© „a Avea” ► Darul lui „a Face” din starea de „a Fi”

°°° Pagină în curs de actualizare °°°
/ ne cerem scuze pentru valoarea (limitată /relativă la adevărul dvs.) de întrebuințare… (continuare)


* Ierarhizarea a 3 puternice atașamente motivaționale

„A AVEA” „A FACE” „A FI”
* cu fațetele lor de conștiență și inconștiență
(din tabelul motivațiilor dominante) 

(*)Niv.1N2.1N2.2N2.3
1.a Aveaa Aveaa Aveaa Face
2.(a Face)a Facea Facea Avea
3.(a Fi)(a Fi)a Fia Fi
* clasificare în funcție de gradul de atașament față de motivații
(*)N3.1N3.2N3.3Niv.4
1.a Aveaa Facea Fi(a Fi)
2.a Fia Fia Face
3.a Facea Avea(a Avea)
* între paranteze rotunde (atașament facultativ față de motivație)

* Gradul de conștiență este invers proporțional
cu intensitatea atașamentelor față de motivații


Motivații dominante /Atașamente /Sistem de valori

/* atitudine inconștientă (N2 cu dese involuții pe N1)/* atitudine oscilantă (niveluri de tranziție N2.2 * N2.3 * N3.1 * N3.2)/* atitudine conștientă (N3 / N4)
A TE CONECTAa cere sau a pretinde „iubire” /din nevoia de recunoaștere și acceptare (validare exterioară a stimei de sine) / sexualitaterelație /de prietenie /cuplu /parentală /parteneriat social /de afaceria oferi și a primi iubire /empatie /compasiune (validare interioară)
A DOMINAa domina /a te folosi de slăbiciunile palierelor inferioare /a te lăsa dominat /obediențăa conduce /a manageriaa ghida conștient /leadership /coaching /mentoring /procesul de studiu
A FACEa fi folosit /a te folosi de cineva (printr-un contract inechitabil)a presta o activitate (job /antreprenoriat /artistică /studiu)a crea /antreprenoriat social /a servi conștient /voluntariat /a returna celor ce ți-au oferit încrederea (ex. vedete artistice, celebrități, șamd…)
A AVEAa cere fără justificare /a lua folosind pârghii de șantaj și puterea obține prin schimb /a monetiza abilitățile vocaționale (valoare personală de folosință)ca rezultat al lui „a face” din stadiul de „a fi” /a primi prin recunoaștere /a dărui (necondiționat)
A FI(*) manifestare ființială (celular-energetică, în absența mentalului) de accesare a stării prin intermediul conexiunii trupului cu Sinele interior (ex. sportivilor după abtrenamente îndelungate sau refacerea țesuturilor în timpul somnului, șamd…)(*) nevoia de sens și semnificație (incomplet maturizată)manifestare a sentimentelor de iubire și deplină deschidere a inimii /suport pentru cei aflați în dificultate (fizică sau emoțională) /bucurie și cădere în admirație în fața frumosului /pace interioară (echilibru energetic indus prin meditație, focusare interioară a atenției, practici de mindfulness și continuă „reamintire” a stării de prezență, șamd…)

* clasificarea s-a făcut în funcție de gradul de atașament și identificare al fiecărui nivel de conștiință cu motivațiile dominante /

Stadiile majore de Conștiință și evoluția nivelului de Conștiență*

* Ierarhizarea a 4 puternice atașamente motivaționale

„A DOMINA” „A AVEA” „A FACE” „A FI”
* cu fațetele lor de conștiență și inconștiență
(din tabelul motivațiilor dominante)

(*)Niv.1N2.1N2.2N2.3
1.a Dominaa Aveaa Aveaa Face
2.a Aveaa Dominaa Facea Avea
3.(a Face)a Facea Domina, Conducea Domina, Conduce
4.(a Fi)(a Fi)a Fia Fi
* clasificare în funcție de gradul de atașament față de motivații
(*)N3.1N3.2N3.3Niv.4
1.a Aveaa Facea Fi(a Fi)
2.a Fia Fia Face, Ghida
3.a Facea Conduce, Ghidaa Ghida, Face
4.a Conduce, Ghidaa Avea(a Avea)
* între paranteze rotunde (atașament facultativ față de motivație)

Important aspect evolutiv…!

* Nivelurile Superioare de Conștiință sunt accesibile tuturor Ființelor umane!


* Ierarhizarea a 5 puternice atașamente motivaționale

„A DOMINA” „A AVEA” „A FACE” „A TE CONECTA” „A FI”
* cu fațetele lor de conștiență și inconștiență
(din tabelul motivațiilor dominante)

(*)Niv.1N2.1N2.2N2.3
1.Conexiunea Aveaa Aveaa Face
2.a DominaConexiunea Facea Avea
3.a Aveaa DominaConexiunea Domina, Conduce
4.(a Face)a Face a Domina, ConduceConexiune
5. (a Fi)(a Fi)a Fia Fi
* clasificare în funcție de gradul de atașament față de motivații
(*)N3.1N3.2N3.3Niv.4
1.a Aveaa Facea Fi(a Fi)
2.Conexiunea Fia Face, Ghida
3.a FiConexiunea Ghida, Face
4.a Facea Conduce, Ghida(Conexiune)
5.a Conduce, Ghidaa Avea(a Avea)
* între paranteze rotunde (atașament facultativ față de motivație)

Carte în curs de editare
  • Cartea devoalează și adaugă caracteristici suplimentare la descrierile stadiilor de conștiință evidențiate pe site;
  • Prezintă noi clasificări ale celor mai importante motivații și gradul de atașament față de acestea, printr-o incrementare succesivă a numărului acestora în tabelele de ierarhizare;
  • Facilitează mai buna înțelegere a nivelurilor de conștiință, prin explicitarea pozițiilor față de multiple aspecte de interes comun, cu care fiecare ne identificăm sau nu, în funcție de gradul de conștiență* accesat;

(*) Niv.1 se va citi (*) persoana /grupul /societatea situată în stadiul Niv.1 de conștiință / (*) similar pt. Niv.2/3/4