cum poți alchimiza energia negativă asociată expresiei „divide et impera…” ? a te afla într-o stare de pozitivare propice generării de proiecte alternative valoroase, în beneficiul comun

Reading Time: 3 minutes„Divide et impera” a avut întotdeauna menirea de a te „bloca în proiect”, prin irosirea energiei în încercari repetate de a te opune unor manifestări exterioare iluzorii, venite din direcții niciodată precise, făcându-te astfel prizonier debilitat al propriilor temeri. În loc a-ți irosi astfel energia, alege să o folosești constructiv, canalizând-o în generarea de proiecte alternative, spre binele comun.

Read more

i-logica justițiarului printre e-fluvii de compasiune… transcenderea legii dualității prin iubire - „toți sub același cer...”

Reading Time: 10 minutesEducatorul conștient are un nivel înalt de maturizare al propriului Ego. Nemaifiind „dependent” de idei, lucruri, situații si persoane.

În acest context nu ar avea de ce să se poziționeze ca și justitiar, ci adoptă o poziție mult mai înaltă vibrațional în acțiunile sale de modelare a unor grupuri din ce în ce mai mari și implicit a societății.

Pentru că, în ciuda puterii pe care o deține, hotărăște a o folosi nu pentru a „pedepsi” ci pentru a vindeca și construi. Transcende nivelul „pedepsei” ca limitare egotică de manifestare a rolului său educator.

Read more

aflat într-o misiune exploratorie, ai coborî pe o planetă de extratereștri al căror Ego este imatur…? coechipieri pe Arcă... rezidenți pe-aceeași barcă... :)

Reading Time: 6 minutesAi coborî pe acea planetă…? Îi cercetezi de la distanţă cum îşî poluează solul, aerul şi apa, cum îşi ucid speciile de animale şi plante, cum se comportă unii faţă de alţii şi mai ales cum se comportă faţă de ei înşişi… Le-ai transmite cu inima împăcată informaţii despre civilizaţia şi locurile din care provii…? Le-ai oferi date despre tehnologiile avansate de care dispui…?

Să zicem că ai încerca să iei legătura cu liderii aleşi să-i conducă. I-ai asculta şi ai observa că în declaraţiile lor, răzbate o agresivitate ilogică la adresa altor semeni, cel puţin suspectă. Cu siguranţă ai avea rezerve vis-a-vis de comportamentul lor în ceea ce te priveşte…!

Read more

valențele feminine și masculine ale energiei iubirii conținere, acceptare, îmbrățișare, transcendere...

Reading Time: 4 minutesFormele de cerere și accesare ale iubirii fiecăreia dintre energii, devoalează și trasează profilul energiilor conținute de către fiecare dintre noi. Jocul oglindirii se manifestă cu putere în referirile pe care le proiectăm în exterior. Cu cât egoul nostru este mai puțin maturizat, cu atât dependețele de lumea exterioară fac din fiecare dintre noi un conductor de fluxuri mai mari ale uneia dintre energii, dezechilibrându-ne.

Read more

trepte de… ordine și haos gratitudine ingratitudinii...

Reading Time: 3 minutesDe secole, nenumărați oameni de știință, s-au străduit a încadra Universul într-o cât mai scurtă și cuprinzătoare formulă… Alternând între precizia de ceasornic a matematicii Newtoniene și haosul ordonat al fractalilor lui Mandelbrot… Când privim emisiunile de știri, putem vedea o remarcabilă îngemănare a acestui efort concertat. 🙂

Read more