a contempla adâncimile calme ale Sinelui interior, mai presus de valurile înspumate ale Ego-urilor cât de mult ar ajuta umanității existența unei proceduri de „validare a maturizării egotice”?

În fond, tot ceea ce se întâmplă la exterior nu are decât menirea de a te ajuta întru recunoaștere. Totul este o mare scenă. o piesă de comedie, o formă a deconspirării gradelor de identificare egotică, un „joc al iluziei” pus în scenă de către un iscusit zeu jucăuș… pentru a ne trezi. Pentru a ne ajuta să vedem dincolo de formele acestui joc și formele pe care le naște, pentru a privi adâncimile calme ale Sinelui mai presus decât valurile Ego-urilor ce se sparg înspumat.

Read more

cum poți alchimiza energia negativă asociată expresiei „divide et impera…” ? a te afla într-o stare de pozitivare propice generării de proiecte alternative valoroase, în beneficiul comun

„Divide et impera” a avut întotdeauna menirea de a te „bloca în proiect”, prin irosirea energiei în încercari repetate de a te opune unor manifestări exterioare iluzorii, venite din direcții niciodată precise, făcându-te astfel prizonier debilitat al propriilor temeri. În loc a-ți irosi astfel energia, alege să o folosești constructiv, canalizând-o în generarea de proiecte alternative, spre binele comun.

Read more

i-logica justițiarului printre e-fluvii de compasiune… transcenderea legii dualității prin raportare la „logica” iubirii - „toți sub același cer...”

Educatorul conștient are un nivel înalt de maturizare al propriului Ego. Nemaifiind „dependent” de idei, lucruri, situații si persoane.

În acest context nu ar avea de ce să se poziționeze ca și justitiar, ci adoptă o poziție mult mai înaltă vibrațional în acțiunile sale de modelare a unor grupuri din ce în ce mai mari și implicit a societății.

Pentru că, în ciuda puterii pe care o deține, hotărăște a o folosi nu pentru a „pedepsi” ci pentru a vindeca și construi. Transcende nivelul „pedepsei” ca limitare egotică de manifestare a rolului său educator.

Read more

a face „ceea ce trebuie” chiar și atunci când „nu știi că ești privit…” utilizarea exagerată a mecanismelor de apărare...

Indiferent de nivelul de maturizare egotică, fiecare dintre noi, ne dorim binele. Garantat 100%. Atât pentru noi cât și pentru cei dragi, foarte rar pentru persoane străine… Dealtfel, tot ceea ce facem este evident, doar spre „binele” nostru. 🙂 (evident „binele și răul” văzute din perspectiva lumească) Și…, în caz că prisosește, îl „dăruim” cu larghețe și celorlalți… (într-o mărinimie demonstrativă) Trist, dar adevărat…

Read more

si dăi… si luptă… neicusorule :) de sub corola-ți de petale...

Este aspectul ce irosește zi de zi, majoritatea energiei vitale a corpurilor în cârca cărora stă cocoțat. 🙂

Apără cu ardoare, de teama anihilării sale totale, cel puțin unul dintre rolurile pe care le jucăm zilnic și cu care se identifică, din dorința de a da sens existenței noastre. Identificare în lipsa căreia, Ego-ul nostru s-ar simți pierdut… În acest fel fiind incapabili a ne dezidentifica, incapabili a vedea dincolo de „jocul” acestuia, de a ne vedea din perspectiva posibilitatilor multiple ce ni se deschid…

Read more

aflat într-o misiune exploratorie, ai coborî pe o planetă de extratereștri al căror Ego este imatur…? O teorie a posibilei unicități a speciei umane (cel puțin în această galaxie)

Ai coborî pe acea planetă…? Îi cercetezi de la distanţă cum îşî poluează solul, aerul şi apa, cum îşi ucid speciile de animale şi plante, cum se comportă unii faţă de alţii şi mai ales cum se comportă faţă de ei înşişi… Le-ai transmite cu inima împăcată informaţii despre civilizaţia şi locurile din care provii…? Le-ai oferi date despre tehnologiile avansate de care dispui…?

Să zicem că ai încerca să iei legătura cu liderii aleşi să-i conducă. I-ai asculta şi ai observa că în declaraţiile lor, răzbate o agresivitate ilogică la adresa altor semeni, cel puţin suspectă. Cu siguranţă ai avea rezerve vis-a-vis de comportamentul lor în ceea ce te priveşte…!

Read more