© Cele 3 Mari Porți, importante borne de hotar, la granița accesării fiecărui nou palier de conștientizare

Parcurgând cele două mari etape – (1) Maturizarea (ego) și (2) Revelarea Sinelui interior – sunt traversate trei mari porți înspre devenire.

Trecerea prin fiecare din Cele trei mari porți, propune importante schimbări de poziționare atitudinală (implicare emoțională și atașament față de motivațiile dominante), aidoma unui potențiometru (switch) ce modulează lumina interioară, crescându-i gradual intensitatea, pentru un sistem de valori din ce în ce mai rafinat…

Porțile, ca și importante borne de switch pe cale, ce au anumite caracteristici specifice (un capitol aparte al cărții le este dedicat), stabilesc legătura firească dintre cele patru paliere energetice de manifestare (stadii majore de conștiință) de la starea de:

 • (Niv.1) Inconștiență, la
 • (Niv.2) Maturizare,
 • (Niv.3) Claritate Interioară și
 • (Niv.4) Deplină Conștiență.

Întreaga călătorie este un proces al vindecării, reîntregirii și reîntoarcerii în matca propriei Ființe. Delimitarea etapelor devenirii nefiind nici pe departe strictă. Acestea aflându-se într-o unduitoare împletire. Într-o continuă diluare a granițelor…

Putem recunoaște atingerea unui nivel ridicat de conștiență*, în momentele de revelație și cădere în admirație, pe care fiecare dintre noi le avem (specifice stărilor extinse de conștiință). De asemenea, prin fiecare clipă de înălțare și bucurie profundă oferită atât de realizările personale, cât și de către cele ale celor cu care ne aflăm ori nu în relație. Dar mai ales prin suportul dezinteresat oferit acestora.

Momentele de înaltă ființare descrise anterior, mai dese ori mai rare, sunt urmate de fireasca revenire la nivelul de conștiință consacrat (pe care evoluăm în prezent). Când rutina, măruntele trebuințe și griji zilnice ne iau în stăpânire, captându-ne o însemnată parte din energia atenției…

Ulterior, în alte clipe de destindere și relaxare, esența Ființei noastre (conectată fără întrerupere la Sinele interior) caută din nou evadarea ascensională pe palierele înalte de conștiință, într-un continuu balans al (re)cunoașterii și (re)întregirii… Depinde de fiecare dintre noi a extinde din ce în ce mai mult momentele de practică a stării de prezență peste orice aspect al viețuirii.

Cu cât suntem mai conectați la Sinele interior vom putea sesiza aspectele (situațiile de viață / domeniile / relațiile / șamd…) în care ființăm ascensional (echilibrul obținut / siguranța stăpânirii subiectului / comportamentul matur dat de stăpânirea domeniului – purtându-ne în manifestare către nivelurile superioare de conștiință), respectiv cele în care umbrele interioare (deopotrivă luminoase și întunecate) ne împing către regresii pe nivelurile inferioare (poziționări infantile / abordări imature ale unor situații / discriminare / patternuri de judecată neactualizate / comparații ilogice / comportamente raportate la situații neînchise și neintegarte / șamd…)

Dacă ar fi să echivalăm cele 4 niveluri de conștiință cu piesele jocului de șah ( mai mult… ):

 • pionul – Niv.1 Ego Imatur și Niv2.1 Primar
 • calul – Niv2.2 Intermediar
 • nebunul – Niv2.3 Superior
 • turnul – Niv3.1 Inițiatic
 • regina – Niv3.2 Proactiv și Niv3.3 Experimentat
 • regele – Niv.4 Măiestria

la trecerea din Nivelul 1 în Nivelul 2

Prima Poartă

Are loc schimbarea semnului pozițiilor de viață – din negativ în pozitiv

/ * * * \

Societățile umane și-au însușit de-a lungul timpului, minime practici necesare coabitării indivizilor săi, indiferent de areal. Accesarea abilităților individuale și sociale ale Niv.2.Primar se obține prin conjugarea efortului instituțiilor de învățământ, mediului familial, centrelor corecționale și de reeducare, respectiv prin intermediul instituțiilor de asistență socială.

Pozițiile de viață caracteristice evoluției între stadiile de conștiință la care se face referire:
De la Niv.1 – (*) rușine, vină, apatie, suferință, frică, dorință, mânie, mândrie – aspecte negative;
La Niv.2 – (*) curaj, neutralitate, bunăvoință, acceptare, rațiune – aspecte pozitive;

/* transformarea semnului, din (-) în (+) al pozițiilor de viață, permite deschiderea Niv.2 spre asimilarea aspectelor exterioare cu care se identifică;
/* neavând însă exercițiul oferit de către accesarea repetată a Sinelui interior, cei situați pe acest nivel, vor aluneca deseori involutiv în Niv.1, manifestându-se reactiv;

la trecerea din Nivelul 2 în Nivelul 3

A doua Poartă

Accesarea conștientă a Sinelui interior, implicit a stării lui „a Fi”, comută semnificativ modul de a simți, gândi și acționa

/ * * * \

Poziționarea lui „a Fi” înaintea sau după atașamentele și motivațiile setate, face diferența dintre comportamentele conștiente și cele inconștiente. De aceea, putem vorbi despre Niveluri de Conștiință (1 și 2 – în manifestare adictivă) și Niveluri de Conștiență (3 și 4 – trezire interioară).

Sunt multiple aspectele care pun în evidență diferențele dintre nivelurile de manifestare conștientă și cele aflate în manifestare inconștientă. Pe parcursul cărții vor fi abordate sub diverse forme aceste diferențe, explicitându-le prin raportare la diferitele poziționări enumerate în capitolul despre /* Pozițiile stadiilor față de aspecte de interes comun și /* Ierarhizarea atașamentelor motivaționale ale Celor 4 Niveluri majore de Conștiință și evoluție a gradului de Conștiență*.

la trecerea din Nivelul 3 în Nivelul 4

A treia Poartă

Are loc eliberarea de atașamente față de motivațiile setate pe nivelurile inferioare…

/ * * * \

Ființa umană ajunsă pe acest nivel superior de conștiență se manifestă deplin în starea de „a Fi”.


Clasificări ale celor 4 Stadii majore de Conștiință
aspecte valabile deopotrivă pt. individ, grup, societate

/ * * * \

Stadii majore de Conștiință și evoluția gradului de Conștiență*

Carte în curs de editare
 • Cartea devoalează și adaugă caracteristici suplimentare la descrierile stadiilor de conștiință evidențiate pe site;
 • Prezintă noi clasificări ale celor mai importante motivații și gradul de atașament față de acestea, printr-o incrementare succesivă a numărului acestora în tabelele de ierarhizare;
 • Facilitează mai buna înțelegere a nivelurilor de conștiință, prin explicitarea pozițiilor față de multiple aspecte de interes comun, cu care fiecare ne identificăm sau nu, în funcție de gradul de conștiență* accesat;

(*) Niv.1 se va citi (*) persoana /grupul /societatea situată în stadiul Niv.1 de conștiință / (*) similar pt. Niv.2/3/4