© „a Avea” ► Darul lui „a Face” din starea de „a Fi”

Motivații dominante


/* atitudine inconștientă (N2 cu dese involuții pe N1)/* atitudine oscilantă/* atitudine conștientă (N3 / N4)
A TE CONECTAa cere sau a pretinde „iubire” /din nevoia de recunoaștere și acceptare (validare exterioară a stimei de sine) / sexualitaterelație /de prietenie /cuplu /parentală /parteneriat social /de afaceria oferi și a primi iubire /empatie /compasiune (validare interioară)
A DOMINAa domina /a te folosi de slăbiciunile palierelor inferioare /a te lăsa dominat /obediențăa conduce /a manageriaa ghida conștient /leadership /coaching /mentoring /procesul de studiu
A FACEa fi folosit /a te folosi de cineva (printr-un contract inechitabil)a presta o activitate (job /antreprenoriat /artistică /studiu)a crea /antreprenoriat social /a servi conștient /voluntariat
A AVEAa cere fără justificare /a lua folosind pârghii de șantaj și puterea obține prin schimb /a monetiza abilitățile vocaționale (valoare personală de folosință)ca rezultat al lui „a face” din stadiul de „a fi” /a primi prin recunoaștere /a dărui
A FI(*)(*) nevoia de sens și semnificațiemanifestare a sentimentelor de iubire și deplină deschidere a inimii /suport pentru cei aflați în dificultate (fizică sau emoțională) /bucurie și cădere în admirație în fața frumosului /pace interioară

* Ierarhizarea a 3 puternice motivații

„A AVEA” „A FACE” „A FI”
* cu fațetele lor de conștiență și inconștiență
(din tabelul motivațiilor dominante) 

(*)Niv.1N2.1
Prim
N2.2
Inter
N2.3
Sup
1.a Aveaa Aveaa Aveaa Face
2.(a Face)a Facea Facea Avea
3.(a Fi)(a Fi)a Fia Fi
* clasificare în funcție de gradul de atașament față de motivații
(*)N3.1
Init
N3.2
Pro
N3.3
Exp
Niv.4
1.a Aveaa Facea Fi(a Fi)
2.a Fia Fia Face
3.a Facea Avea(a Avea)
* între paranteze rotunde (atașament facultativ față de motivație)

* * *

* Ierarhizarea a 4 puternice motivații

„A DOMINA” „A AVEA” „A FACE” „A FI”
* cu fațetele lor de conștiență și inconștiență
(din tabelul motivațiilor dominante)

(*)Niv.1N2.1
Prim
N2.2
Inter
N2.3
Sup
1.a Dominaa Aveaa Aveaa Face
2.a Aveaa Dominaa Facea Avea
3.(a Face)a Facea Domina, Conducea Domina, Conduce
4.(a Fi)(a Fi)a Fia Fi
* clasificare în funcție de gradul de atașament față de motivații
(*)N3.1
Init
N3.2
Pro
N3.3
Exp
Niv.4
1.a Aveaa Facea Fi(a Fi)
2.a Fia Fia Ghida
3.a Facea Ghidaa Face
4.(a Conduce)a Avea(a Avea)
* între paranteze rotunde (atașament facultativ față de motivație)

* * *

* Ierarhizarea a 5 puternice motivații

„A DOMINA” „A AVEA” „A FACE” „A TE CONECTA” „A FI”
* cu fațetele lor de conștiență și inconștiență
(din tabelul motivațiilor dominante)

(*)Niv.1N2.1
Prim
N2.2
Inter
N2.3
Sup
1.Conexiunea Aveaa Aveaa Face
2.a DominaConexiunea Facea Avea
3.a Aveaa DominaConexiunea Domina, Conduce
4.(a Face)a Face a Domina, ConduceConexiune
5. (a Fi)(a Fi)a Fia Fi
* clasificare în funcție de gradul de atașament față de motivații
(*)N3.1
Init
N3.2
Pro
N3.3
Exp
Niv.4
1.a Aveaa Facea Fi(a Fi)
2.Conexiunea Fia Ghida
3.a FiConexiunea Face
4.a Facea Ghida(Conexiune)
5.(a Conduce)a Avea(a Avea)
* între paranteze rotunde (atașament facultativ față de motivație)

* clasificarea s-a făcut în funcție de gradul de atașament și identificare al fiecărui nivel de conștiință cu motivațiile dominante /

* * *

Stadiile majore de Conștiință și evoluția nivelului de Conștiență*

* * *


* Gradul de conștiență este invers proporțional
cu intensitatea atașamentelor față de motivații

* Integritatea dată de nevoia de sens și semnificație (prin echilibrul oferit de situarea în „a Fi” – vezi și conceptul japonez „Ikigai”) ne permite întotdeauna o alegere conștientă a atitudinii, deciziei și implicării.

Este oferită o măsură a gradului de (in)conștiență, chiar și de către „intensitatea” atașamentelor față de aspectele coloanei 4 ale tabelului motivațiilor dominante (spre exemplificare, cu excepțiile de rigoare – stadiile superioare nu pot fi înșelate relativ la motivația cuiva de pe un palier inferior, relativ la un grad ridicat de interes pentru voluntariat, șamd…).

* Titlul paginii reprezintă o poziționare a Stadiilor Superioare de Conștiință (Niv3.3 Experimentat și Niv.4) a nevoii de Sens și Semnificație.*

》Anumite nevoi și motivații de pe anumite paliere sunt „acoperite” și satisfăcute de stilul de viață, nivelul de prosperitate, mediul familial extins, partener disponibil pentru validare (compatibil fizic, emoțional-atitudinal, spiritual) oferind „echilibrul aparent” necesar, prin raportare la dimensiunea exterioară Ființei. Reducând implicit gradul de intensitate a atașamentului față de aceste motivații pentru o anumită perioadă de timp. Putând induce eronat o falsă stabilitate în raport cu dimensiunea interioară a Ființei. Ușor de evidențiat însă în cazul unor șocuri /crize existențiale ce șubrezesc pilonii de aparentă stabilitate.

 • Motivațiile se modifică în funcție de gradul de satisfacere a nevoilor și/sau a nivelului de conștiință.
 • Sinele interior nu este definit de identificările (atașamentele) exterioare ale Ego-ului. Îți asculți cu deosebită aplecare, atenție și răbdare Ființa (vocea interioară), pentru a afla ceea ce te definește.
 • Nu te atașezi până la identificare cu acel rol, cu acea poziție socială sau motivații (director, antreprenor, soț, soldat, pictor, profesor, a avea, a face, a domina…),* cu orice raportări la curente trecătoare (ex: modă, muzică, ideologii sociale, filozofice și economice, șamd…)

》Interpretarea caracteristicilor ierarhiei nivelurilor de conștiință se face (va fi făcută de către majoritatea dintre cei aflați pe Niv.2 de conștiință, dar chiar și de către cei de Niv.3) de pe o poziție bazală a piramidei lui Maslow, de conectare (într-o strânsă legătură) cu nevoile de siguranță, interesați fiind a le prezerva, de teamă că o evoluție rapidă înspre conștientizare (a majorității), a nivelurilor de inconștiență de nivel 2, ar putea transforma și direcționa structurile sistemelor actuale în direcții greu de anticipat. Bulversând funcționalitatea din perspectiva socială, economică și financiară. De aceea, este observabilă o firească opoziție generală la schimbare…


Important aspect evolutiv…!

* Nivelurile Superioare de Conștiință sunt accesibile tuturor Ființelor umane!

Stadiile descrise, sunt trepte succesive, parcurse de către fiecare dintre noi în călătoria înspre devenire umană, oferindu-ne o perspectivă a Nivelului de Conștiință pe care ne situăm. E firesc să acceptăm schimbarea ca pe un proces natural al fiecărei clipe. Nu situarea pe un anumit nivel este „greșită”. Face parte din parcurs.

Aspectul ce poate fi transformat, îl reprezintă atitudinea de menținere voit blocată a sondării interioare întru descoperire și cunoaștere a propriei Ființe. Adăstarea pe un palier inferior un timp îndelungat fără a face nimic pentru a-l integra și a continua ascensiunea. Eternă ignoranță izvorâtă din temeri și autosuficiență.

Fiecare în felul său, manifestă varianta celui mai înalt Sine pe care îl putem alinia situațiilor zilnice întâmpinate. Atât cât este acesta înțeles de pe palierul consacrat, de aparent echilibru, pe care ne situăm

Depinde de fiecare dintre noi asimilarea tehnicilor de practică a stărilor de conștiință extinsă – meditație, respirație conștientă, focusarea energiei atenției, practica prezenței, mindfulness și well-being, creșterea abilităților de leadership, coaching, mentoring, șamd…

Ca modalitate de a ne elibera de manifestările iluzorii ale jocurilor de putere și manipulare ale „triunghiului dramatic” (persecutor /victimă /salvator) – căruia îi oferim atât de mult din propria energie vitală, în stadiile de inconștiență…

Călătoria înlănțuită a (1) Maturizării Ego-ului și (2) Revelării Sinelui Interior – reprezintă pașii parcurși de către orice Ființă omenească înspre re-cunoaștere, vindecare și reîntregire…


Ce presupune deschiderea către niveluri superioare de conștiință…?
Nicidecum renunțare… Înseamnă doar un atașament mult mai redus. Înseamnă că te bucuri de tot ceea ce-ți dorești cu mai multă cumpătare, fără excese, fără irosire, în echilibru, dăruire și comuniune cu tot ceea ce este…

 • În fapt, fiecare dintre noi, în perioada situării pe Niv.1 și Niv.2, avem ascensiuni mai lungi ori mai scurte pe Niv.3 și Niv.4.
 • Așa cum, orice atașament /așteptare neîmplinită, duce la o regresie temporară pe Niv.1, surmontată astfel:
  • Niv.2 cu dificultate, proiectând în exterior propriile limitări,
  • Niv.3 cu ușurință, oferindu-și satisfacția unor continue revelații și integrări ale umbrelor interioare (setate inconștient pe nivelurile anterioare),
  • Niv.4 creând spațiu de manifestare conștient și neîngrădit, pentru celelalte stadii, oferind suport și ghidare întru echilibrare,

 • Toate societățile actuale de Niv.2 validează social maturizarea tânărului adult, la vârsta aproximativă de 18-21 de ani, echivalând-o cu cea a maturității fizice.
 • Societățile umane de Niv.3 vor alinia maturizarea psihologică (ca raport emoțional-atitudinal echilibrat), odată cu vârsta maturizării fizice.
 • Societățile umane de Niv.4 vor permite integrarea Călătoriei interioare a Sinelui Revelat (dezvoltare spirituală), odată cu maturizarea fizică și psihologică.

 • Grupuri numeroase de Niv.3 și Niv.4 oferă ghidare pentru creșterea gradului de conștiență și reducerea diferenței între vârsta de maturizare fizică, mentală și spirituală.
 • Beneficiind de o experiență seculară a Călătoriei interioare întru Revelare a Sinelui. La care se adaugă noile practici de well-being, mindfulness, leadership, coaching, mentoring, șamd…
 • Este starea în care sănătatea fizică, mentală și spirituală sunt în echilibru, fiind deblocate abilitățile naturale de vindecare ale corpului.

Carte în curs de editare
 • Cartea devoalează și adaugă caracteristici suplimentare la descrierile stadiilor de conștiință evidențiate pe site;
 • Prezintă noi clasificări ale celor mai importante motivații și gradul de atașament față de acestea, printr-o incrementare succesivă a numărului acestora în tabelele de ierarhizare;
 • Facilitează mai buna înțelegere a nivelurilor de conștiință, prin explicitarea pozițiilor față de multiple aspecte de interes comun, cu care fiecare ne identificăm sau nu, în funcție de gradul de conștiență* accesat;

(*) Niv.1 se va citi (*) persoana situată în stadiul Niv.1 de conștiință / (*) similar pt. Niv.2/3/4