Ascensiune și regresie / aspecte evolutive și involutive

* * *

1. Evoluții și involuții temporare față de palierul „consacrat” (de „echilibru aparent”)

*/ Oricare dintre noi, indiferent de palierul pe care ne situăm, putem acționa temporar, în anumite circumstanțe EVOLUTIV (ex: „deschiderea inimii, claritate, șamd…”) – prin ascensiune pe o treaptă superioară palierului „consacrat” (de „echilibru aparent”), pe care ne situăm în acel moment;
/* De asemenea însă, o putem face INVOLUTIV (ex: „stres, teamă, șoc traumatic, dezechilibru fizic, șamd…”) – prăbușindu-ne invariabil pe Nivelul 1 de Conștiință, singurul nivel ce are poziții de viață de semn negativ, indiferent de stadiul pe care ne situăm în prezent;

2. „Filtre” ce ne amplifică gradul de atașament față de anumite situații de viață (în sens pozitiv sau negativ)

/* Oricare dintre noi, putem trata anumite situații de viață în funcție de experiențele anterioare și sistemul de valori setat în acel moment, prin „filtrele” de perepție ce ne amplifică gradul de atașament față de acestea, modificându-ne atitudinea și comportamentul, evolutiv ori involutiv față de palierul de „echilibru aparent” pe care ne situăm la un moment dat;

3. Comportament diferit pentru persoane situate pe același palier

*/ Oricare dintre noi, situați la un moment dat pe același palier de „echilibru aparent”, ne putem manifesta diferit, în funcție de frecvența „evadărilor” EVOLUTIVE („ascensiuni”) sau INVOLUTIVE („căderi”);

4. Acuratețea rezultatelor „instrumentelor de evaluare”

*/ Acuratețea rezultatelor „instrumentelor de evaluare” relativ la Nivelul de Conștiință al unei persoane, grup sau societate, va fi în directă relație cu Stadiul de Conștiență* al persoanelor ce „operează” respectivele „instrumente de evaluare”;

5. Precizia „instrumentelor de evaluare”

*/ Precizia „instrumentelor de evaluare”, se va afla într-un raport direct proporțional cu Stadiul de Conștiență* al „creatorilor” „instrumentelor de evaluare”;

* * *


Carte în curs de editare
  • Cartea devoalează și adaugă caracteristici suplimentare la descrierile stadiilor de conștiință evidențiate pe site;
  • Prezintă noi clasificări ale celor mai importante motivații și gradul de atașament față de acestea, printr-o incrementare succesivă a numărului acestora în tabelele de ierarhizare;
  • Facilitează mai buna înțelegere a nivelurilor de conștiință, prin explicitarea pozițiilor față de multiple aspecte de interes comun, cu care fiecare ne identificăm sau nu, în funcție de gradul de conștiență* accesat;

(*) Niv.1 se va citi (*) persoana situată în stadiul Niv.1 de conștiință / (*) similar pt. Niv.2/3/4