© Cele 3 Mari Porți, importante borne de hotar, la granița palierelor de conștientizare

* Pagină în curs de actualizare *

Mulțumim, cu recunoștință, pentru însoțire…!
/* Îți sugerăm să faci un pas în… interiorul tău și să privești cu atenție întregul… adevăr, conținut pe deplin în Ființa ta… fără a-l căuta excesiv și repetitiv în exterior.
/* Nu uita a purta mereu în suflet și în gând spiritul jucăuș, conștient de faptul că fiecare lucru și fiecare făptură este totul și nimic în același timp – o hologramă a divinității – o reprezentare comună a tuturor lucrurilor folosind cărămizile cuantice – protoni, electroni, neutroni…
/* Respiră adânc de câteva ori… zâmbește mai mult… și, dacă e cazul, ia-o fără teamă de la capăt…! 🙂

Stadii majore de Conștiință și evoluția gradului de Conștiență*

Parcurgând cele două mari etape – (1) Maturizarea (ego) și (2) Revelarea Sinelui interior – sunt traversate trei mari porți înspre devenire.

Trecerea prin fiecare din Cele trei mari porți, propune importante schimbări de poziționare atitudinală, aidoma unui potențiometru ce modulează lumina interioară, crescându-i gradual intensitatea, pentru un sistem de valori din ce în ce mai rafinat…

Porțile, ca și importante borne pe cale, ce au anumite caracteristici specifice (un capitol aparte le este dedicat), stabilesc legătura firească dintre cele patru paliere energetice de manifestare (stadii majore de conștiință): de la starea de (1) Inconștiență, la (2) Maturizare, (3) Claritate Interioară și (4) Deplină Conștiență. Întreaga călătorie fiind un proces al vindecării, reîntregirii și reîntoarcerii în matca propriei Ființe.

Delimitarea etapelor devenirii nu este nici pe departe strictă. Acestea aflându-se într-o unduitoare împletire. Într-o continuă diluare a granițelor…

Poți recunoaște atingerea unui nivel ridicat de conștiență*, în momentele de revelație și cădere în admirație, pe care fiecare dintre noi le avem (specifice stărilor extinse de conștiință). De asemenea, prin fiecare clipă de înălțare și bucurie profundă oferită atât de realizările personale, cât și de către cele ale celor cu care te afli ori nu în relație. Dar mai ales prin suportul dezinteresat oferit acestora.

Momentele de înălțare, de înaltă ființare descrise anterior, mai dese ori mai rare, sunt urmate de fireasca revenire la nivelul de conștiință consacrat (pe care evoluăm în prezent). Când rutina, măruntele trebuințe și griji zilnice ne iau în stăpânire, captându-ne o însemnată parte din energia atenției…

Ulterior, în alte clipe de destindere și relaxare, esența Ființei noastre (conectată fără întrerupere la Sinele interior) caută din nou evadarea ascensională pe palierele înalte de conștiență, într-un continuu balans al (re)cunoașterii și (re)întregirii… Depinde de fiecare dintre noi a extinde din ce în ce mai mult momentele de practică a stării de prezență peste orice aspect al viețuirii.

la trecerea din Nivelul 1 în Nivelul 2

Prima Poartă

Are loc schimbarea semnului pozițiilor de viață

* * *

Societățile umane și-au însușit de-a lungul timpului, minime practici necesare coabitării indivizilor săi, indiferent de areal. Accesarea abilităților individuale și sociale ale Niv.2.Primar se obține prin conjugarea efortului instituțiilor de învățământ, mediului familial, centrelor corecționale și de reeducare, respectiv prin intermediul instituțiilor de asistență socială.

Pozițiile de viață caracteristice evoluției între stadiile de conștiință la care se face referire:
De la Niv.1 – (*) rușine, vină, apatie, suferință, frică, dorință, mânie, mândrie – aspecte negative;
La Niv.2 – (*) curaj, neutralitate, bunăvoință, acceptare, rațiune – aspecte pozitive;

/* transformarea semnului, din (-) în (+) al pozițiilor de viață, permite deschiderea Niv.2 spre asimilarea aspectelor exterioare cu care se identifică;
/* neavând însă exercițiul oferit de către accesarea repetată a Sinelui interior, cei situați pe acest nivel, vor aluneca deseori involutiv în Niv.1, manifestându-se reactiv;

la trecerea din Nivelul 2 în Nivelul 3

A doua Poartă

Accesarea stării de „a Fi” comută modul de a simți, gândi și acționa

* * *

Poziționarea lui „a Fi” înaintea sau după atașamentele și motivațiile setate, face diferența dintre comportamentele conștiente și cele inconștiente. De aceea, putem vorbi despre Niveluri de Conștiință (1 și 2 – în manifestare adictivă) și Niveluri de Conștiență (3 și 4 – trezire interioară).

Sunt multiple aspectele care pun în evidență diferențele dintre nivelurile de manifestare conștientă și cele aflate în manifestare inconștientă. Pe parcursul cărții vor fi abordate sub diverse forme aceste diferențe, explicitându-le prin raportare la diferitele poziționări enumerate în capitolul despre Cele 4 majore Niveluri de Conștiință și Conștiență*.

la trecerea din Nivelul 3 în Nivelul 4

A treia Poartă

Are loc detașarea față de atașamentele și motivațiile setate pe nivelurile inferioare… Persoana trecută de această poartă manifestând conștiență deplină.

* * *

Ființa umană ajunsă pe acest nivel superior de conștiență se manifestă deplin în starea de „a Fi”.