trepte de… ordine și haos gratitudine ingratitudinii...

De secole, nenumărați oameni de știință, s-au străduit a încadra Universul într-o cât mai scurtă și cuprinzătoare formulă… Alternând între precizia de ceasornic a matematicii Newtoniene și haosul ordonat al fractalilor lui Mandelbrot… Când privim emisiunile de știri, putem vedea o remarcabilă îngemănare a acestui efort concertat. 🙂

Read more