„Strigătul”

„Ego-ul imatur”
* Inconștiența
(apasă pt descriere extinsă)

 • Este nivelul în care acumulăm nenumărate frustrări, răni emoționale și traume;
 • Majoritatea raportărilor emoțional-atitudinale sunt negative;
 • Atenția ne este exclusiv focusată pe propria persoană;
 • Niv.1 este treapta pe care involuăm inerent din celelalte stadii, în majoritatea situațiilor când așteptările nu ne sunt împlinite;
 • Dimensiunea interioară* a Ființei ne este cu desăvârșire străină;
 • Suntem incapabili a crea spațiu între gânduri printr-un proces conștient;
 • Reușim acest lucru doar folosind stimuli exteriori, cu preponderență cei ce ne satisfac nevoile primare, de care creăm dependență, ca și modalitate de a ne refugia din fața golului, durerii și neîmplinirilor resimțite;
 • Suntem inconștienți de propria situare în iluzie;
„Nivelul 2 de Conștiință”
Calibrarea Vocii interioare

„Călătoria Maturizării (Ego-ului)”
* Obținerea stimei de sine prin acordare în rezonanță cu aspectele exterioare admirate
(apasă pt descriere extinsă)

 • Etapa descoperirii, afirmării și punerii în valoare a talentelor și abilităților, necesare integrării sociale și satisfacerii nevoii stimei de sine;
 • Acestea vor fi acordate în rezonanță cu modelele exterioare, de care fiecare dintre noi este atras și cu care ne identificăm;
 • Atașamentele predominante sunt față de „a Avea” și „a Domina /Conduce”;
 • Etapa conține germenii (N3) ai nivelului de conștiință următor, ce se activează (sau nu) prin obținerea unui „echilibru aparent” și dedicarea unor perioade de timp pentru sine (introspecție – „self-actualisation”), în urma menținerii pentru o îndelungată perioadă pe un palier (platou) al satisfacerii nevoilor fiziologice și psihologice (* vezi „Teoria ierarhiei nevoilor” – „A. Maslow”);
 • Caracteristic acestui stadiu de conștiință intermediar este sentimentul de insuficiență (scurtă durată de satisfacție) la finele oricărui proces de achiziție ori succes repurtat, manifestat prin dorința avidă de înscriere în noi confruntări concurențiale, de noi provocări, de demonstrativitate exterioară, respectiv o acută nevoie de afișare a „meritelor” și „recunoașterilor” prin diferite simboluri (cupe, premii, diplome, grade, trese, apariții în presă și tv, articole și citări în diferite publicații, șamd… orice alte „realizări individuale” sau „împrumutate” prin „apartenență la grup”);
 • Pe acest nivel „Lumea nu ne va fi niciodată îndeajuns”, (parafrazând titlul filmului ce-l are ca erou justițiar pe agentul „007”);

Niv.2 Primar
„Primii pași spre maturizare”

(apasă pt descriere extinsă)

 • Deschidere spre explorare și identificare de abilități și pasiuni;
 • Semințele maturizării încolțesc în domeniile cu care, cel aflat pe acest palier, și-a descoperit afinități;
 • Palierul N2.Primar reprezintă dimensiunea exploratorie a anilor asociați vârstelor copilăriei și adolescenței (dar nu numai), suprapusă perioadei de studiu instituționalizat;
 • Rolul mediului în formare este decisiv. Nivelul de maturitate și conștiență* al părinților și educatorilor fiind de o covârșitoare importanță pentru manifestarea „talentelor”, „a abilităților recunoscute și cerute de către exterior”.
Niv.2 Intermediar
„Călătoria Eroului – from zero to Hero”

(apasă pt descriere extinsă)

 • Reprezintă o etapă de parcurs mult mai apropiată bărbaților, datorită combativității și provocărilor continue cărora aceștia le dau curs;
 • Femeile preferă să acceseze mult mai repede Niv.3.Inițiatic, pentru a-și desăvârși Maturizarea (Ego-ului) și Revelarea Sinelui interior.
Niv.2 Superior
„Managerul executiv / expertul tehnic”

(apasă pt descriere extinsă)

 • De asemenea, reprezintă un palier mult mai confortabil pentru bărbați;
 • Femeile părăsindu-l pentru a-și continua și atinge potențialul superior pe palierul Niv.3.Proactiv;
Nivelul 3 de Conștiență*
„Șoapta”

„Călătoria Interioară a Revelării Sinelui”
* Trezirea Adevăratului Leader
(click pt descriere extinsă)

* Stadiul obținerii rezilienței în Călătoria Revelării Sinelui Interior, printr-o continuă practică a stării de prezență și focusare a energiei atenției, prin tehnici de meditație și practică a respirației conștiente, prin mindfulness și dezvoltarea abilităților de leadership, coaching și mentoring, șamd…;
* Devenim mai puțin atașați față de lucruri, situații și idei, implicit renunțăm la așteptări nerealiste;
* Ne sunt din ce în ce mai bine definite calitățile de lideri – fiind recunoscuți și percepuți ca atare;
* Aspectul dominanței se rafinează – devine „a Ghida” (leadership, coaching, mentoring…)
* Ambele sexe, manifestă deschidere către aspectul interior /energia complementară (anima & animus*), înspre integrare și echilibrare a polarităților de semn opus;
* „Lumea reală” începe să ne devină din ce în ce mai încăpătoare – prin înțelegerea conceptului de „multiculturalism” – specific stadiului Worldcentric (ce include, dar rafinează aspectele Egocentric și Etnocentric), respectiv prin poziționarea în starea de „a Fi”;
* Atingerea unui Nivel Superior de Conștiință* este accesibil oricărei Ființe umane!

Niv.3 Inițiatic
„Parcurs comun Maturizare (ego) și Revelare Sine Interior”

(apasă pt descriere extinsă)

 • Un palier atins de mult mai multe femei, cu care acestea se simt mult mai confortabil;
Niv.3 Proactiv*
„Trezirea Adevăratului Lider”

(apasă pt descriere extinsă)

 • Abilitățile de Leadership, consfințesc un parcurs de uriașe acumulări ale dezvoltării personale și atingere a unui nivel superior de conștientizare;
 • Se pare că și în acest palier femeile au întâietate;
Niv.3 Experimentat
„Mentorul”

(apasă pt descriere extinsă)

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Nivelul 4 de Conștiență*
„Tăcerea”

„Deplina Conștiență”
* Claritatea Maestrului Interior
(apasă pt descriere extinsă)

 • Conștientă alegere a manifestării Ființei în absența oricărui atașament – deplină acceptare și perfectă rezonanță între aspectele interioare și cele exterioare;
 • Nivelul 4 reprezintă pragul absolut, al deplinei acceptări și perfectei rezonanțe;
 • Recunoaștere și integrare a aspectelor tuturor umbrelor interioare manifestate în stadiile anterioare;
 • Manifestare naturală a stării de „a Fi”, prin practica neîntreruptă a stării de prezență;
 • În acest stadiu de evoluție, orice manifestare are loc pe fundalul „deschiderii inimii”, într-o deplină compasiune;
 • Sunt balansate, într-un deplin echilibru, energiile celor două polarități – feminină și masculină, ce-și schimbă cu ușurință semnul, oferind firescul echilibru necesar întregului;
 • Dominanța capătă forma măiestriei acceptării și ghidării, prin crearea unui spațiu protectiv, neîngrădit și conștient de manifestare pentru orice altă Ființă;
 • Orice formă de practică a meditației manifestă ușurința accesării minții golită de gânduri;
 • Puritate trup, minte, inimă;
 • Spontaneitate și creativitate;
 • Claritate luminoasă;
 • Lipsa temerilor în fața părăsirii dimensiunii fizice;
 • Recunoașterea și acceptarea Sinelui Universal nepieritor și neschimbător;

* * *

Corespondența stadiilor de conștiință cu vârsta biologică:
► perioade de platou și acumulare (specific exclusiv expunerii F & M unor societăți încorsetate, cu un sistem de valori de Niv.2):

* Niv.1 (copilăria) – parcurs similar F/M;

* Niv.2.Primar (corespunzătoare vârstei adolescenței, respectiv a educației instituționalizate și a diferențierilor fiziologice) – este dovedită maturizarea biologică mai rapidă a lui F, respectiv efectele hormonale diferite ale manifestărilor fizice și psihice pentru cele două sexe (vezi mai jos);

* Niv.2.Intermediar (interval aproximat – 20/40 ani) – dezvoltarea și rafinarea abilităților pentru satisfacerea nevoilor individuale și sociale, respectiv o „Călătorie a eroului” („From zero to Hero”) pentru satisfacerea nevoii stimei de sine, specifică cu precădere lui M;

* Niv.2.Superior (aproximativ 35-45 ani) – vârsta atingerii nivelui de maturizare al (Ego-ului), funcționare multi-rol, validată prin gradul de succes pe mai multe planuri – profesional, familial, social… Stima de sine fiind validată preponderent prin raportare la succesele profesionale, avuției acumulată și titlurilor obținute… (centrare pe relația cu exteriorul);

* Niv.3.Inițiatic – poate fi accesat încă de la vârsta adolescenței (și ulterior la orice vârstă) prin auto-validare (satisfacerea nevoii stimei de sine), în urma manifestării calităților empatice și de suport către alte ființe, respectiv concomitent cu pașii făcuți spre continua practică a Revelării Sinelui interior. (*) Începând cu acest palier al trezirii și manifestării conștiente, DIFERENȚELE DE GEN nu mai sunt relevante;

* Niv.3.Proactiv – sunt dezvoltate abilități multiple de leadership – oferind motivația lui „a Face” și „a Conduce/Ghida” din starea lui „a Fi”;

* Niv.3.Experimentat – oferă suport și ghidare (coaching și mentoring) – nivel ce poate fi asimilat și ca o perspectivă înaltă a „Eticii îngrijirii” (pentru un parcurs feminin) – „a Avea” ca Dar al lui „a Face” dn starea de „a Fi”;

* Niv.4 – creează spațiu de manifestare neîngrădit, deopotrivă sieși și celorlalte Ființe;

* * *

Important aspect evolutiv…!

* Atingerea unui Nivel Superior de Conștiență este accesibilă oricărei Ființe umane!
(în fapt fiecare dintre noi are, periodic, ascensiuni mai lungi ori mai scurte pe aceste stadii de conștiență*)

* * *

Stadii Superioare
Niv.4 / N3.Experimentat

Creează spațiu de manifestare conștient pentru oricare dintre celelalte stadii. Grad extrem de redus de atașamente și identificări față de aspecte exterioare.

Stadii de Tranziență
N3.Proactiv / N3.Inițiatic / N2.Superior / N2.Intermediar

Manifestă puternice identificări și atașamente față de „Lumea Reală” – pe care încearcă prin nenumărate modalități, din ce în ce mai subtile, odată cu creșterea gradului de conștiență*, să o transforme conform propriilor interese și filtre* ale experiențelor trecute.
Diferențele de percepție și poziționare ale acestor paliere generează separarea (conștiență* versus inconștiență) aflată la rădăcina manifestărilor antagonice la nivel de indivizi, grupuri și societăți umane.

Stadii Inferioare
N2.Primar / Niv.1

Centrate exclusiv pe nevoile personale. Având un grad ridicat de inconștiență, respectiv lipsă de experiență în manifestare pozitivă.

* * *

Stadii de manifestare în inconștiență

Primele 2 stadii (din cele 3) corespunzătoare etapei „Călătoriei Maturizării” – Niv.1 și Niv.2 – reprezintă manifestarea pe palierele de inconștiență, într-o perpetuă alternare a individului între cele două stadii.

Stadii de manifestare conștientă

Celelalte 2 stadii corespunzând etapei „Revelării Sinelui Interior” – Niv.3 și Niv.4 – reprezintă practica eliberatoare pentru obținerea conștienței* în manifestare, până la deplina eliberare.

Repartiția pe stadii de conștiință a populației

* * *

* * *

Teorii alternative și corespondența acestora cu Cele 4 Stadii majore de Conștiință și evoluție a gradului de Conștiență*

* * *

PRECIZĂRI IMPORTANTE !

* * *

 • Cele 4 niveluri reprezintă etape naturale, trepte firești ale călătoriei înspre devenire umană – valabile oricăruia dintre noi, oferindu-ne o perspectivă a nivelului de conștiință și gradului de conștiență* pe care ne situăm fiecare în acest moment.
 • Călătoria înlănțuită a (1) Maturizării Ego-ului și (2) Revelării Sinelui Interior – reprezintă pașii parcurși de către orice Ființă omenească înspre re-cunoaștere, vindecare și reîntregire…
 • Depinde de fiecare dintre noi, de a descifra tainele utilizării tehnicilor de practică a stărilor de conștiență* extinsă (meditație, respirație conștientă, focusarea energiei atenției, practica prezenței, mindfulness, creșterea abilităților de leadership, coaching, mentoring, șamd…), pentru a ne elibera de manifestările iluzorii ale jocurilor de putere și manipulare ale „triunghiului dramatic” (persecutor /victimă /vindecător) – căruia îi oferim atât de mult din propria energie vitală, în stadiile de inconștiență…

… îndepărtând astfel, rând pe rând, barierele interioare ce ne-ar împiedica a viețui cât mai echilibrat… și de ce nu, atingerea deplinei măiestrii…

* * *

* * *

Carte în curs de editare
 • Cartea devoalează și adaugă caracteristici suplimentare la descrierile stadiilor de conștiință evidențiate pe site;
 • Prezintă noi clasificări ale celor mai importante motivații și atașamente, printr-o incrementare succesivă a numărului acestora în tabelele de ierarhizare;
 • Facilitează mai buna înțelegere a nivelurilor de conștiință, prin explicitarea pozițiilor față de multiple aspecte de interes comun, cu care fiecare ne identificăm sau nu, în funcție de gradul de conștiență* accesat;

* * *

Stadii majore de Conștiință și evoluția gradului de Conștiență*