Ego – etape în evoluţie înţelegere, acceptare, imbrăţişare, maturizare şi disoluţie…

Ego-ul este un dat natural, generat de către Ființă ca şi mecanism de apărare. Ne defineşte complexitatea caracteristicilor şi preferinţelor, întru totul perfectibile prin conştientizare, anticipând saltul conştient spre disoluţie si deplin echilibru. Devine aliatul nostru odată cu maturizarea sa.

Read more

strigătul rezonant al șoaptei tăcerii… a crea spațiu conștient de manifestare...

La fel ca și o plimbare în parc, viața este o nesfârșită promenadă… 🙂
Întâlnești în preumblare variate atribute ale umanului… indivizi ce se strigă pentru a se regăsi… persoane dornice și în căutare pentru a rezona… ființe trezite ce-și șoptesc bucuria ascultării  tăcerilor…

Read more

a contempla adâncimile calme ale Sinelui interior, mai presus de valurile înspumate ale Ego-urilor cât de mult ar ajuta umanității existența unei proceduri de „validare a maturizării egotice”?

În fond, tot ceea ce se întâmplă la exterior nu are decât menirea de a te ajuta întru recunoaștere. Totul este o mare scenă. o piesă de comedie, o formă a deconspirării gradelor de identificare egotică, un „joc al iluziei” pus în scenă de către un iscusit zeu jucăuș… pentru a ne trezi. Pentru a ne ajuta să vedem dincolo de formele acestui joc și formele pe care le naște, pentru a privi adâncimile calme ale Sinelui mai presus decât valurile Ego-urilor ce se sparg înspumat.

Read more

cum poți alchimiza energia negativă asociată expresiei „divide et impera…” ? a te afla într-o stare de pozitivare propice generării de proiecte alternative valoroase, în beneficiul comun

„Divide et impera” a avut întotdeauna menirea de a te „bloca în proiect”, prin irosirea energiei în încercari repetate de a te opune unor manifestări exterioare iluzorii, venite din direcții niciodată precise, făcându-te astfel prizonier debilitat al propriilor temeri. În loc a-ți irosi astfel energia, alege să o folosești constructiv, canalizând-o în generarea de proiecte alternative, spre binele comun.

Read more

i-logica justițiarului printre e-fluvii de compasiune… transcenderea legii dualității prin raportare la „logica” iubirii - „toți sub același cer...”

Educatorul conștient are un nivel înalt de maturizare al propriului Ego. Nemaifiind „dependent” de idei, lucruri, situații si persoane.

În acest context nu ar avea de ce să se poziționeze ca și justitiar, ci adoptă o poziție mult mai înaltă vibrațional în acțiunile sale de modelare a unor grupuri din ce în ce mai mari și implicit a societății.

Pentru că, în ciuda puterii pe care o deține, hotărăște a o folosi nu pentru a „pedepsi” ci pentru a vindeca și construi. Transcende nivelul „pedepsei” ca limitare egotică de manifestare a rolului său educator.

Read more

si dăi… si luptă… neicusorule :) de sub corola-ți de petale...

Este aspectul ce irosește zi de zi, majoritatea energiei vitale a corpurilor în cârca cărora stă cocoțat. 🙂

Apără cu ardoare, de teama anihilării sale totale, cel puțin unul dintre rolurile pe care le jucăm zilnic și cu care se identifică, din dorința de a da sens existenței noastre. Identificare în lipsa căreia, Ego-ul nostru s-ar simți pierdut… În acest fel fiind incapabili a ne dezidentifica, incapabili a vedea dincolo de „jocul” acestuia, de a ne vedea din perspectiva posibilitatilor multiple ce ni se deschid…

Read more