Categorii (grad de maturitate și conștiență)

* * *

Stadiile Tinereții

N2.Primar / Niv.1

 • Centrate exclusiv pe nevoile individuale.
 • Caracterizate prin:
  • lipsă de experiență
  • superficialitate
  • impetuozitate
  • dorință de afirmare
  • manifestare oscilantă

Stadii de Tranziență

N3.Proactiv / N3.Inițiatic
N2.Superior / N2.Intermediar

 • Palierele prezintă puternice identificări și atașamente față de „Lumea Reală” – pe care se străduiesc să o transforme conform propriilor interese și filtre ale experiențelor trecute. Prin variate modalități, din ce în ce mai subtile, odată cu creșterea nivelului de conștiință.
 • Diferențele de percepție, atitudine și poziționare ale acestor paliere generează separarea – conștiență* versus inconștiență – aflată la rădăcina manifestărilor antagonice între indivizi, grupuri și societăți umane.

Stadii Superioare

Niv.4 / N3.Experimentat

 • Creează spațiu de manifestare conștient și neîngrădit pentru orice ființă.
 • Grad extrem de redus de atașament și identificări față de aspecte exterioare.
 • Se poziționează ca și ghizi conștienți pentru celelalte stadii.

* * *

Stadii în manifestare oscilantă

 • Primele 2 stadii – Niv.1 și Niv.2 – (din cele 3) corespunzătoare etapei „Călătoriei Maturizării”, caracterizează manifestarea oscilantă a individului – conștiență versus inconștiență. Niv.2 având dese momente de regresie pe Niv.1 datorită incongruenței între așteptări și situațiile neacceptate din „realitate”. Neavând exercițiul accesării Sinelui interior, ce se obține prin practica stărilor de conștiință extinsă.
 • Starea definitorie: „atunci când avem un disconfort interior, căutăm vinovați în exterior…”
 • Conexiunea cu Sinele fiind atinsă și percepută doar la nivel fizic, inconștient – trupul fiind în majoritatea timpului în contact cu Sinele.

Stadii în manifestare conștientă

 • În stadiile corespunzătoare etapei „Revelării Sinelui Interior” – Niv.3 și Niv.4 – are loc o focusare conștientă a energiei atenției printr-o practică susținută a stării de prezență. Practici ce permit reducerea atașamentelor față de motivațiile existențiale.

* * *


Carte în curs de editare
 • Cartea devoalează și adaugă caracteristici suplimentare la descrierile stadiilor de conștiință evidențiate pe site;
 • Prezintă noi clasificări ale celor mai importante motivații și gradul de atașament față de acestea, printr-o incrementare succesivă a numărului acestora în tabelele de ierarhizare;
 • Facilitează mai buna înțelegere a nivelurilor de conștiință, prin explicitarea pozițiilor față de multiple aspecte de interes comun, cu care fiecare ne identificăm sau nu, în funcție de gradul de conștiență* accesat;