O nouă modalitate de departajare pentru meciurile terminate la egaliate, în locul loviturilor de penalty! Propuneri de modificare a regulamentului pentru creșterea sportivității și corectitudinii, atractivității și dinamicii jocului de fotbal

Reading Time: 26 minutes* * * Propuneri de modificare a regulamentului jocului de fotbal * • Înlocuirea departajării prin loviturile de penalty (alternativa propusă fiind o situație curentă

Read more

„check and balance” – un sistem individual de verificare și echilibrare a relațiilor conversie, atenuare și echilibrare energetică a relațiilor (supuse erodării) prin practica direcționării conștiente a energiei atenției

Reading Time: 3 minutes„Check and balance” – mecanismele de conversie, atenuare și echilibrare energetică a relațiilor țin de manifestarea aspectelor conștientizării * practica direcționării energiei atenției conștiente simultan la interior (calitatea manifestărilor trupului) și exterior (calitatea evenimentelor în derulare) * echilibrarea energiilor masculine și feminine (interioare și exterioare) * practica prezenței (defocalizarea atenției, percepție globală).

Read more

avocatul „diavolului” nu ne spunem niciodată o poveste in care noi suntem tipii cei răi, ci mereu ne spunem acea poveste care ne justifică acțiunile...

Reading Time: 3 minutesMizând pe lipsa de informare și incapacitatea ta de a asimila într-un timp foarte scurt, termeni procedurali complicați, avocatul „diavolului” este cel ce te aruncă în groapa leilor după care îți cere un preț uriaș pentru a te scoate de acolo…

Read more

cum poți alchimiza energia negativă asociată expresiei „divide et impera…” ? a te afla într-o stare de pozitivare propice generării de proiecte alternative valoroase, în beneficiul comun

Reading Time: 3 minutes„Divide et impera” a avut întotdeauna menirea de a te „bloca în proiect”, prin irosirea energiei în încercari repetate de a te opune unor manifestări exterioare iluzorii, venite din direcții niciodată precise, făcându-te astfel prizonier debilitat al propriilor temeri. În loc a-ți irosi astfel energia, alege să o folosești constructiv, canalizând-o în generarea de proiecte alternative, spre binele comun.

Read more

i-logica justițiarului printre e-fluvii de compasiune… transcenderea legii dualității prin raportare la „logica” iubirii - „toți sub același cer...”

Reading Time: 10 minutesEducatorul conștient are un nivel înalt de maturizare al propriului Ego. Nemaifiind „dependent” de idei, lucruri, situații si persoane.

În acest context nu ar avea de ce să se poziționeze ca și justitiar, ci adoptă o poziție mult mai înaltă vibrațional în acțiunile sale de modelare a unor grupuri din ce în ce mai mari și implicit a societății.

Pentru că, în ciuda puterii pe care o deține, hotărăște a o folosi nu pentru a „pedepsi” ci pentru a vindeca și construi. Transcende nivelul „pedepsei” ca limitare egotică de manifestare a rolului său educator.

Read more

aflat într-o misiune exploratorie, ai coborî pe o planetă de extratereștri al căror Ego este imatur…? O teorie a posibilei unicități a speciei umane (cel puțin în această galaxie)

Reading Time: 6 minutesAi coborî pe acea planetă…? Îi cercetezi de la distanţă cum îşî poluează solul, aerul şi apa, cum îşi ucid speciile de animale şi plante, cum se comportă unii faţă de alţii şi mai ales cum se comportă faţă de ei înşişi… Le-ai transmite cu inima împăcată informaţii despre civilizaţia şi locurile din care provii…? Le-ai oferi date despre tehnologiile avansate de care dispui…?

Să zicem că ai încerca să iei legătura cu liderii aleşi să-i conducă. I-ai asculta şi ai observa că în declaraţiile lor, răzbate o agresivitate ilogică la adresa altor semeni, cel puţin suspectă. Cu siguranţă ai avea rezerve vis-a-vis de comportamentul lor în ceea ce te priveşte…!

Read more