Aspecte pozitive (de facilitare a creșterii) și limitative (în calea atingerii nivelului următor de conștiință)

Niv.1

Aspecte pozitive /de facilitare a creșterii

 • a. Niv1.1 la vârsta copilăriei
  • Majoritatea societăților umane reușesc să diminueze moștenirea tarelor acestui nivel, ca și remanență a perpetuării inconștientului colectiv normator, prin mecanismul educațional al
   • instituțiilor din învățământul de stat,
   • a familiei ori părintele singur și cei ce-i oferă suport, respectiv
   • programelor de asistență și suport social – împingând individul vrând-nevrând pe palierul Niv.2.Primar;
  • De asemenea, creșterea are loc prin accesul din ce în ce mai facil la informare prin intermediul internetului și dispozitivelor mobile, pentru zone oricât de izolate geografic
 • b. Niv1.2 prin regresie temporară – din Niv.2
  • Privit dintr-o perspectivă pozitivă – orice eveniment traumatic (separare, abandon, pierdere, șamd…) poate declanșa o criză ce inițiază procesul de transformare psiho-spirituală

Aspecte limitative /în calea atingerii nivelului următor

 • a. la vârsta copilăriei – Lipsa satisfacerii nevoilor de bază reprezintă evident un factor major al stagnării pe acest palier
 • b. prin regresie temporară – din Niv.2 – Crizele de transformare psiho-spirituală, neînsoțite de acțiuni înspre maturizare, de revelare a Sinelui interior, duc la adâncirea vulnerabilităților provocate de către diferitele evenimente traumatizante ori de către cumulul situațiilor de viață neacceptate și nerezolvate

Numitor comun

 • Reprezintă nivelul pe care majoritatea celor situați pe palierele de manifestare oscilantă ale Niv.2 (Inferior / Intermediar / Superior) – involuează ciclic pentru o perioadă mai lungă sau mai scurtă de timp, în diferite situații de viață: prin poziționări contradictorii, temeri, anxietate și stres repetat, stări de panică, în urma unor șocuri traumatizante ori ca mecanism de obediență „justificat” de nevoia de siguranță. În general ca refugiu în aspectele întunecate ale umbrelor interioare
 • Este de asemenea, nivelul la care cei situați pe palierele Niv.3 se confruntă pentru o scurtă durată de timp cu vreunul dintre aspectele neintegrate ale umbrelor întunecate. Abilitățile însușite pe Niv.3 le permite acestora o revenire rapidă pe palierul consacrat în acel moment, de echilibru aparent

Niv.2

Aspecte pozitive /de facilitare a creșterii

 • Privit dintr-o perspectivă pozitivă – orice eveniment traumatic îi poate declanșa o criză ce inițiază procesul de transformare psiho-spirituală (prin separare, abandon, pierdere, șamd…);
 • „switch”-ul Niv.2.Intermediar în urma accesărilor succesive a stării de prezență , îl propulsează în Niv.3.Inițiatic;
 • „switch”-ul Niv.2.Superior sub motivația interioară a accesării lui „a Fi”, îl propulsează mai ușor în Niv.3.Proactiv (după un scurt periplu în Niv.3.Inițiatic);
 • Direcționarea prin decizii globale la vârf a sistemelor politice și blocurilor economice, către instaurarea unui model WorldCentric de funcționare a societăților umane, respectiv de facilitare a oportunităților de creștere pentru cât mai multe persoane și entități juridice, grupuri, regiuni și state (programe de incluziune și asistență socială, educaționale și de formare profesională, suport și diverse facilități pentru antreprenori, programe de coeziune regionale și statale, pentru diferite industrii, ramuri energetice, programe ecologice, șamd…;

Aspecte limitative /în calea atingerii nivelului următor

 • Crizele de transformare psiho-spirituală, neînsoțite de acțiuni înspre maturizare, duc la adâncirea vulnerabilităților provocate de către diferitele evenimente traumatizante ori de către cumulul situațiilor de viață neacceptate și nerezolvate;
 • În stadiul Niv.2 se consideră că situarea în „a Fi” a Niv.3 reprezintă o slăbiciune (atâta timp cât societățile de Niv.2, în care ne situăm, validează acest sistem de valori).
 • Se străduiește astfel să își reprime și cenzureze orice manifestare empatică. Dezvoltând o puternică rezistență și refuzând voit accesarea Niv.3 (simțindu-se amenințat – specific mecanismelor de apărare ale Ego-ului imatur), pentru a-și „apăra” posesiunile „cucerite” și stilul de viață „construit” cu care se simte confortabil;
 • Tentațiile „lumii vestice” și modul acesteia de organizare economico-socială, ce favorizează inegalitățile, reprezintă aspecte ce pot prelungi parcursul indivizilor înspre conștientizare și întârzia creșterea gradului de conștiență.
 • Oricare dintre atașamentele față de motivațiile „a Avea” / „a Domina /Conduce” și „a Face” poziționate înaintea lui „a Fi” denotă aspectul incomplet maturizat și inconștient manifestat, implicit o slabă responsabilizare în relația cu „celălalt”, o caracteristică specifică stadiilor (sistemului AQAL) Egocentric și Etnocentric pe care se situează persoanele de pe Niv.2;
 • De aici – manifestarea aspectelor egotice cunoscute ce definesc involuția Nivelului 2 pe Nivelul 1 și ciclica lor alternanță, atunci când atașamentele motivaționale fiind foarte puternice, devin adictive (similar în urma unor dezechilibre fizice, /emoționale):
  • relații și parteneriate concurențiale debalansate, dominate de interesul câștigului unei singure părți,
  • puternic atașament față de „propriile proiecte”, conduse autoritar /nedemocratic, ce degenerează în conflicte la întâmpinarea unei opoziții din partea unor interese concurențiale,
  • lipsa de altruism, dezinteres față de „celălalt /ceilalți”, respectiv pentru aspecte ale creșterii comune pe termen lung,
  • lipsa interesului pentru protejarea mediului,
  • acțiuni de amplificare a inegalităților sociale, datorate lipsei de responsabilizare în fața prosperității comune, a ne-simțirii „celuilalt” ca pe o prelungire a propriei ființe (vezi: „Vindecarea prin iubire”),
  • multiple aspecte discriminatorii (datorită neintegrării propriilor umbre întunecate) ce iau forme grotești, șamd…;

Numitor comun

 • Toate palierele Niv.2 sunt dominate în principal de atașamentul față de „a domina /conduce” și „a avea”;
 • Respectiv satisfacerea stimei de sine și a nevoii insațiabile de prosperitate, de validare și continuă afirmare a identității, ce-i ghidează orice acțiune;
 • Etapa descoperirii, afirmării și punerii în valoare a talentelor și abilităților, necesare integrării sociale și satisfacerii nevoii stimei de sine;
 • Acestea vor fi acordate în rezonanță cu modelele exterioare, de care fiecare dintre noi este atras și cu care ne identificăm;
 • Caracteristic acestui stadiu de conștiință intermediar este sentimentul de insuficiență (scurtă durată de satisfacție) la finele oricărui proces de achiziție ori succes repurtat, manifestat prin dorința avidă de înscriere în noi confruntări concurențiale, de noi provocări, de demonstrativitate exterioară, respectiv o acută nevoie de afișare a „meritelor” și „recunoașterilor” prin diferite simboluri (cupe, premii, diplome, grade, trese, apariții în presă și tv, articole și citări în diferite publicații, șamd… orice alte „realizări individuale” sau „împrumutate” prin „apartenență la grup”);
 • Pe acest nivel „Lumea nu ne va fi niciodată îndeajuns”, (parafrazând titlul filmului ce-l are ca erou justițiar pe agentul „007”);
 • Etapa conține germenii (N3) ai nivelului superior de conștiință, ce se activează (sau nu) prin obținerea unui „echilibru aparent” și dedicarea unor perioade de timp pentru sine (introspecție întru auto-realizare), în urma menținerii pentru o îndelungată perioadă pe un palier (platou) al satisfacerii nevoilor fiziologice și psihologice (* vezi „Teoria ierarhiei nevoilor” – „A. Maslow”);
 • Niv.2 corespunde, în principiu, unui parcurs masculin (ca și „lume a bărbaților”). Femeile tind a face saltul din Niv.2.Intermediar pe Niv.3.Inițiatic, respectiv din Niv.2.Superior în Niv.3.Proactiv pentru împlinirea maturizării și dezvoltării interioare. Acestea din urmă fiind mult mai compatibile u ființa acestora.

N2.1 Primar

Aspecte pozitive /de facilitare a creșterii

 • Privit dintr-o perspectivă pozitivă – orice eveniment traumatic îi poate declanșa o criză ce inițiază procesul de transformare psiho-spirituală (prin „neîmplinire a așteptărilor”, „separare”, „abandon”, „pierdere”, „nedreptate”, șamd…);
 • Primirea suportului emoțional necesar compensării încercărilor eșuate sau mai puțin abile înspre devenire. Prin asimilarea aspectelor pozitive de la educatorii către care ne îndreaptăm atenția, ce dețin abilitatea de a comunica pe nivelul nostru de înțelegere, folosind mecanismele potrivite pentru a ne capta și trezi interesul – prin îmbrățișare cu înțelegere în situații dificile – fără a ne feri însă de experimentarea propriilor „crize existențiale”;

Aspecte limitative /în calea atingerii nivelului următor

 • Lipsa obișnuinței unor minime practici de igienă mentală, a însușirii unui mărunt instrumentar al mecanismelor de echilibrare, respectiv lipsa informațiilor, a înțelegerii și integrării experiențelor de ascensiune în nivelurile superioare, fac ca orice situație ce nu corespunde așteptărilor setate, să ne trimită pe Niv.1 (involuțiile /căderile pe Niv.1 fiind abrupte și dese);
 • Crizele de transformare psiho-spirituală, neînsoțite de acțiuni înspre maturizare, duc la adâncirea vulnerabilităților provocate de către diferitele evenimente traumatice ori de către cumulul situațiilor de viață neacceptate și nerezolvate;

Numitor comun

 • N2.Primar – palier al începutului de drum înspre devenire, caracterizat de o direcționare exclusivă a interesului pentru cel puțin una dintre motivațiile dominante;
 • Deschidere spre explorare și identificare de abilități și pasiuni;
 • Semințele maturizării încolțesc în domeniile cu care ne-am descoperit afinități;
 • Palierul reprezintă dimensiunea exploratorie a anilor asociați vârstelor copilăriei și adolescenței (dar nu numai), suprapusă perioadei de studiu instituționalizat;
 • Rolul mediului în formare este decisiv. Nivelul de maturitate al educatorilor fiind de o covârșitoare importanță;

N2.2 Creștere și Afirmare

Aspecte pozitive /de facilitare a creșterii

 • Nivelul de maturizare se rafinează odată cu deslușirea cât mai multor pattern-uri în propriul comportament, a cât mai multor identificări și raportări la aspectele exterioare, odată cu devoalarea cât mai multor bariere și mecanisme de apărare, odată cu recunoașterea măștilor, a rolurilor jucate și granițelor autoimpuse, șamd…;
 • Privit dintr-o perspectivă pozitivă – orice eveniment traumatic ne poate declanșa o criză ce inițiază procesul de transformare psiho-spirituală (prin separare, abandon, pierdere, șamd…);
 • Orice provocare la introspecție, la scoaterea din ciclicitatea și repetitivitatea unui mod de viață asimilat și acceptat inconștient, orice chestionare a autosuficienței dată de un anumit stil de viață, orice ieșire din zona de confort, presupune un cumul de pași înspre conștientizare;

Aspecte limitative /în calea atingerii nivelului următor

 • Multiplele motivații de rol, manifestate în această etapă într-o paletă extrem de extinsă și puternicele atașamente față de acestea, își revendică fiecare partea din energia pe care o oferim zilnic aspectelor către care ne îndreptăm atenția,
 • Sunt create ancore diferit justificate de către fiecare dintre noi, relativ la acceptarea situațiilor de viață în care suntem „prinși”. Ca și ciclu repetitiv atunci când motivația „schimbării” nu este destul de puternică.
 • Îmbrățișarea acțiunilor conștiente sub motivația lui „a Fi”, fac posibilă întreruperea ciclului repetitiv și înaintarea pe un palier de conștiință superior;
 • Crizele de transformare psiho-spirituală, neînsoțite de acțiuni înspre maturizare (prin ascensiuni pe palierele superioare), duc la adâncirea vulnerabilităților provocate de către diferitele evenimente traumatizante ori de către cumulul situațiilor de viață neacceptate și nerezolvate;
 • O supraapreciere a abilităților în cursul „confruntărilor” cărora le dăm curs, specifice poziționării nivelului actual de conștiință, ne pot restricționa și întrerupe brusc parcursul,
 • Adicția față de un anumit aspect ne poate bloca „în proiect”,

Numitor comun

 • Deslușirea și îmbrățișarea dimensiunii lui „a Fi”, ne poate trimite pentru continuarea maturizării (Ego-ului) și revelarea Sinelui interior, pe Niv.3.Inițiatic – cel despre care vorbește „Pilda Înțeleptului ce mergea pe două cărări”;
 • Cei mai mulți indivizi, grupuri și societăți umane se află situate pe acest palier – Niv.2.Intermediar;
 • Reprezintă o etapă de parcurs mult mai apropiată bărbaților, datorită combativității și provocărilor continue cărora aceștia le dau curs;
 • Femeile preferă, fiindu-le mult mai la îndemână și naturală calea accesării dimensiunii interioare pe palierul Niv.3.Inițiatic, pentru a-și desăvârși Maturizarea (Ego-ului) și Revelarea Sinelui interior.

N2.3 Asertivitate și Persuasiune

Aspecte pozitive /de facilitare a creșterii

 • Privit dintr-o perspectivă pozitivă – orice eveniment traumatic îi poate declanșa o criză ce inițiază procesul de transformare psiho-spirituală (prin separare, abandon, pierdere, șamd…);
 • Orice provocare la introspecție, vizând scoaterea din ciclicitatea unui mod de viață asimilat și acceptat inconștient, orice chestionare a autosuficienței oferită de o poziție confortabilă, respectiv ieșirea din zona de confort, presupun pași spre conștientizare;
 • „Switch-ul” Niv.2.Superior sub motivația interioară a lui „a Fi” îl propulsează mai ușor în Niv.3.Proactiv (după un scurt stagiu în Niv.3.Inițiatic);
 • Pentru atingerea maturității, este necesară asumarea și echilibrarea .balansarea majorității rolurilor în care ne-am înscris (partener de viață, părinte, angajat sau antreprenor, coechipier într-un proiect sau echipă sportivă, manager al timpului liber și al relaxării, membru sau lider al unei organizații politico-administrative /de activism social /de voluntariat) și mai cu seamă continua reevaluare a sistemului de valori – aidoma unui neobosit manager în prelucrarea analizelor SWOT și KPI săptămânale.
 • Procesul se accelerează odată cu nivelul de poziționare relațional-atitudinală al acceptării, prin renunțarea la rolul acuzator îndreptat împotriva propriei persoane și implicit la judecarea aspectelor imature ale exteriorului, trecând la acțiuni de suport întru similară conștientizare oferite acestuia;

Aspecte limitative /în calea atingerii nivelului următor

 • Reprezintă doar un aspect de echilibru aparent, din care poate fi scos în orice perioadă în care abilitățile vocaționale nu-i mai sunt cerute (pierderea jobului, falimentul firmei, înaintarea în vârstă, restricțiile impuse de perioadele de izolare, șamd…);
 • Se manifestă cu mari rezerve (la adăpost) față de componenta lui „a Fi” – considerată o „slăbiciune”, un „călcâi al lui Ahile”, inacceptabil și nealiniat unor societăți umane ce valorizează superior atașamentele motivaționale ale lui „a Avea”, „a Face” și „a Domina /Conduce” – față de „a Fi”;
 • Au loc ascensiuni pasagere pe Niv.3, însă atașamentul față de avantajele oferite de palierul pe care ne situăm rămâne puternic, datorită unui cumul de motive la care ne este greu a renunța.o supraapreciată stimă de sine, datorată „victoriilor” obținute în „confruntările” la care am luat parte,
  • validarea oferită de grupurile la care am subscris și societățile în marea lor majoritate de Niv.2, pentru sistemul de valori îmbrățișat,
  • stilul de viață accesat și „libertățile obținute” prin propria strădanie,
 • Crizele de transformare psiho-spirituală, neînsoțite de acțiuni înspre maturizare, duc la adâncirea vulnerabilităților provocate de către diferitele evenimente traumatizante ori de către cumulul situațiilor de viață neacceptate și nerezolvate;
 • Este nivelul titlurilor, diplomelor, funcțiilor, poziției sociale, al treselor, stelelor și decorațiilor de orice fel – ce sunt astfel instrumente de manipulare din partea exteriorului, ca pârghii de șantaj și corupție pentru dimensiunea egotică, acolo unde ascensiunile pe nivelurile 3 și 4 sunt rare.

Numitor comun

 • Cazul „experților” și „managerilor” care nu înțeleg de ce nu li se arată recunoaștere în ciuda calității lucrărilor științifice impecabile, respectiv a „eficienței” dpdv al „costurilor” proiectului la cârma căruia se află;
 • Deslușirea și îmbrățișarea dimensiunii lui „a Fi” (după o perioadă de platou în satisfacerea nevoilor inferioare) trimite aceste persoane pentru continuarea maturizării (Ego-ului) și revelarea Sinelui interior, pe Niv.3.Inițiatic, posibil chiar în Niv.3.Proactiv.

Niv.3

Aspecte pozitive /de facilitare a creșterii

 • Uneori, au loc firești regresii (pe Niv.1 – poziții de viață de semn negative), urmate însă de imediate reveniri, datorită stăpânirii tehnicilor de accesare a Sinelui interior;
 • Niv.3 întruchipează reprezentarea stadiului WorldCentric într-o manifestare pozitivă a „Căii de mijloc”*. Aceasta presupune poziționarea ierarhică ulterioară lui „a Fi” a atașamentelor motivaționale față de „a Face”, „a Avea” și „a Conduce /Ghida”;

Aspecte limitative /în calea atingerii nivelului următor

 • Îi poate fi diminuată calitatea focusării energie atenției și starea de prezență, fiindu-i influențate deciziile, de către:
  • un puternic atașament față de „a Avea” (rezistența la schimbare ca și agățare de un anumit stil de viață),
  • balansarea către „a Conduce” și mai puțin înspre „a Ghida”,
  • limitările lui „a Face” doar într-un anume mod, fără a se deschide suficient față de ceea ce îi este oferit din exterior (de la coechipieri și situații de viață);
 • Pretențiile interioare – de a fi într-un anumit fel, ori cele exterioare – către alte ființe umane sau evenimente, manifestate în clipe de vremelnică involuție, reprezintă o frână în calea atingerii unui stadiu superior;
 • Nivelul de activare al mecanismelor de apărare: este proporțional cu atașamentele – însă foarte mult diminuat față de Niv.2;

Numitor comun

 • Manifestare comună – sub semnul lui „a Fi” – a palierelor reunite ale Nivelului 3 ca nevoie de creștere și îmbogățire spirituală – vezi: „Se mai dau doctorate în psihologie…?”;
 • Salt al Niv.2.Intermediar sub motivația interioară a lui „a Fi”, ce îl propulsează în Niv.3.Inițiatic;
 • Salt al Niv.2.Superior sub motivația interioară a lui „a Fi”, ce îi permite atingerea Niv.3.Proactiv (după un stagiu în Niv.3.Inițiatic);
 • * Stadiul obținerii rezilienței în Călătoria Revelării Sinelui Interior, printr-o continuă practică a stării de prezență și focusare a energiei atenției, prin tehnici de meditație și practică a respirației conștiente, prin mindfulness și dezvoltarea abilităților de leadership, coaching și mentoring, șamd…;
 • * Devenim mai puțin atașați față de lucruri, situații și idei, implicit renunțăm la așteptări nerealiste;
 • * Ne sunt din ce în ce mai bine definite calitățile de lideri – fiind recunoscuți și percepuți ca atare;
 • * Aspectul dominanței se rafinează – devine „a Ghida” (leadership, coaching, mentoring…)
 • * Ambele sexe, manifestă deschidere către aspectul interior /energia complementară (anima & animus*), înspre integrare și echilibrare a polarităților de semn opus;
 • * „Lumea reală” începe să ne devină din ce în ce mai încăpătoare – prin înțelegerea conceptului de „multiculturalism” – specific stadiului Worldcentric (ce include, dar rafinează aspectele Egocentric și Etnocentric), respectiv prin poziționarea în starea de „a Fi”;
 • * Atingerea unui Nivel Superior de Conștiință* este accesibil oricărei Ființe umane!

N3.1 A empatiza, simți și alege conștient (palier inițiatic)

Aspecte pozitive /de facilitare a creșterii

 • Motivația unei practici dedicate prin focusarea energiei atenției estompează multe din tarele manifestărilor moștenite de pe nivelurile inferioare;
 • Are loc o deosebită deschidere și se manifestă o capacitate crescută de absorbție a oricăror informații, în vederea diseminării și adăugării ulterioare a elementelor lipsă pentru înțelegerea procesului.
 • Atitudinea noastră cunoaște transformarea de la total interesat de propriul „câștig” (specific palierelor inferioare) la „beneficiul” comun și prosperitatea participanților la „proiectul” la care consimțim a lua parte (indiferent de natura sa).
 • Ajunși pe acest palier, nu ne (mai) temem a ne expune vulnerabilitățile. Renunțăm treptat la a ne mai apăra „imaginea de sine” (așa cum o face cineva situat pe Niv.2, la care mecanismele de apărare se declanșează instantaneu, trimițându-l involutiv pe Niv.1).
 • Înțelegem că, poziționarea deschisă ne permite accesarea procesului de vindecare a aspectelor traumatizate trăite cândva și integrarea aspectelor umbrelor interioare.
 • Fără nicio conotație de inițiere ritualică (ritualul fiind în fapt etapa de început – de Niv.1, tranzitorie, de intrare în energia specifică a oricărui proces);

Aspecte limitative /în calea atingerii nivelului următor

 • Supraaprecierea abilităților de accesare a Sinelui interior;
 • Devenim „anxios” interesați de „propria devenire” și înțelegere a manifestării stării lui „a Fi”;
 • Folosind „autocenzura” ca și proces al exercițiului repetitiv de asimilare se consumă, din păcate, o cantitate uriașă de energie prin „inflamarea corpului emoțional”;
 • Puternicul atașament față de accesarea stării de „a Fi” are uneori efectul declanșării unor blocaje;
 • Lipsa străduinței de a avea o poziționare cât mai corectă și etică, fără a încerca să profităm de aspectele necunoscute ale devenirii, neatinse încă de stadiile inferioare, având în vedere că palierul pe care ne situăm acum este cel în care asimilăm acest tip de conduită cât mai suportivă față de celelalte ființe umane și nu numai.
 • Nivelul de activare al mecanismelor de apărare: este puternic datorită stărilor conflictuale de neacceptare a situațiilor de „nealiniere” cu aspectele către care au fost setate puternice așteptări;

Numitor comun

 • Etapa inițiază Călătoria Revelării Sinelui Interior, prin focusarea conștientă a energiei atenției și a imersării în starea de prezență, de „deschidere a inimii”, conducând printr-o practică susținută la accesarea stării de „a Fi”;

N3.2 Proactiv

Aspecte pozitive /de facilitare a creșterii

 • Are ca deviză „Eu sunt ceea ce sunt datorită a ceea ce suntem împreună” – o calitate ce include virtuțile umane esențiale: compasiune și umanitate (spiritul „Ubuntu”);
 • Folosește toate resursele disponibile, străduindu-se a valorifica toate abilitățile personale ale indivizilor, inițiativele din organizațiile guvernamentale, de afaceri și instituțiile societății civile pentru a lucra împreună înspre prosperitate;

Aspecte limitative /în calea atingerii nivelului următor

 • Dependența de starea (supra)energizată de atașament motivațional față de „a Face”, „a Fi”, „a Conduce /Ghida” și „a Avea” deopotrivă, va menține persoana pe acest palier până când „obiectul” acțiunilor sale va atinge gradul de maturitate dorit, respectiv „Terraformarea de Nivel 3 de Conștiență”;
 • Abia în acel moment se va putea desprinde pentru a-și continua creșterea pe nivelele superioare;
 • Nivelul de activare al mecanismelor de apărare: scăzut.
 • Percepție populară față de acest palier: „fă ce zice popa, nu ce face popa”;

Numitor comun

 • Accesarea conștientă a lui „a Fi” din partea „managerilor executivi” și „experților tehnici” de pe Niv.2 Superior, îi poate propulsa pe acest palier;

N3.3 Experimentat

Aspecte pozitive /de facilitare a creșterii

 • Prin primirea unui număr din ce în ce mai ridicat de cereri de ghidare și suport individual ca și mentor, i se deschide perspectiva recunoașterii ca expert întru ghidare conștientă din partea unor grupuri extinse și implicit urmează pasul către Măiestrie;

Aspecte limitative /în calea atingerii nivelului următor

 • Aspectul „rațional” al manifestării acestui palier, joacă încă un puternic rol, putând activa, subtil și arareori ce-i drept, prevalența „mecanismelor minții” în detrimentul „deschiderii inimii”, limitându-i ascensiunea către ultimul nivel;
 • Nivelul de activare al mecanismelor de apărare: foarte scăzut, aproape de diluția totală;

Numitor comun

 • Un palier dorit a fi atins de către orice persoană ajunsă pe Nivelul 3 de Conștiență, ce a inițiat procesul Călătoriei interioare de Revelare a Sinelui;
 • Un stadiu integral al manifestării umane – al păcii interioare și al deplinei manifestări în „a Fi”, „a Face /Ghida” și „a Avea”;
 • Niv.3.Experimentat – oferă suport și ghidare (coaching și mentoring) – nivel ce poate fi asimilat și ca o perspectivă înaltă a „Eticii îngrijirii” (pentru un parcurs feminin) – „a Avea” ca Dar al lui „a Face” dn starea de „a Fi”;

Niv.4

Aspecte pozitive /de facilitare a creșterii

 • Completă deschidere, stare de prezență și atenție;
 • Consum redus de energie prin eliminarea oricăror forme de opoziție în fața a ceea ce se întâmplă în interior și exterior;
 • Manifestare în curgere, ghidare și redirecționare a energiilor interne și externe înspre echilibrare;

Aspecte limitative /în calea atingerii nivelului următor

 • Singurele limitări pot fi doar cele ale energiilor dense, din care este constituit trupul, odată cu înaintarea în vârstă;

Numitor comun

 • Nivelul 4 de Conștiență este accesat în anonimitate de către femei, dedicate în exclusivitate dăruirii
  • Într-o deplină manifestare a iubirii, ca mame, fiice, partener de viață, lider, coach, mentor, maestru…;
  • Voluntar în diverse cauze sociale – simțindu-se pe deplin împlinită și echilibrată în acest rol;
 • Nivelul 4 de Conștiență, oferă bărbaților ajunși pe acest palier, un potențial foarte înalt de manifestare a „deschiderii inimii”;
  • Cei câțiva maeștri-învățători recunoscuți ai umanității – ce au atins acest stadiu (dintre cei mulți, dar anonimi) – au rămas în istorie datorită predominanței aspectului rațional (specific dominant al polarității masculine) și, respectiv, a asumării rolului de educator (dificil prin rezistența și fireasca opoziție întâmpinată din partea nivelurilor inferioare de conștiință);