© Cele 2 Etape ale Călătoriei

„Călătoria maturizării” (Ego-ului)
– preponderent exterioară –

Străbate primele stadii
* Niv.1 („Strigătul”)
* Niv.2 („Afirmarea propriei Voci”) și
* Niv.3 („Șoapta”)

/ * * * \

Călătoria Ființei umane poate fi definită ca o continuă strădanie de vindecare a rănilor emoționale și traumelor acumulate pe Niv.1. Acest prim nivel de conștiință reprezintă un stadiu al separării. Al neacceptării unor multitudini de aspecte și situații de viață, datorită nesincronizării cu propriile așteptări. Eliberarea din această etapă se face printr-un proces de succesive repoziționări și respectiv, prin diminuarea Ego-ului. Prin maturizarea acestuia.

Majoritatea rănilor emoționale și traumelor continuă să fie acumulate și pe palierele Niv.2 de conștiință (Niv2.1 Primar, Niv2.2 Intermediar și Niv2.3 Superior). Un stadiu în care mijloacele individuale de suport emoțional sunt slab reprezentate. Permițând dese și repetate regresii pe Niv.1.

O echilibrare (emoțional-atitudinală) parțială are loc pe Niv.2 prin compensarea oferită de către dimensiunea exterioară (ca și motivații extrinseci). Prin adăugarea unor extensii de individualizare a propriului Ego. Posesiuni materiale, evenimente, ființe, respectiv prin proiectarea ideatică a unor împliniri viitoare. Prin identificare și transfer al propriei identități asupra acestora. De aici motivația apărării acestora prin sacrificiul propriei ființe.

Puternicele atașamente motivaționale ale situării pe Niv.2 de conștiință, sunt îndreptate (și ne acaparează aproape în întregime) spre conturarea și afirmarea propriei identități. Facem asta prin comparații și delimitări. Creând inconștiente granițe. Filtre ce ne împing a-i considera pe „ceilalți”, „adversari” într-o „competiție” în care „concurăm” pentru propria „afirmare” și „prosperitate”. Astfel că, majoritatea acțiunilor noastre stau sub semnul (inconștient al) separării.

Trebuie menționată durata mult mai scurtă de trecere prin acest stadiu a majorității femeilor, motivate de un parcurs mult mai suportiv și mai puțin competitiv. Astfel că, trecerea acestora pe palierele stadiului Niv.3 este de la sine înțeles.

Niv.3 reprezintă etapa în care evoluția cunoaște un deosebit salt calitativ. Prin descoperirea potențialului oferit de către conexiunea conștientă cu Sinele. Prin revelarea treptată a umbrelor întunecate și integrarea progresivă a acestora. Accentul, de acum încolo, în relația cu exteriorul, fiind pus pe empatie și nediscriminare.

„Călătoria Revelării Sinelui”
– raportare interioară –

Este integrată și desăvârșită
pe palierele de Conștiință:
* Niv.3 („Șoapta”) și
* Niv.4 („Tăcerea”)

/ * * * \

Cele trei paliere succesive ale Niv.3 (N3.1 Inițiatic, N3.2 Proactiv și N3.3 Experimentat), ca stări superioare de conștiință în accesarea dimensiunii interioare, a revelării Sinelui, permit rafinarea tehnicilor necesare diminuării atașamentelor față de puternice motivații setate anterior, pe treptele inferioare.

Diminuarea atașamentelor (față de motivațiile palierului de conștiință pe care ne situăm fiecare dintre noi în acest moment), ne permite obținerea unei perspective extinse asupra (stadiului individual al) relației dintre sănătatea trupului (fizic), echilibrul mental (raportare emoțional-atitudinală) și stadiul călătoriei interioare a Sinelui revelat (dezvoltare spirituală).

Atingerea unei stări cât mai echilibrate între cele trei aspecte ne oferă multiple pârghii de conștientizare și integrare a umbrelor interioare. Astfel se reduce dependența și nevoia de balansare prin referirile exagerate la dimensiunea exterioară. Prin direcționare conștientă a energiei atenției și practica neîntreruptă a stării de prezență.

În fapt, acest demers oferă perspectiva conștientizării cât mai timpurii a aspectelor vocaționale și avantajele individuale, de grup și sociale ale dezvăluirii, cunoașterii și perfecționării abilităților la vârste în care fizicul, mentalul și spiritualul să poată susține concertat manifestarea și bucuria perfect omenească a lui „a Fi”, „a Face” și „a Avea” în această ordine.

Stă în puterea fiecăruia dintre noi să se poată bucura un timp cât mai îndelungat din viața sa pe nivelurile superioare de conștiință, dând sens sintagmei – „a Avea” ca dar al lui „a Face” din starea de „a Fi”. O cale…

Nivelurile superioare (Niv3.3 Experimentat și Niv.4) fiind o încununare a călătoriei umane, ca ghid conștient întru măiestrie (a domeniului ales), pentru generațiile următoare și creator de spațiu de manifestare conștient și neîngrădit pentru nivelurile inferioare.

Cele două etape nu sunt procese separate. Ele se întretaie și se susțin reciproc. Procesul maturizării are loc pe nivelurile inferioare prin exercițiu repetat al „bunelor practici”. Acceptate ca norme sociale și însușite prin validare exterioară. Pe nivelurile superioare însă, maturizarea aliniază conștient aspectele interioare ale Ființei și le rafinează. Ajungând să definească viitorul lider, ghid, coach și mentor…

/ * * * \

© © © Pilda înțeleptului ce mergea „pe două cărări…”

(…) acesta preciza că maturizarea Ego-ului va fi evidentă doar atunci când vocea ți se va transforma din „Strigăt” (Niv.1) și dorință necenzurată de „afirmare a propriei Voci” (Niv.2) în „Șoaptă” (Niv.3), indiferent de provocările vieții. Dar mai ales când rezistența la orice schimbare se va fi diminuat. Când va fi vizibilă eliberarea de atașamente de orice fel – față de idei, emoții, sentimente, obișnuințe, situații, evenimente ori lucruri, fie ele aspecte motivaționale considerate ca „privilegii” ori ca făcând parte dintr-un anumit „stil de viață”…

Cât despre Sinele Interior, le spunea tuturor că nu va putea fi revelat decât comunicând în „Șoaptă” (Niv.3), dar mai ales în starea de „Tăcere” (Niv.4) obținută în urma unor adânci meditații. Noțiunea de „Sine” putând fi înțeleasă ca manifestare a „Energiei universale”, cod al „Divinului” ce ne înconjoară cu conținere, oferindu-ne motivația deschiderii către cunoaștere, înțelegere, acceptare și întru devenire. (…)

mai mult…

/ * * * \


Clasificări ale celor 4 Stadii majore de Conștiință
aspecte valabile deopotrivă pt. individ, grup, societate


Carte în curs de editare
  • Cartea devoalează și adaugă caracteristici suplimentare la descrierile stadiilor de conștiință evidențiate pe site;
  • Prezintă noi clasificări ale celor mai importante motivații și gradul de atașament față de acestea, printr-o incrementare succesivă a numărului acestora în tabelele de ierarhizare;
  • Facilitează mai buna înțelegere a nivelurilor de conștiință, prin explicitarea pozițiilor față de multiple aspecte de interes comun, cu care fiecare ne identificăm sau nu, în funcție de gradul de conștiență* accesat;

(*) Niv.1 se va citi (*) persoana /grupul /societatea situată în stadiul Niv.1 de conștiință / (*) similar pt. Niv.2/3/4