aflat într-o misiune exploratorie, ai coborî pe o planetă de extratereștri al căror Ego este imatur…? O teorie a posibilei unicități a speciei umane (cel puțin în această galaxie)

Ai coborî pe acea planetă…? Îi cercetezi de la distanţă cum îşî poluează solul, aerul şi apa, cum îşi ucid speciile de animale şi plante, cum se comportă unii faţă de alţii şi mai ales cum se comportă faţă de ei înşişi… Le-ai transmite cu inima împăcată informaţii despre civilizaţia şi locurile din care provii…? Le-ai oferi date despre tehnologiile avansate de care dispui…?

Să zicem că ai încerca să iei legătura cu liderii aleşi să-i conducă. I-ai asculta şi ai observa că în declaraţiile lor, răzbate o agresivitate ilogică la adresa altor semeni, cel puţin suspectă. Cu siguranţă ai avea rezerve vis-a-vis de comportamentul lor în ceea ce te priveşte…!

Read more

valențele feminine și masculine ale energiei iubirii conținere, acceptare, îmbrățișare, transcendere...

Formele de cerere și accesare ale iubirii fiecăreia dintre energii, devoalează și trasează profilul energiilor conținute de către fiecare dintre noi. Jocul oglindirii se manifestă cu putere în referirile pe care le proiectăm în exterior. Cu cât egoul nostru este mai puțin maturizat, cu atât dependețele de lumea exterioară fac din fiecare dintre noi un conductor de fluxuri mai mari ale uneia dintre energii, dezechilibrându-ne.

Read more

trepte de… ordine și haos gratitudine ingratitudinii...

De secole, nenumărați oameni de știință, s-au străduit a încadra Universul într-o cât mai scurtă și cuprinzătoare formulă… Alternând între precizia de ceasornic a matematicii Newtoniene și haosul ordonat al fractalilor lui Mandelbrot… Când privim emisiunile de știri, putem vedea o remarcabilă îngemănare a acestui efort concertat. 🙂

Read more